Spelregler för ishockey 2023-2024

Innehåller – Svensk ishockeys officiella regelbok för ishockey säsongen 2023-2024 och har fastställts av Svenska Ishockeyförbundets styrelse. – swehockey.se Spelregler för ishockey 2023-2024 Revision 3

© 2023-2024 SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET. Alla rättigheter reserverade. Produktion & tryck: Ågrenshuset AB, Bjästa, 2023

3 Förord Spelregler för ishockey är svensk ishockeys officiella regelbok för alla ishockeymatcher på helplan. Spelreglerna är fastställda av Svenska Ishockeyförbundets (SIF) styrelse efter beredning av domarorganisationen. Spelreglerna är utformade för att ge såväl spelare, ledare och funktionärer som supportrar och övriga intresserade rätt förutsättningar för spelet med utgångspunkt i att främja spelskicklighet i en säker miljö. Respekten för varandra liksom spelets regler är grundläggande förutsättningar och alla som på olika sätt deltar i en ishockeymatch är skyldiga att känna till spelets regler och respektera dessa. Det senare gäller även SIF:s tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler. Som tillägg till spelreglerna utger SIF:s domarorganisation bedömningsdirektiv med särskilda tolkningar av spelreglerna. Dessa återfinns i särtrycket ”Situationshandboken”. Vidare utger SIF ”Regelbok Anläggningar” där rinkens utformning och byggtekniska detaljer regleras mer i detalj. Spelregler för ishockey bygger på det Internationella Ishockeyförbundets (IIHF) regelbok för professionell ishockey, men vissa nationella avvikelser förekommer. Ett sådant exempel är regeln om att spelare i svensk ishockey ska bära halsskydd oavsett ålder. För landskamper och andra matcher som administreras av IIHF används IIHF:s regelbok för professionell ishockey. För ishockey som utövas på annan yta än helplan används andra regelverk än de officiella spelreglerna. Överträdelser mot spelreglerna ska uppmärksammas och beivras av domarna. Grova överträdelser, samt vissa typer av osportsligt uppträdande anmäls och utreds vidare av SIF:s disciplinnämnd i enlighet med Riksidrottsförbundets (RF) bestraffningsregler. Välkommen till spel! Johanneshov, juni 2023

4 Introduktion till ”Spelregler för ishockey” Svenska ishockeyförbundet utger årligen såväl tävlingsbestämmelser, seriebestämmelser och andra regelverk för sporten ishockey. Dessa måste läsas och förstås för att få en komplett bild över hur ishockey ska spelas och hur respektive tävling eller serie ska regleras. Spelreglerna är däremot gemensamma för all ishockey och därmed blir det tvunget att i vissa åldrar anpassa reglerna. Ambitionen är att spelreglerna (regelboken) ska återspegla de spelregler som upprättas av Internationella Ishockeyförbundet (IIHF). IIHF samlar ishockeysporten över hela världen och även om vissa ligor (mest framträdande NHL) står utanför IIHF:s regelverk så förs en tät dialog även med dem för att hålla ihop spelreglerna. Den svenska regelboken utgör i huvudsak en översättning av IIHF:s spelregler. Vi har i översättningsarbetet dock valt att i vissa avseenden försöka förenkla språket så att reglerna ska bli lättare att förstå och tillämpa. I och med att den svenska regelboken inte bara ska användas på elitnivå, utan i all ishockey på helplan, så förekommer det även en del regler där särskilda tillämpningar måste förekomma. Där regelboken skiljer sig i sin regel eller tillämpning från IIHF:s spelregler anges detta i en fotnot. Där det finns tillämpningar för vissa tävlingsgrenar inom ishockey (damhockey, ungdomshockey, icke seniorelit etc) anges detta med en fotnot. Vissa mer omfattande tillämpningar återfinns i ett särtryck för respektive tävling. Ändrad regeltext är gulmarkerad. I regler där text endast har tagits bort är rubriken gulmarkerad. Utöver denna regelbok utges även en situationshandbok. Situationshandboken avser att ge regeltolkningar för specifika situationer till domarkåren och är ett levande dokument. Situationshandboken ges inte ut i tryck, men kan laddas ned från www.swehockey.se FÖR SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Klas Östergren Regelansvarig översättning och implementering av spelregler

5 Vanligt förekommande förkortningar i regelboken Nedan listas en del vanligt förekommande förkortningar i denna regelbok. Detta är inte en komplett lista, men kan avvändas som referens för de vanligaste förkortningarna. HA HockeyAllsvenskan HE HockeyEttan DJ Damjuniorer IIHF Internationella ishockeyförbundet NDHL Nationella Damhockeyligan (Damettan) NHL National Hockey League RF Riksidrottsförbundet RIN Riksidrottsnämnden SDF Specialidrottsdistriktsförbund SDHL Svenska Spel Damhockeyligan SHL Svenska Hockeyligan SIF Svenska Ishockeyförbundet SM Svenska Mästerskapen (utses på olika sätt i olika åldrar) Foto domartecken: FotoKenne Målvaktsutrustning: CCM Översättning: Klas Östergren Ursprunglig översättning: Björn Wettergren Layout och grafik: John Alvemyr Tryckt av Ågrenshuset AB, 2023 Svenska Ishockeyförbundet vill tacka alla som bidragit till bokens färdigställande.

