Spelregler för ishockey 2023/2024

108 AVDELNING 9 63.6 STRAFFSLAG Om en ny utvisning för avsiktligt flyttad målbur inte kan avtjänas i sin helhet för att det återstår för lite tid på matchklockan i den tredje perioden eller när som helst i overtime, alternativt beroende av redan utdömda utvisningar i den tredje perioden, eller vid vilken tidpunkt som helst i overtime, ska i stället ”straffslag” utdömas. Ingen försvarsspelare, förutom målvakten, får falla på pucken, hålla i pucken, plocka upp pucken eller blockera pucken mot sin kropp inom målområdet. Om så sker ska ”straffslag” utdömas. Denna regel ska tolkas på så sätt att ”straffslag” bara utdöms om pucken är inne i målområdet när förseelsen sker. Om pucken däremot är utanför målområdet när förseelsen sker, kan mindre straffet fortfarande utdömas. Den avgörande faktorn är puckens placering när den blockeras eller plockas upp. En spelare som själv befinner sig inne i målområdet, men som blockerar en puck utanför målområdet, ska ådömas mindre straffet. På samma sätt ska en spelare som själv är utanför målområdet, men som blockerar en puck inne i målområdet, ådömas ”straffslag”. Se även Regel 67 – Handling the puck. 63.7 TILLDÖMT MÅL Om målburen är flyttad, avsiktligt eller oavsiktligt, av en försvarande spelare innan en puck passerar mållinjen mellan den normala positionen för målstolparna, kan huvuddomaren utdöma ”tilldömt mål”. För att tilldöma mål i denna situation ska: 1) målburen ha flyttats av en försvarande spelares agerande, 2) d en anfallande spelaren ska ha en omedelbar målchans innan målburen flyttades och, 3) d et måste fastställas att pucken hade gått i mål om målburen hade stått på sin normala plats. Om målburen avsiktligt flyttas av målvakten under ett friläge, ska ”tilldömt mål” dömas. Om målburen har flyttats avsiktligt av försvarande lag när deras målvakt är tagen av isen och ersatt med en extra utespelare, och anfallande lag därmed gått miste om ett mål, ska huvuddomaren döma ”tilldömt mål”. Målburen anses flyttad om en eller båda ”goal-pegsen” inte längre är i sina respektive hål i isen, eller om målburen är helt av den ena eller båda sina ”goal-pegs”, innan dess att en puck går i mål. 63.8 FÖRBJUDET SPELARBYTE NOTERA: Denna regel tillämpas inte för U15 och yngre.76 Om en målbur flyttas oavsiktligt av en försvarsspelare och spelet därmed stoppas, ska efterföljande nedsläpp ske på en av de båda nedsläppspunkterna i försvarszonen. Felande lag ska inte tillåtas byta några spelare i detta spelstopp. 76) SWE-svensk tillämpning.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=