Spelregler för ishockey 2023-2024

40 AVDELNING 4 20) Tillämpning: I ungdomsmatcher där speltiden avviker från 3x20 minuter kan administratören tillämpa andra längder på utvisningarna än vad som anges i denna regelbok. 19.4 SISTA FEM MINUTERNA OCH OVERTIME Under de sista fem (5) minuterna av ordinarie tid och när som helst under overtime gäller att: om mindre straffet/lagstraff (eller dubbla mindre straffet) ådöms en spelare i Lag A, och större straffet (eller match penalty) ådöms en spelare i Lag B och om detta sker i samma spelstopp, ska differensen på tre minuter (eller en minut) avtjänas som ett större straff. Detta gäller också vid kvittningar av flera utvisningar där ovan exempel till slut återstår okvittat. I dessa fall måste laget som ådöms större straffet placera en ersättare i utvisningsbåset omedelbart. Differensen som ska visas på matchklockan ska vara tre (3) minuter eller en (1) minut, och den tiden ska avtjänas som ett större straff. Denna regel ska gälla oavsett hur numerären såg ut på rinken när utvisningarna utdömdes. 19.5 TILLÄMPNING AV KVITTNINGSREGELN När flera straff utdöms på båda lagen i samma spelstopp ska följande anvisningar tillämpas av domarna för att avgöra de numerära styrkorna: (i) Kvitta så många större- och/eller match penalty-straff som möjligt. (ii) Kvitta så många mindre straff, lagstraff och dubbla mindre straff som möjligt. Se även Översiktstabeller – Tabell 15 – Kvittade straff. REGEL 20 – STÖRRE STRAFF 20.1 STÖRRE STRAFF Ett större straff ska ådömas den spelare som vårdslöst angriper en motståndare på ett sätt som enligt domarens bedömning inte på ett tillräckligt sätt kan bestraffas med mindre straffet eller dubbla mindre straffet. Bedömningen ska baseras på allvarlighetsgraden av förseelsen, graden av våld och den felande spelarens övergripande klandervärdighet. För ett första större straff i samma match ska felande spelare, förutom målvakten, utvisas i fem (5) minuter och får inte ersättas på isen.20 Om en spelare ådöms större straffet och mindre straffet samtidigt, ska det större straffet avtjänas först, förutom om Regel 19.2 om kvittade straff tillämpas. 20.2 NUMERÄRT UNDERLÄGE Även om ett större straff kan medföra att felande lag hamnar i numerärt underläge, så ska inget större straff upphöra på grund av att det andra laget gör mål. Felande spelare ska vara kvar i utvisningsbåset fram till dess att utvisningstiden har löpt ut.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=