6 Innehållsförteckning Förord................................................................................................................................... 3 Introduktion till ”Spelregler för ishockey”........................................................................... 4 Vanligt förekommande förkortningar i regelboken............................................................. 5 Innehållsförteckning. ........................................................................................................... 6 Spelregler för elitishockey – Översikt................................................................................10 Integritet. ........................................................................................................................... 10 Passion. .............................................................................................................................. 10 Skicklighet. ......................................................................................................................... 10 Solidaritet........................................................................................................................... 10 Disciplin och respekt.......................................................................................................... 11 Bedömningsfilosofi. ........................................................................................................... 11 Sammanfattning................................................................................................................. 11 Deltagande med hänsyn till kön........................................................................................ 11 Administrerande förbund..................................................................................................12 Ligamodellen...................................................................................................................... 12 Antidopning........................................................................................................................ 12 Undantag från spelreglerna...............................................................................................12 ■ AVDELNING 1 – RINKEN..................................................................................................13 ■ Regel 1 – Rinken.................................................................................................................13 ■ Regel 2 – Målburar.............................................................................................................14 ■ Regel 3 – Spelarbås............................................................................................................15 ■ Regel 4 – Signal- och tidsanordningar............................................................................... 16 ■ AVDELNING 2 – LAGEN...................................................................................................17 ■ Regel 5 – Lagen..................................................................................................................17 ■ Regel 6 – Lagkapten och assisterande lagkaptener........................................................... 19 ■ Regel 7 – Start-Lineup........................................................................................................19 ■ Regel 8 – Skadade spelare.................................................................................................20 ■ AVDELNING 3 – UTRUSTNING.........................................................................................23 ■ Regel 9 – Dräkten...............................................................................................................23 ■ Regel 10 – Klubbor.............................................................................................................27 ■ Regel 11 – Målvaktsutrustning.......................................................................................... 31 ■ Regel 12 – Illegal equipment............................................................................................. 33 ■ Regel 13 – Pucken..............................................................................................................34 ■ Regel 14 – Justering av utrustning..................................................................................... 35

7 ■ AVDELNING 4 – TYPER AV UTVISNINGAR.......................................................................36 ■ Regel 15 – Utdömande av utvisning.................................................................................. 36 ■ Regel 16 – Mindre straffet................................................................................................. 37 ■ Regel 17 – Lagstraff............................................................................................................38 ■ Regel 18 – Dubbla mindre straffet.....................................................................................38 ■ Regel 19 – Kvittade straff / sammanfallande straff............................................................ 39 ■ Regel 20 – Större straff......................................................................................................40 ■ Regel 21A – Dangerous actions.........................................................................................42 ■ Regel 21B – Match penalty................................................................................................42 ■ Regel 22 – Misconduct penalty......................................................................................... 43 ■ Regel 23 – Game misconduct............................................................................................ 44 ■ Regel 24 – Straffslag...........................................................................................................48 ■ Regel 25 – Tilldömt mål.....................................................................................................51 ■ Regel 26 – Uppskjutna straff.............................................................................................. 51 ■ Regel 27 – Målvaktsutvisningar.........................................................................................52 ■ Regel 28 – Tilläggsbestraffningar....................................................................................... 54 ■ Regel 29 – Domartecken.................................................................................................... 55 ■ AVDELNING 5 – DOMARE OCH FUNKTIONÄRER.............................................................58 ■ Regel 30 – Tillsättning av domare och funktionärer.........................................................58 ■ Regel 31 – Huvuddomare..................................................................................................58 ■ Regel 32 – Linjedomare.....................................................................................................61 ■ Regel 33 – Protokollförare................................................................................................. 63 ■ Regel 34 – Matchtidtagare................................................................................................. 64 ■ Regel 35 – Strafftidtagare.................................................................................................. 66 ■ Regel 36 – Statistikpersonal............................................................................................... 67 ■ Regel 37 – Videobedömning..............................................................................................68 ■ Regel 38 – Coach’s challenge............................................................................................. 71 ■ Regel 39 – Abuse of officials.............................................................................................. 75 ■ Regel 40 – Physical abuse of officials.................................................................................78 ■ AVDELNING 6 – FYSISKA FÖRSEELSER.............................................................................79 ■ Regel 41 – Boarding...........................................................................................................79 ■ Regel 42 – Charging...........................................................................................................80 ■ Regel 43 – Checking from behind......................................................................................81 ■ Regel 44 – Clipping.............................................................................................................82 ■ Regel 45 – Elbowing...........................................................................................................83 ■ Regel 46 – Fighting.............................................................................................................83 ■ Regel 47 – Headbutting.....................................................................................................87 ■ Regel 48 – Illegal check to the head..................................................................................88 ■ Regel 49 – Kicking..............................................................................................................89 ■ Regel 50 – Kneeing.............................................................................................................90 ■ Regel 51 – Roughing..........................................................................................................91 ■ Regel 52 – Slewfooting......................................................................................................92 ■ Regel 53 – Throwing equipment........................................................................................92

