Spelregler för ishockey 2023-2024

103 AVDELNING 8 59.3 STÖRRE STRAFFET OCH GAME MISCONDUCT Större straffet och Game Misconduct ska, efter huvuddomarens omdöme, baserat på kraften och allvarlighetsgraden i förseelsen ådömas den som på ett vårdslöst sätt angriper en motståndare genom en ”Crosschecking” och där spelaren inte bestraffas tillräckligt genom ett mindre straff. Bedömningen ska grundas på handlingens allvarlighetsgrad, kontaktens allvarlighetsgrad, graden av våld och spelarens likgiltighet inför konsekvensen av handlingen. 59.4 MATCH PENALTY Match penalty ska ådömas den spelare som enligt huvuddomarens bedömning avsiktligt försöker skada eller som avsiktligt skadar en motståndare genom en ”Crosschecking”. Se 21B.1 för en förtydligande definition av när match penalty ska utdömas. 59.5 BÖTER OCH AVSTÄNGNING Se Regel 23.2 och 23.5 – Böter och avstängningar – Förseelser med klubban. Alla förseelser gällande ”Crosschecking” kan bli föremål för anmälan till disciplinnämnden (se Regel 28). REGEL 60 – HIGHSTICKING 60.1 HIGHSTICKING För ”spel med hög klubba” se Regel 80. Highsticking innebär att en spelare för sin klubba ovanför den normala axelhöjden på motståndaren. Alla spelare är ansvariga för sin egen klubba. Emellertid ska oavsiktlig kontakt tillåtas om det sker i samband med en normal skottrörelse (bakåtsvingen eller fullföljandet). Även oavsiktlig kontakt på motståndarnas center i samband med ett nedsläpp ska tillåtas. En vild sving mot en studsande puck ska inte anses vara en normal skottrörelse och om kontakt sker ovanför en motståndares axlar ska utvisning utdömas. 60.2 MINDRE STRAFFET Mindre straffet ska utdömas vid kontakt med klubban ovanför en motståndares axlar. 60.3 DUBBLA MINDRE STRAFFET Om en spelare bär eller håller någon del av sin klubba ovanför axlarna på en motståndare och därmed orsakar en kontakt i huvudet, ansiktet eller nacken som resulterar i en skada där motståndaren börjar blöda eller skadas på något annat sätt, ska huvuddomaren utdöma dubbla mindre straffet. Huvuddomaren som tar detta beslut får (men måste inte) använda videobedömning för att fastställa (eller ändra) beslutet på isen. Denna typ av videobedömning får bara begäras av huvuddomaren, som även får konsultera de övriga domarna. Videobedömningen kan resultera i: (i) Att fastställa beslutet på isen. (ii) Att annullera utvisningen helt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=