Spelregler för ishockey 2023-2024

115 AVDELNING 9 Om en målvakt som är på väg att etablera sin position i målområdet, initierar kontakt med en anfallande spelare som befinner sig inne i målområdet och hindras att rädda ett skott på grund av denna kontakt, ska målet underkännas. Om en anfallare hamnar i kontakt med målvakten inne i målområdet när denne är på väg att etablera sin position, och inte direkt lämnar målområdet (ger plats åt målvakten), ska ett mål som görs i samband med detta underkännas. I samtliga fall ovan ska anfallande spelare utvisas för Interference on the goalkeeper. Om en anfallande spelare etablerar betydande position inne i målområdet och därmed obstruerar målvaktens synfält eller på annat sätt hindrar målvakten från att rädda ett skott, ska ett mål som görs i samband med detta underkännas. Med ”etablera betydande position inne i målområdet” menas att spelaren, efter huvuddomarens omdöme, med sin kropp eller betydande del av sin kropp, är inne i målområdet mer än tillfälligt. Se också Översiktstabeller – Tabell 16 – Interference on the Goalkeeper. 69.4 KONTAKT UTANFÖR MÅLOMRÅDET Om en anfallande spelare initierar relevant kontakt med målvakten, förutom tillfällig kontakt, medan målvakten befinner sig utanför sitt målområde, och om mål görs i samband med detta, ska målet underkännas. En målvakt är inte tacklingsbar bara för att kontakten sker utanför målområdet. Lämplig utvisning ska utdömas i alla fall där en anfallande spelare tar onödig kontakt med målvakten. Däremot ska tillfällig kontakt tillåtas om målvakten är i färd att spela pucken utanför målområdet förutsatt att den anfallande spelaren har gjort en rimlig ansträngning att undvika onödig kontakt. Om en målvakt har spelat pucken utanför målområdet och därefter hindras från att återvända till målområdet på grund av en avsiktlig handling av en anfallande spelare, ska utvisning för ”Interference on the goalkeeper” utdömas. På samma sätt ska en målvakt utvisas om denne genom sitt handlande utanför målområdet avsiktligt hindrar en anfallande spelare som försöker spela på pucken eller mot en motståndare. 69.5 COACH’S CHALLENGE Se Regel 38. 69.6 PLATS FÖR NEDSLÄPP Om huvuddomaren stoppar spelet för att underkänna ett mål på grund av relevant kontakt med målvakten (tillfällig eller annan), ska efterföljande nedsläpp ske på närmsta nedsläppspunkt i den neutrala zonen utanför anfallszonen för felande lag.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=