Spelregler för ishockey 2023-2024

114 AVDELNING 9 Tillfällig kontakt med målvakten ska tillåtas och mål som tillkommer i samband med detta ska godkännas om sådan kontakt är initierad utanför målområdet och förutsatt att den anfallande spelaren har gjort en rimlig ansträngning att undvika kontakten. Denna regel ska tillämpas exklusivt utifrån huvuddomarens bedömning, men kan bli föremål för en Coach’s challenge i enlighet med Regel 38. För bedömning av denna regel ska ”relevant kontakt”, oavsett om den sker tillfälligt eller inte, innefatta all form av kontakt som sker mellan målvakten och anfallande spelare, antingen genom klubban eller kroppen. Det övergripande syftet med regeln är att målvakten ska ha möjlighet att röra sig fritt inne i målområdet utan att hindras av ett agerande av en anfallande spelare. Om en anfallande spelare åker in i målområdet och därigenom hindrar målvaktens förmåga att rädda ett skott, ska målet underkännas. Om en anfallande spelare befinner sig i målområdet och inte omedelbart lämnar detsamma, har huvuddomaren möjlighet att stoppa spelet och flytta ut efterföljande nedsläpp till närmsta nedsläppspunkt i neutral zon. Om en anfallande spelare har blivit knuffad, intryckt, eller hamnat i målområdet på grund av en förseelse av en försvarande spelare, och därigenom kommit i kontakt med målvakten, ska kontakten inte anses vara initierad av den anfallande spelaren förutsatt att anfallaren har gjort en rimlig ansträngning att undvika kontakten. Om en försvarande spelare har blivit knuffad, intryckt, eller hamnat i målområdet på grund av en förseelse av en anfallande spelare, och därigenom kommit i kontakt med målvakten, ska kontakten anses vara initierad av den anfallande spelaren och om nödvändigt ska en utvisning ådömas den anfallande spelaren. Om mål görs i denna situation ska målet underkännas. 69.2 UTVISNING I samtliga fall där en anfallande spelare initierar medveten eller avsiktlig kontakt med målvakten, oavsett om målvakten är innanför eller utanför målområdet, och oavsett om mål görs eller inte, ska den anfallande spelaren utvisas (mindre straffet eller större straffet efter huvuddomarens bedömning). Denna utvisning ska annonseras som ”Interference on the goalkeeper”. Vid bedömning av denna regel ska huvuddomaren lägga större vikt vid graden av våld i kontakten mot målvakten än vid den exakta positionen som målvakten hade när kontakten skedde. 69.3 KONTAKT INNE I MÅLOMRÅDET Om en anfallande spelare initierar relevant kontakt med en målvakt, tillfällig eller på annat sätt, medan målvakten befinner sig i sitt målområde, ska ett mål som görs i samband med detta underkännas.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=