8 ■ AVDELNING 7 – SPELFÖRSTÖRANDE FÖRSEELSER..........................................................95 ■ Regel 54 – Holding.............................................................................................................95 ■ Regel 55 – Hooking............................................................................................................95 ■ Regel 56 – Interference......................................................................................................96 ■ Regel 57 – Tripping...........................................................................................................100 ■ AVDELNING 8 – FÖRSEELSER MED KLUBBAN................................................................102 ■ Regel 58 – Buttending......................................................................................................102 ■ Regel 59 – Crosschecking.................................................................................................102 ■ Regel 60 – Highsticking....................................................................................................103 ■ Regel 61 – Slashing..........................................................................................................104 ■ Regel 62 – Spearing.........................................................................................................105 ■ AVDELNING 9 – ÖVRIGA FÖRSEELSER...........................................................................106 ■ Regel 63 – Delay of game................................................................................................106 ■ Regel 64 – Diving / Embellishment..................................................................................109 ■ Regel 65 – Equipment......................................................................................................110 ■ Regel 66 – Avbruten match.............................................................................................110 ■ Regel 67 – Handling the puck..........................................................................................111 ■ Regel 68 – Illegal substitution..........................................................................................112 ■ Regel 69 – Interference on the goalkeeper.....................................................................113 ■ Regel 70 – Leaving the bench..........................................................................................116 ■ Regel 71 – För tidigt byte.................................................................................................119 ■ Regel 72 – Refusing to play the puck...............................................................................120 ■ Regel 73 – Refusing to start play.....................................................................................121 ■ Regel 74 – Too many players on the ice..........................................................................122 ■ Regel 75 – Unsportsmanlike conduct..............................................................................123 ■ AVDELNING 10 – MATCHGENOMFÖRANDE..................................................................126 ■ Regel 76 – Nedsläpp........................................................................................................126 ■ Regel 77 – Match- och paustid........................................................................................131 ■ Regel 78 – Mål.................................................................................................................131 ■ Regel 79 – Handpassning.................................................................................................134 ■ Regel 80 – Spel med hög klubba......................................................................................134 ■ Regel 81 – Icing................................................................................................................135 ■ Regel 82 – Spelarbyten....................................................................................................137 ■ Regel 83 – Offside............................................................................................................139 ■ Regel 84 – Overtime........................................................................................................142 ■ Regel 85 – Puck ur spel....................................................................................................144 ■ Regel 86 – Start av match och perioder..........................................................................146 ■ Regel 87 – Timeout..........................................................................................................147 ■ AVDELNING 11 – SPECIFIKA REGLER FÖR DAMISHOCKEY.............................................149 ■ Regel 101 – Illegal hit i damishockey...............................................................................149 ■ Regel 102 – Ansiktsskydd för damspelare.......................................................................150

9 ■ AVDELNING 12 – SPECIFIKA REGLER FÖR JUNIOR/UNGDOM.......................................151 ■ Regel 201 – Specifika utrustningsregler..........................................................................151 ■ AVDELNING 13 – S PECIFIKA INSTRUKTIONER OCH TILLÄMPNINGAR FÖR UNGDOMSISHOCKEY U15-U13.........................................................152 ■ Regel 5.1 – Laguppställning.............................................................................................152 ■ Regel 8.2 – Skadade målvakter........................................................................................152 ■ Regel 8.3 – Blod...............................................................................................................152 ■ Regel 9.7 – Ansiktsskydd..................................................................................................152 ■ Regel 13 – Pucken............................................................................................................152 ■ Regel 15 – Utdömande av utvisningar.............................................................................153 ■ Regel 19 – Kvittade straff.................................................................................................153 ■ Regel 30 – Huvuddomare................................................................................................153 ■ Regel 41 & Regel 42 – Boarding & Charging...................................................................154 ■ Regel 63 – Delay of game................................................................................................154 ■ Regel 77 – Match och paustid.........................................................................................154 ■ Regel 84 – Overtime........................................................................................................155 Bilaga 1 – Domartecken.........................................................................................................156 Bilaga 2 – Begrepp, definitioner och terminologi..................................................................160 Bilaga 3 – Ishockeyutrustning................................................................................................169 Bilaga 4 – Översiktstabeller....................................................................................................174 Tabell 1 – Regel 15 Utdömande av utvisning..................................................... 174 Tabell 2 – Regel 16 Mindre straffet.....................................................................174 Tabell 3 – Regel 17 Lagstraff...............................................................................175 Tabell 4 – Regel 18 Dubbla mindre straffet........................................................ 175 Tabell 5 – Regel 20 Större straffet.......................................................................176 Tabell 6 – Regel 20 Större straffet.......................................................................177 Tabell 7 – Regel 20 Större straffet.......................................................................178 Tabell 8 – Regel 21 Match penalty......................................................................178 Tabell 9 – Regel 22 Misconduct penalty.............................................................179 Tabell 10 – Regel 23 Game misconduct..............................................................179 Tabell 11 – Regel 24 Straffslag............................................................................ 180 Tabell 12.1 – Regel 25 Tilldömda mål ................................................................ 180 Tabell 12.2 – Regel 25 Tilldömda mål ................................................................ 181 Tabell 13 – Regel 27 Målvaktsutvisningar .......................................................... 181 Tabell 14 – Regel 16 Mindre straff......................................................................181 Tabell 15 – Regel 19 Kvittade straff / sammanfallande straff.............................188 Tabell 16 – Regel 69 Interference på målvakten................................................192 Tabell 17 – Regel 84 Overtime............................................................................196 Tabell 18 – Regel 84 Overtime............................................................................197 Bilaga 5 – Grafik......................................................................................................................198

