Spelregler för ishockey 2023/2024

14 AVDELNING 1 Målområde (volym) Målområdet innefattar hela isytan som markeras med linjen och även volymen ovanför isen upp till ribbans överkant. Domarområde Framför sekretariatet ska en halvcirkel målas. Denna halvcirkel ska kallas ”domarområde”. En 5 cm bred röd linje markerar detta område. 1.8 RESTRIKTIONSOMRÅDE FÖR MÅLVAKTER Bakom varje målbur ska en yta med formen av en parallelltrapets markeras. Denna yta kallas ”restriktionsområde för målvakter”. Restriktionsområdet ska ha målburen som centrum och vara 6,80 m långt längs mållinjen och 8,60 m långt längs kortsargen. Det ska målas upp på sparklisten. 1.9 NEDSLÄPPSPUNKTER OCH CIRKLAR Rinkens mitt ska markeras med en blå nedsläppspunkt. Runt denna punkt ska en blå mittcirkel målas. Utanför respektive blålinje, i neutral zon, ska två röda nedsläppspunkter målas. I varje ytterzon ska två röda nedsläppspunkter, omgivna av varsin röd cirkel målas. I anslutning till nedsläppspunkterna och nedsläppscirkeln i respektive ytterzon ska därutöver röda uppställningslinjer markeras i isen. För detaljerade anvisningar, se Regelbok Anläggning. 1.10 RENGÖRING AV ISEN Förutom att isen ska spolas i varje periodpaus får isen skrapas eller spolas enligt respektive administratörs anvisningar vid exempelvis reklamavbrott, inför overtime, inför straffslagsavgörande eller liknande. REGEL 2 – MÅLBURAR 2.1 MÅLBURAR Rinken ska vara utrustad med två målburar, en på varje sida av rinken. Målburarna ska bestå av en ram och ett nät med en öppen sida som ska vara vänd mot mittpunkten. Målburarna ska vara placerade på mitten av mållinjen och ska vara fastsatta så att de inte flyttar på sig under spel. Målstolparna ska fästas i isen med hjälp av ”flexible goal pegs” så att de lossnar endast vid signifikant kontakt. Hålen för goal-pegsen ska vara placerade exakt på mållinjen. Stolparna ska vara tillverkade av godkänt material och sträcka sig 1,22 m upp från isytan och vara placerade 1,83 m ifrån varandra mätt från insidan på respektive stolpe. En ribba ska av samma material som stolparna ska förbinda stolparna med varandra. Ribban och stolparna ska vara målade i rött och alla andra ytor på målburen ska vara vita.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=