Spelregler för ishockey 2023-2024

134 AVDELNING 10 REGEL 79 – HANDPASSNING 79.1 HANDPASSNING Det är tillåtet att stoppa eller slå pucken i luften med öppen hand, eller att trycka pucken längs med isen med hjälp av handen, och spelet ska inte stoppas förutom om det, enligt domarnas bedömning, föreligger en handpassning till en lagkamrat, eller om laget får en fördel, och i och med detta, kontroll och besittning av pucken erövras av felande lag antingen direkt eller via en studs på någon spelare eller domare. För förseelser gällande ”Closing hand on the puck”, se Regel 67 – Handling the puck. 79.2 FÖRSVARSZONEN Spelet ska inte stoppas med anledning av handpassning av spelare i sin egen försvarszon. Puckens placering antingen när handpassningen sker eller när den tas emot är avgörande för att bestämma vilken zon handpassningen skett i. För att en handpassning ska vara tillåten ska den både passas och tas emot inne i försvarszonen. 79.3 PLATS FÖR NEDSLÄPP Om spelet stoppas för handpassning, ska efterföljande nedsläpp ske på närmsta nedsläppspunkt i den zon där förseelsen skedde, eller där passningen togs emot (den plats där felande lag får minst fördel), förutsatt att inte annat beskrivs i dessa regler. Om en handpassning sker i anfallszonen ska efterföljande nedsläpp ske på närmsta nedsläppspunkt i den neutrala zonen. REGEL 80 – SPEL MED HÖG KLUBBA 80.1 SPEL MED HÖG KLUBBA För förseelser gällande High-stick, se regel 60 – Highsticking. Det är inte tillåtet att spela pucken med klubban över den normala axelhöjden. Om en puck träffas av en hög klubba och därefter hamnar i besittning eller kontroll av en spelare i felande lag (inklusive den spelare som träffade pucken), antingen direkt eller via en studs på någon annan spelare eller domare, ska spelet stoppas. Om pucken träffas av hög klubba, ska spelet fortsätta förutsatt att: (i) Pucken slås till en motståndare (i detta fall ska huvuddomaren signalera wash-out), (ii) Pucken spelas i eget mål av en försvarande spelare. Målet ska godkännas. Att lägga upp pucken på klubbladet (lacrossrörelse) ovanför den normala axelhöjden är inte tillåtet och spelet ska stoppas om så sker. Om detta görs av en spelare under ett straffslag eller under ett straffslagsavgörande, ska straffslaget stoppas och anses förverkat. 80.2 PLATS FÖR NEDSLÄPP Om spelet stoppas för spel med hög klubba ska efterföljande nedsläpp ske på den nedsläppspunkt där felande lag får minst fördel, antingen där pucken spelades eller där den

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=