10 Spelregler för ishockey – Översikt Integritet Ishockey är en lagsport. Oavsett hur duktig en enskild spelare är, är hans eller hennes lagkamrater essentiella för lagets framgång. Ishockeysporten är speciell. Förutom de fysiska egenskaper som krävs, behövs också egenskaper som osjälviskhet, laganda, karaktär, hjärta, motivation, ledarskap och respekt för det egna samt motståndarnas lag. Spelreglerna är ingenting om det inte finns respekt för idrotten som sådan. Med detta menas att matchfixning och dopning inte har någon plats inom ishockeyn och att alla spelare ska visa respekt för sina ledare och domare. Passion Ishockey är en sport som bygger på passion. Spelare, ledare, föräldrar, domare, supportrar och ideella funktionärer; utan dem är sporten ingenting. Den gnistan som tänds när du plockar upp din klubba och skrinnar ut på isen för första gången, den känslan, oavsett om den tänds i ungdomen eller hos en vuxen person för första gången, stannar livet ut. Skicklighet Ishockey är den snabbaste och mest spännande sporten av alla eftersom den kombinerar två idrotter; skridskoåkning och hockey. Skridskoåkning är en komplex, men samtidigt väldigt givande skicklighet att behärska, och för att behärska själva hockeyn krävs hängivenhet och mycket träning. Skridskoåkning kräver styrka, balans och uthållighet. När en spelare behärskar förmågan att åka skridskor både framåt och bakåt, att svänga och stanna snabbt, att ta sig förbi en motståndare och undvika en tackling, då växer njutningen av spelet. Ishockey består av tre basskickligheter; klubbhantering, passningar och skott. Klubbhantering kräver supersnabb hand-öga-koordination, förmågan att snappa åt sig en puck och finta en motståndare i precis rätt ögonblick. Passningar kräver spelförståelse, timing och förutseende. Skytte kräver övning, styrka och teknik. Det som gör ishockeysporten så speciell är att den utmanar spelarna att lära sig att behärska en kombination av de tre basskickligheterna samtidigt som skridskoåkningen måste vara riktigt bra. Det är två sporter, inte en, men när de sammanfogas utgör de en fantastiskt givande utmaning. Solidaritet Dessa spelregler utgör basen för att förstå spelet, och ska vara ett verktyg för spelarna, tränarna, ligorna eller förbundet för att förklara och utveckla spelarnas egenskaper. Regelboken är det sätt idrotten kommunicerar hur den ska spelas på ett så sportsligt sätt som möjligt.

11 Disciplin och respekt Alla deltagare vill vinna, men att vinna till varje pris visar på en bristande respekt för sporten. Respekt har ingenting att göra med att lyckas spela in pucken i motståndarnas målbur. Respekt handlar om medmänsklighet, om att tillgodose att alla kan delta på ett säkert och utvecklande sätt. Respekt handlar om att alla behandlas lika oavsett skicklighet, kroppskonstitution, etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, politisk åskådning eller trosuppfattning. Respekt handlar om att uppmuntra människor oavsett hudfärg eller religion, oavsett från vilket land de härstammar och oavsett bakgrund. Respekt handlar om inkludering, inte exkludering, om att höja varandra, inte racka ned på varandra. Ishockey är i sig en hyllning till lagarbete och en möjlighet att ta sig an en utmaning tillsammans. Kravet på samtliga deltagare är: håll sporten säker och juste! Bedömningsfilosofi Ingen domare – ingen match! Det går inte att genomföra en ishockeymatch utan domare. Domarna ska ha respekt från alla spelare, tränare, ledare och föräldrar, oavsett nivå matchen spelas på. Att älska ishockey och att vilja spela ishockey börjar med att visa respekt för domarna. En elitdomare har spenderat många år för att utveckla sina egenskaper. En elitdomare ska vara en lika skicklig skridskoåkare som en elitspelare. En elitdomare ska därutöver besitta ytterligare egenskaper; rörlighet att snabbt kunna flytta sig undan spelet, förståelse för vad som sker oavsett om spelarna rör sig i full hastighet åt flera olika håll och tillämpning av alla spelregler under press och utan betänketid. Även om huvudansvaret för respekten för spelreglerna ligger på spelarna själva, är det vitalt för sportens säkerhet och utveckling att respekten finns även hos tränare, föräldrar samt hos förbunds- och ligapersonal. I slutändan utgör målskillnaden i matchen resultatet av densamma, men allas strävan att uppträda sportsligt är viktigare än en enskild match eftersom det är helt avgörande för att sporten ska kunna fortsätta växa och utvecklas. Sammanfattning Att älska sporten är att värdesätta sporten, och att värdesätta den är att respektera den. Ishockey är ett spel byggt kring fart och skicklighet, egenskaper som tilltalar, men som samtidigt skapar risk för skador om det hanteras på fel sätt. Sportens framgång avgörs av att den spelas på ett sportsligt sätt på alla nivåer. Med detta menas att följa spelreglerna, att lyssna på sin tränare och att respektera domarnas beslut – för sportens skull! Deltagande med hänsyn till kön Deltagare av kvinnligt kön får delta i såväl dam- som herrishockey. Deltagare av manligt kön

