Spelregler för ishockey 2023-2024

102 AVDELNING 8 AVDELNING 8 – FÖRSEELSER MED KLUBBAN REGEL 58 – BUTTENDING 58.1 BUTTENDING Buttending innebär att en spelare använder skaftet på klubban, ovanför den övre handen, för att tackla en motståndare på något sätt, eller som stöter eller försöker stöta en motståndare med klubbskaftet, oavsett om kontakt sker eller ej. 58.2 DUBBLA MINDRE STRAFFET Dubbla mindre straffet ska, efter huvuddomarens omdöme, ådömas den spelare som försöker utföra en ”Buttending”. Med försöker att träffa menas även situationer där lättare kontakt uppstår.69 58.3 STÖRRE STRAFFET OCH GAME MISCONDUCT Större straffet och Game Misconduct ska, efter huvuddomarens omdöme, ådömas den spelare som träffar med en ”Buttending”. Se 58.2 ovan för situationer där lättare kontakt uppstår. 58.4 MATCH PENALTY70 Match penalty ska ådömas den spelare som enligt huvuddomarens bedömning avsiktligt försöker skada eller som avsiktligt skadar en motståndare genom en ”Buttending”. Se 21B.1 för en förtydligande definition av när match penalty ska utdömas. Se även 58.2 ovan för situationer där lättare kontakt uppstår. 58.5 BÖTER OCH AVSTÄNGNING Se Regel 23.2 och 23.5 – Böter och avstängningar – Förseelser med klubban. Alla förseelser gällande ”Buttending” kan bli föremål för anmälan till disciplinnämnden (se Regel 28). REGEL 59 – CROSSCHECKING 59.1 CROSSCHECKING Crosschecking innebär att använda skaftet mellan handskarna när klubban hålls i två händer för att kraftigt tackla en motståndare. 59.2 MINDRE STRAFFET Mindre straffet ska, efter huvuddomarens omdöme, baserat på kraften och allvarlighetsgraden, ådömas den som gör sig skyldig till ”Crosschecking”. 69) SWE-svensk tillämpning. 70) SWE-svensk tillämpning. Gäller endast i serier vars disciplinärenden inte handläggs av SIF:s disciplinnämnd (se regel 21B).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=