Spelregler för ishockey 2023-2024

100 AVDELNING 7 REGEL 57 – TRIPPING 57.1 TRIPPING Tripping innebär att en spelare använder sin klubba, knä, fot, arm, hand eller armbåge på så sätt att motståndaren fås på fall. Oavsiktliga fällningar som sker samtidigt med att en spelare avslutar ett annat handlande ska inte bestraffas. Detsamma gäller oavsiktliga fällningar i samband med att spelet stoppas. 57.2 MINDRE STRAFFET Mindre straffet ska, efter huvuddomarens omdöme, baserat på kraften och allvarlighetsgraden, ådömas den spelare som placerar sin klubba eller någon del av sin kropp på så sätt att en motståndare faller. 57.3 STÖRRE STRAFFET Större straffet ska, efter huvuddomarens omdöme, ådömas den spelare som på ett vårdslöst sätt angriper en motståndare genom ”tripping” och där spelaren inte bestraffas tillräckligt genom ett mindre straff. I junior- och ungdomsmatcher ska game misconduct alltid utdömas automatiskt när större straffet utdöms. 57.4 STÖRRE STRAFFET OCH GAME MISCONDUCT Större straffet ska, efter huvuddomarens omdöme ådömas den spelare som på ett vårdslöst sätt angriper en motståndare genom ”tripping” och där spelaren inte bestraffas tillräckligt genom ett större straff. Bedömningen ska grundas på handlingens allvarlighetsgrad, kontaktens allvarlighetsgrad, graden av våld och spelarens likgiltighet inför konsekvensen av handlingen. 57.5 MATCH PENALTY68 Match penalty ska ådömas den spelare som enligt huvuddomarens bedömning avsiktligt försöker skada eller som avsiktligt skadar en motståndare genom en ”tripping”. Se 21B.1 för en förtydligande definition av när match penalty ska utdömas. 57.6 STRAFFSLAG Om en spelare, i neutrala zonen eller i anfallszonen, har kontroll på pucken (eller är i bäst position att etablera besittning och kontroll av pucken), inte har någon annan motståndare att passera än målvakten, trippas eller på annat sätt utsätts för en förseelse bakifrån och därmed går miste om en rimlig målchans, ska ”straffslag” utdömas. Huvuddomaren ska inte stoppa spelet förrän felande lag tar över spelinnehavet. Syftet med denna regel är att återställa en rimlig målchans som har gåtts förlorad. Om den förfördelade spelaren däremot klarar av att återhämta sig och återigen tillskansa sig en rimlig målchans (eller om en lagkamrat etablerar en rimlig målchans), ska inget ”straffslag” 68) SWE-svensk tillämpning. Gäller endast i serier vars disciplinärenden inte handläggs av SIF:s disciplinnämnd (se regel 21B).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=