12 får endast delta i herrishockey. Deltagare som inte identifierar sig som vare sig kvinna eller man får delta i den tävlingsklass som SIF beslutar. Administrerande förbund SIF är administrerande förbund för alla förbundsserier. SDF eller SDF i samverkan (regioner och eller hockeykontor) är administratör för regions- och distriktsserier. Administrerande förbund handlägger alltid disciplinärenden i de serier man administrerar, med undantag av HockeyEttan vars disciplinärenden handläggs av ett av SIF utsett regionalt disciplinorgan. Alla förseelser där spelreglerna föreskriver anmälan till disciplinnämnden ska anmälas till det disciplinorgan (SIF:s disciplinnämnd eller regionernas/distriktens disciplinnämnder) som handhar disciplinärenden för den serie och det lag som ärendet berör. Alla förseelser där spelreglerna föreskriver rapport till administratören ska anmälas till SIF:s tävlingsnämnd (se även nedan) Ligamodellen SDHL, NDHL, SHL, HA & HE är ligor som tillgodoser intresset för respektive serienivå och dess föreningar. Modellen ser lite olika ut för respektive liga. Vissa ligor handhar främst kommersiella intressen, medan till exempel SHL och HA även till stor del utgör administrerande förbund i en del ärenden. Man sköter till exempel domarorganisationen och man lägger självständigt spelschema. När regelboken hänvisar till att en händelse ska rapporteras till administratören så innebär det då att den rapporten ska skickas till ligan och inte till förbundet. Ett sådant exempel är när en domare ska rapportera en utdömt misconduct för abuse of officials. I SHL och HA ska denna rapport skickas till respektive ligas domarchef. I övriga serier ska denna rapport skickas till administrerande förbunds domarorganisation. Även om SHL och HA administreras av SIF, så administrerar ligorna själva domarverksamheten och således är det ligorna som ska hantera ett sådant ärende. Exakta rutiner för varje serie för denna typ av händelser ryms inte i denna regelbok. Detta informeras berörda domare om på särskilt sätt. Viktigt att komma ihåg är att ingen liga dock har delegation att sköta bestraffningsärenden under RF:s regelverk. Alla disciplinärenden sköts av SIF eller av SIF:s underliggande disciplinorgan. Antidopning Alla spelare lyder under Riksidrottsförbundets regelverk för dopning. Det är varje spelares skyldighet att känna till och förhålla sig till dessa regler. Undantag från spelreglerna Elitkommittén (dam och herr) äger rätt att besluta om undantag till reglerna avseende matcher i SHL, HA, SDHL och J20 Nationell.

13 AVDELNING 1 AVDELNING 1 – RINKEN NOTERA För detaljerade anvisningar, se Regelbok Anläggning utgiven av Svenska ishockeyförbundet. REGEL 1 - RINKEN 1.1 RINKEN Alla matcher ska spelas på en yta av is, kallad ”rinken”. Rinken ska ha de dimensioner som anges i dessa spelregler. Inga markeringar får göras förutom de som anges i dessa spelregler eller efter skriftligt godkännande av SIF. Isdekaler får inte skymma de officiella markeringarna som finns där för att kunna genomföra sporten. I periodpauserna ska isen spolas om inte annat har överenskommits. 1.2 DIMENSIONER Rinken ska vara 60 meter lång och 26–30 m bred. För detaljerade anvisningar, se Regelbok Anläggning. 1.3 SARG OCH SKYDDSGLAS Rinken ska omges av en sarg och skyddsglas. För detaljerade anvisningar, se Regelbok Anläggning. 1.4 SKYDDSNÄT Vid kortsidorna, ovanför skyddsglaset, ska ett skyddsnät hängas. För detaljerade anvisningar, se Regelbok Anläggning. 1.5 LINJER Isytan ska delas på mitten av en röd mittlinje. De två ytterzonerna ska separeras från den neutrala zonen genom blålinjer. 4 meter från kortsargen ska en mållinje målas över hela rinkens bredd. Framför varje målbur ska ett målområde markeras. För detaljerade anvisningar, se Regelbok Anläggning. 1.6 RINKENS INDELNING Försvarszonen Den del av isen där lagets egen målbur är placerad ska kallas ”försvarszon”. Neutral zon Den mittersta delen av isen ska kallas ”neutral zon”. Anfallszon Den del av isen som är längst bort från den egna målburen ska kallas ”anfallszon”. 1.7 MÅLOMRÅDE/DOMAROMRÅDE Målområde (ismarkeringar) Framför de båda målburarna ska målområdet markeras med en röd linje. Linjen tillhör målområdet.

14 AVDELNING 1 Målområde (volym) Målområdet innefattar hela isytan som markeras med linjen och även volymen ovanför isen upp till ribbans överkant. Domarområde Framför sekretariatet ska en halvcirkel målas. Denna halvcirkel ska kallas ”domarområde”. En 5 cm bred röd linje markerar detta område. 1.8 RESTRIKTIONSOMRÅDE FÖR MÅLVAKTER Bakom varje målbur ska en yta med formen av en parallelltrapets markeras. Denna yta kallas ”restriktionsområde för målvakter”. Restriktionsområdet ska ha målburen som centrum och vara 6,80 m långt längs mållinjen och 8,60 m långt längs kortsargen. Det ska målas upp på sparklisten. 1.9 NEDSLÄPPSPUNKTER OCH CIRKLAR Rinkens mitt ska markeras med en blå nedsläppspunkt. Runt denna punkt ska en blå mittcirkel målas. Utanför respektive blålinje, i neutral zon, ska två röda nedsläppspunkter målas. I varje ytterzon ska två röda nedsläppspunkter, omgivna av varsin röd cirkel målas. I anslutning till nedsläppspunkterna och nedsläppscirkeln i respektive ytterzon ska därutöver röda uppställningslinjer markeras i isen. För detaljerade anvisningar, se Regelbok Anläggning. 1.10 RENGÖRING AV ISEN Förutom att isen ska spolas i varje periodpaus får isen skrapas eller spolas enligt respektive administratörs anvisningar vid exempelvis reklamavbrott, inför overtime, inför straffslagsavgörande eller liknande. REGEL 2 – MÅLBURAR 2.1 MÅLBURAR Rinken ska vara utrustad med två målburar, en på varje sida av rinken. Målburarna ska bestå av en ram och ett nät med en öppen sida som ska vara vänd mot mittpunkten. Målburarna ska vara placerade på mitten av mållinjen och ska vara fastsatta så att de inte flyttar på sig under spel. Målstolparna ska fästas i isen med hjälp av ”flexible goal pegs” så att de lossnar endast vid signifikant kontakt. Hålen för goal-pegsen ska vara placerade exakt på mållinjen. Stolparna ska vara tillverkade av godkänt material och sträcka sig 1,22 m upp från isytan och vara placerade 1,83 m ifrån varandra mätt från insidan på respektive stolpe. En ribba ska av samma material som stolparna ska förbinda stolparna med varandra. Ribban och stolparna ska vara målade i rött och alla andra ytor på målburen ska vara vita.

