Spelregler för ishockey 2023/2024

83 AVDELNING 6 REGEL 45 – ELBOWING 45.1 ELBOWING Elbowing innebär användande av en utsträckt armbåge i ett slag eller en tackling på en motståndare, oavsett om det kan orsaka en skada eller inte. 45.2 MINDRE STRAFFET Mindre straffet ska, efter huvuddomarens omdöme, baserat på kraften och allvarlighetsgraden, ådömas den spelare som gör sig skyldig till elbowing. 45.3 STÖRRE STRAFFET Större straffet ska, efter huvuddomarens omdöme, ådömas den spelare som vårdslöst angriper en motståndare genom en elbowing och där spelaren inte bestraffas tillräckligt genom ett mindre straff. 45.4 STÖRRE STRAFFET OCH GAME MISCONDUCT Större straffet och Game Misconduct ska, efter huvuddomarens omdöme, baserat på kraften och allvarlighetsgraden, ådömas den spelare som vårdslöst angriper en motståndare genom en elbowing och där spelaren inte bestraffas tillräckligt genom ett större straff. Bedömningen ska grundas på handlingens allvarlighetsgrad, kontaktens allvarlighetsgrad, graden av våld och spelarens likgiltighet inför konsekvensen av handlingen. 45.5 MATCH PENALTY 49 Match penalty ska ådömas den spelare som enligt huvuddomarens bedömning avsiktligt försöker skada eller som avsiktligt skadar en motståndare genom en elbowing. Se 21B.1 för en förtydligande definition av när match penalty ska utdömas. 45.5 BÖTER OCH AVSTÄNGNING Se Regel 23.2 och 23.6 – Böter och avstängningar – Fysiska förseelser. Alla elbowingförseelser kan bli föremål för anmälan till disciplinnämnden (se Regel 28). REGEL 46 – FIGHTING 46.1 FIGHTING Slagsmål är inte en del av sportens DNA. En spelare som frivilligt deltar i ett slagsmål (frivillig deltagare), ska ådömas utvisning efter huvuddomarens omdöme och kan diskvalificeras från matchen. Ytterligare disciplinära åtgärder kan vidtagas. Ett slagsmål ska anses ha inträffat när minst en (1) spelare slår eller försöker slå en motståndare upprepade gånger, eller när två (2) spelare brottas med varandra på ett sätt som gör det svårt för linjedomarna att ingripa och sära på spelarna. 49) SWE-svensk tillämpning. Gäller endast i serier vars disciplinärenden inte handläggs av SIF:s disciplinnämnd (se regel 21B).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=