Spelregler för ishockey 2023-2024

79 AVDELNING 6 AVDELNING 6 – FYSISKA FÖRSEELSER REGEL 41 – BOARDING 41.1 BOARDING En boardingutvisning ska ådömas den spelare som tacklar eller knuffar en försvarslös motståndare på så sätt att motståndaren träffar sargen på ett våldsamt eller farligt sätt. Allvarlighetsgraden av boardingförseelsen ska baseras på domarens bedömning av det våld spelaren utsätts för genom att träffa sargen. Bedömning av boarding kräver stort omdöme från domaren. Vikten vid bedömningen ska ligga på att spelaren som utdelar tacklingen säkerställer att motståndaren inte är i en försvarslös position och om så är fallet, säkerställa att kontakten undviks eller minimeras. För att avgöra om en sådan tackling är möjlig att undvika ska hänsyn tas till de omständigheter som föreligger vid tacklingstillfället, inklusive de fall där motståndaren själv sätter sig i en dålig position precis innan eller samtidigt som tacklingen inträffar. Huvuddomaren måste balansera dessa omständigheter i sin bedömning gällande denna regel. All onödig kontakt mot en spelare som spelar efter pucken i samband med en icing- eller offsidesituation och som resulterar i att motståndaren träffar sargen på ett våldsamt sätt ska betraktas som boarding och ska bestraffas som sådan. I övriga fall, om det inte föreligger kontakt med sargen, ska förseelsen bedömas som charging. 41.2 MINDRE STRAFFET Mindre straffet ska, efter huvuddomarens omdöme, baserat på graden av våld i träffen mot sargen, ådömas den spelare som gör sig skyldig till boarding mot en motståndare. 41.3 STÖRRE STRAFFET Större straffet ska, efter huvuddomarens omdöme, ådömas den spelare som vårdslöst angriper en motståndare genom en boarding och där spelaren inte bestraffas tillräckligt genom ett mindre straff. I junior- och ungdomsmatcher ska game misconduct alltid utdömas automatiskt när större straffet utdöms. 41.4 STÖRRE STRAFFET OCH GAME MISCONDUCT Större straffet och Game Misconduct ska, efter huvuddomarens omdöme, ådömas den spelare som vårdslöst angriper en motståndare genom en boarding och där spelaren inte bestraffas tillräckligt genom ett större straff. Bedömningen ska grundas på handlingens allvarlighetsgrad, kontaktens allvarlighetsgrad, graden av våld och spelarens likgiltighet inför konsekvensen av handlingen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=