15 AVDELNING 1 2.2 NÄTEN Målburarna ska kläs i ett vitt nät av nylontrådar. Nätet ska vara spänt på så sätt att en puck inte kan lägga sig tillrätta på utsidan av nätet, men samtidigt hållas kvar inne i nätet. Den nedre delen av näten ska vara försedda med en vit skyddsdyna i syfte att hindra nätet från att skäras sönder av skridskorna eller att gå sönder på annat sätt. Denna skyddsdyna får inte vara anbringad så att den kan hindra en puck från att helt passera mållinjen. Skyddsdynan ska börja 15 cm från insidan av stolparna och den får inte vara högre än 2,5 cm från botten av målburen. Hela målburen ska draperas i nylonnätet, förutom framsidan där pucken ska kunna spelas in. REGEL 3 – SPELARBÅS 3.1 SPELARBÅS Spelarbåsen ska vara försedda med sittplatser avsedda till spelarna och ledarna i respektive lag. Maximalt åtta (8) ledare plus en (1) läkare får vistas i respektive spelarbås. Lagen ska använda samma spelarbås hela matchen. Båda spelarbåsen ska vara likadana för båda lagen. Spelarbåsen ska placeras direkt intill sargen så nära mitten av rinken som möjligt. Två dörrar ska finnas vid varje spelarbås. Dörrarna ska finnas på samma plats vid båda bänkarna. Spelarbåsen ska vara 10 meter långa och 1,5 meter breda och avskilda från publiken med hjälp av skyddsglas. Lagen ska ha sitt spelarbås på samma sida av mittlinjen som de har sina utvisningsbås och spelarbåsen ska vara separerade från varandra. Alla dörrar i sargen ska öppnas utåt från rinken sett. För detaljerade anvisningar, se Regelbok Anläggning. 3.2 UTVISNINGSBÅS Utvisningsbåsen ska vara försedda med sittplatser avsedda till spelarna som är utvisade. Lagen ska ha varsitt utvisningsbås, vilket ska vara belägen på motsatt sida av rinken mot spelarbåsen och på samma planhalva som respektive lag har sitt spelarbås. Lagen ska inte byta utvisningsbås under matchens gång. Utvisningsbåsen ska vara 4 meter långa och 1,5 meter breda och avskilda från publiken med hjälp av skyddsglas. Båda utvisningsbåsen ska vara likadana för båda lagen och endast en dörr till rinken får finnas vid varje utvisningsbås. Denna dörr ska vara belägen i den neutrala zonen. Endast strafftidtagaren har rätt att öppna dörren till utvisningsbåsen. Endast officiella matchfunktionärer, domare och utvisade spelare får uppehålla sig i utvisningsbåset. För detaljerade anvisningar, se Regelbok Anläggning.

16 AVDELNING 1 REGEL 4 – SIGNAL- OCH TIDSANORDNINGAR 4.1 SIGNALANORDNINGAR Arenan ska vara utrustad med en signal som ljuder automatiskt vid periodslut. Om denna signal av någon anledning går sönder eller inte ljuder automatiskt vid periodslut, ska perioden ändå bedömas vara slut om matchklockan anger att tiden har löpt ut. För detaljerade anvisningar, se Regelbok Anläggning. 4.2 TIDSANORDNINGAR Arenan ska vara utrustad med en elektronisk matchklocka i syfte att informera publik, spelare, ledare och domare alla nödvändiga tidsangivelser så som återstående tid i perioden, återstående tid av utvisningar, periodpaus etc. Tiden för såväl period som utvisningar ska visas som återstående tid, dvs. nedräkning. Tiden ska visas som tiondelar av en sekund under den sista minuten av periodtiden.1 Tiden ska mätas från det att pucken släpps vid ett nedsläpp till dess att spelet blåses av eller till dess att pucken går in i mål. För detaljerade anvisningar, se Regelbok Anläggning. 1) Tillämpning: Liga/förbund kan anvisa att matchtiden ska mätas från 00:00 och uppåt i stället. SIF rekommenderar dock att matchtiden räknas med nedräkning.

17 AVDELNING 2 AVDELNING 2 – LAGEN REGEL 5 – LAGEN 5.1 KVALIFICERADE SPELARE En match ska spelas mellan två lag under ledning av domarna. Ett lag ska bestå av maximalt 20 utespelare och 2 målvakter. Begreppet ”spelare” i regelboken avser oftast såväl utespelare som målvakter. Innan varje match ska respektive lag lista alla spelare som ska delta i matchen. Endast kvalificerade spelare kan listas på laguppställningen. Laguppställningen ska lämnas in till protokollföraren senast 60 minuter före matchstart, men får korrigeras fram till 15 minuter innan matchstart2. Spelare som inte är listade på laguppställningen, men som är kvalificerade spelare (tillhör laget och ej avstängda) får deltaga på matchuppvärmningen ändå. Laguppställningen ska innehålla spelarnas namn och nummer. Om en domare eller matchfunktionär upptäcker att en spelare som inte är listad på laguppställningen ändå är ombytt för spel, ska detta meddelas spelarens lag som kan göra nödvändig korrigering i laguppställningen, dock som senast 15 minuter före matchstart. För att kunna starta en match måste båda lagen ha minst fem (5) utespelare och två (2) målvakter listade på laguppställningen och redo för spel.3 5.2 OKVALIFICERADE SPELARE / OTILLÅTEN SPELARE Endast spelare som är listade på laguppställningen får deltaga i matchen. Den avgörande faktorn för om en spelare anses upptagen på laguppställningen är om spelarens namn är listat. Spelarens nummer kan justeras när som helst. Med okvalificerad spelare menas en spelare som inte har rätt att deltaga i matchen. Det kan bero på att spelaren är avstängd eller att spelaren inte tillhör föreningen som spelaren deltar för. Med otillåten spelare menas en spelare som är på isen, men som inte har rätt att vara det. Det kan bero på att spelaren egentligen är utvisad, eller har lämnat utvisningsbåset för tidigt, eller befinner sig på isen av någon annan otillåten anledning. Om en okvalificerad spelare upptäcks av domarna eller matchfunktionärerna ska spelaren avvisas från matchen. Spelaren får inte ersättas av någon ny spelare på laguppställningen. Ingen utvisning ska utdömas, men händelsen ska rapporteras till administratören. För okvalificerad målvakt, se 5.3. 2) Tillämpning: Liga/förbund kan anvisa att laguppställningen får lämnas in med mindre än 60 minuter före matchstart om det är lämpligt för respektive tävling. 3) Tillämpning: Liga/förbund får tillämpa ett annat minimiantal för såväl utespelare som målvakter.

18 AVDELNING 2 Om en spelare upptäcks vara okvalificerad när denne ådöms eller avtjänar en utvisning, ska spelaren avvisas från matchen enligt ovan. Tränaren ska genom lagkaptenen utse en ersättare att avtjäna återstoden av utvisningen. Om ett mål görs medan en okvalificerad spelare finns på isen för målgörande lag (oavsett om spelaren är involverad i målet eller ej), ska målet underkännas. Detta gäller endast om den okvalificerade spelaren upptäcks ha varit på isen innan matchen har återstartat. Tidigare mål i matchen påverkas inte. Den okvalificerade spelaren ska avvisas från matchen och rapporteras enligt ovan. Ingen utvisning ska utdömas. Om ett mål görs medan en otillåten spelare finns på isen för målgörande lag (oavsett om spelaren är involverad i målet eller ej), ska målet underkännas. Detta gäller endast om den otillåtne spelaren upptäcks ha varit på isen innan matchen har återstartat. Tidigare mål i matchen påverkas inte. Den otillåtne spelaren ska inte avvisas från matchen men ska rapporteras enligt ovan. Ingen utvisning ska utdömas. 5.3 MÅLVAKTER Ett lag ska tillåtas ha en målvakt på isen vid varje tillfälle spelet pågår. Målvakten får bytas ut och ersättas med en extra utespelare. Sådan extra utespelare har dock inte målvaktens privilegier. Varje lag ska ha en ombytt reservmålvakt redo för spel.4 Reservmålvakten ska befinna sig på spelarbåsen och vid varje tillfälle vara redo att bytas in. Endast om båda målvakterna skadar sig eller diskvalificeras får en utespelare byta om till målvakt. Båda lagen kan på förhand lista en tredjemålvakt på laguppställningen som extramålvakt. Tredjemålvakten får bytas om redan när den första målvakten utgår ur matchen och tredjemålvakten får från och med då vistas i spelarbåset som ny reservmålvakt. Om tredjemålvakten byts om och tar plats i spelarbåset får dock inte den målvakt som utgått återvända. Om båda målvakterna utgår ur matchen i snabb följd ska tredjemålvakten ges en rimlig tid att byta om. Om tredjemålvakten däremot redan är ombytt och på plats i spelarbåset när den andra målvakten utgår ur matchen, ska tredjemålvakten omedelbart vara redo för spel utan uppvärmning. Om ett lag inte har anmält någon tredje extramålvakt innan match och om båda målvakterna utgår ur matchen, får en valfri utespelare bytas om till målvakt. Ingen av de ordinarie målvakterna får därefter återinträda. Utespelaren som byter om till målvakt ska ges rimlig tid för sitt ombyte, men ingen uppvärmning ska tillåtas. 5.4 TRÄNARE OCH LEDARE Förutom spelarna listade på laguppställningen får varje lag använda sig av maximalt åtta (8) tränare och ledare befinna sig i spelarbåset. Därutöver får även en läkare eller sjukvårdare befinna sig i båset. Om ett lag har fler än tillåtet antal ledare ska händelsen rapporteras till administratören, men ingen ledare ska avvisas. 4) Tillämpning: I matcher som inte ingår i en förbundsserie får administratören göra avsteg från kravet på reservmålvakt.

19 AVDELNING 2 5.5 LEDARE OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING Tränarna och ledarna får använda elektronisk utrustning, men om sådan utrustning används för att påverka domarna (på annat sätt än genom en tillåten coach’s challenge) gäller Regel 39 – Abuse of officials. 5.6 MATCHUPPVÄRMNING Under matchuppvärmningen på is ska fullständig skyddsutrustning användas av alla spelare. Det är inte tillåtet att värma upp på isen under periodpauserna eller under ett spelstopp. REGEL 6 – LAGKAPTEN OCH ASSISTERANDE LAGKAPTENER 6.1 LAGKAPTEN En lagkapten ska utses av respektive lag och denne är den ende i sitt lag som har rätt att ställa frågor om regeltolkningar till domarna under matchens gång. Lagkaptenen ska bära bokstaven ”C” (c:a 8 cm högt och i kontrasterande färg) på bröstet.5 Endast en lagkapten och två assisterande lagkaptener tillåts. Endast lagkaptenen, om denne inbjuds av domaren, har privilegiet att diskutera regeltolkningar med domarna. En lagkapten, en assisterande lagkapten eller någon annan spelare som kommer från spelarbåset och protesterar eller försöker påverka en domare på något sätt, ska ådömas mindre straffet för Regel 39 – Abuse of officials. Skulle denna protest fortgå, kan misconduct penalty utdömas och, om protesterandet fortsätter, game misconduct. Ett klagomål över en utvisning är inte detsamma som att diskutera en regeltolkning och mindre straffet ska ådömas den lagkapten, assisterande lagkapten eller vilken annan spelare som helst som gör sig skyldig till detta. Lagkaptenen och de assisterande lagkaptenerna ska listas som sådana i laguppställningen. En spelande tränare, spelande ledare och ingen målvakt får vara lagkapten eller assisterande lagkapten. 6.2 ASSISTERANDE LAGKAPTENER Om lagkaptenen inte är på isen, kan en assisterande lagkapten (om denne är på isen) tillfälligt överta lagkaptenens privilegium. De assisterande lagkaptenerna ska bära bokstaven ”A” (c:a 8 cm högt och i kontrasterande färg) på bröstet. 6 REGEL 7 – START-LINEUP7 7.1 START-LINEUP Innan match ska bortalaget markera i laguppställningen vilka spelare de kommer att starta matchen med. När bortalaget har markerat sin startande femma och målvakt ska 5) Tillämpning: Administrerande förbund får göra avsteg från regeln om hur lagkaptenen markeras på så sätt att lagkaptenen istället har en armbindel. 6) Tillämpning: Om avsteg gjorts enligt tillämpningen ovan kan assisterande lagkapten inte utses för det laget. 7) Denna regel tillämpas endast i SHL, HA och SDHL.

20 AVDELNING 2 hemmalaget göra detsamma. Denna information ska vidarebefordras till respektive lag, media och till domarna. Inga ändringar av startande femma eller målvakt får göras efter att den är markerad utan att domaren godkänner detta. 7.2 FÖRSEELSE Vid en förseelse mot denna regel ska felande lag ådömas lagstraff. Detta är ett straff som bara kan utdömas vid en begäran till domarna, och denna begäran måste ställas till domarna innan spelet återstartas efter första spelstoppet i matchen. Om begäran avslås och inget regelbrott har begåtts ska spelet fortsätta som vanligt, det lag som begärt beslutet ska inte ådömas någon utvisning. Den avgörande faktorn för att avgöra rätt spelare är spelarens namn och inte spelarens nummer i laguppställningen. Om ett lag gör mål i första bytet i matchen, och om det andra laget påtalar för domaren att det målgörande laget inte har haft rätt start-lineup på isen, ska målet ändå godkännas, men felande lag ska ådömas lagstraff för felaktig start-lineup. Om ett lag gör mål i första bytet i matchen och om samma lag påtalar till domaren att det lag som släppte in målet inte har haft rätt start-linup på isen, ska lagstraffet annulleras eftersom felande lag släppte in ett mål. Inga andra utvisningar ska utdömas. REGEL 8 – SKADADE SPELARE 8.1 SKADADE SPELARE Om en spelare skadar sig eller tvingas lämna matchen ska spelaren bytas ut och ersättas med en annan spelare, men matchen ska inte avbrytas och lagen ska stanna kvar på isen. Om en spelare skadar sig under pågående spel får spelaren bytas ut på vanligt sätt vid spelarbåset, men inte genom någon annan utgång då detta innebär ett felaktigt spelarbyte och lagstraff ska utdömas. Om en utvisad spelare är skadad och i behov av vård, får spelaren bege sig till omklädningsrummet i stället för utvisningsbåset. Om den skadade spelaren har ådömts en utvisning som löper på utvisningsklockan måste laget placera en ersättare i utvisningsbåset. Ersättaren måste vara kvar i utvisningsbåset till dess att den skadade spelaren kan ta tillbaka platsen eller till dess att utvisningen har löpt ut. Om den skadade spelaren kommer tillbaka innan utvisningen har löpt ut får spelaren ta tillbaka platsen i utvisningsbåset i nästa spelstopp. Ingen ersättare för den utvisade spelaren får inträda från spelarbåset eller någon annanstans ifrån förutom från utvisningsbåset. Lag som bryter mot denna regel ska ådömas lagstraff för Illegal substitution. Om en skadad och utvisad spelare har fått vård och återvänder till spelarbåset innan utvisningstiden har löpt ut, så får spelaren ändå inte inträda i spel förrän utvisningstiden har

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=