Spelregler för ishockey 2023/2024

99 AVDELNING 7 56.6 MATCH PENALTY67 Match penalty ska ådömas den spelare som enligt huvuddomarens bedömning avsiktligt försöker skada eller som avsiktligt skadar en motståndare genom en ”Interference” eller ”Late hit”. Se 21B.1 för en förtydligande definition av när match penalty ska utdömas. 56.7 STRAFFSLAG Om en spelare i kontroll av pucken i den neutrala zonen eller i anfallszonen utan att ha någon annan motståndare att passera än målvakten, hindras av en klubba eller en del av en klubba eller något annat föremål eller någon utrustningsartikel som kastas eller skjuts av någon deltagare i det försvarande laget inklusive tränaren eller en ledare, ska ”straffslag” utdömas. Om en tränare eller ledare gör sig skyldig till detta ska även game misconduct utdömas och vederbörande ska även anmälas till disciplinnämnden. 56.8 TILLDÖMT MÅL Om, när målvakten är tagen av isen, en deltagare (inklusive målvakten) som inte har rätt att befinna sig på isen, inklusive tränaren eller någon ledare, med hjälp av sin kropp, klubba eller något föremål eller någon utrustningsartikel, hindrar pucken eller en motståndare i neutrala zonen eller i anfallszonen, ska domaren omedelbart utdöma ”tilldömt mål”. Om en tränare eller ledare gör sig skyldig till detta ska även game misconduct utdömas och vederbörande ska även anmälas till disciplinnämnden. 56.9 BÖTER OCH AVSTÄNGNING Se Regel 23.2 och 23.6 – Böter och avstängningar – Fysiska förseelser. Alla förseelser gällande ”Interference” kan bli föremål för anmälan till disciplinnämnden (se Regel 28). 56.10 INTERFERENCE AV ÅSKÅDARE Om någonting kastas in på rinken under pågående spel och om detta hindrar spelet, ska spelet stoppas och nedsläpp ska ske på närmsta nedsläppspunkt där spelet stoppades. Ovan gäller ej vid friläge där straffslag kan utdömas (se 53.7). Om en spelare hålls fast eller hindras av en åskådare ska spelet stoppas förutom om spelarens lag är i besittning av pucken i vilket fall spelet ska fortgå tills spelinnehavet förändras. Alla former av åskådarpåverkan ska rapporteras till respektive administratör. 67) SWE-svensk tillämpning. Gäller endast i serier vars disciplinärenden inte handläggs av SIF:s disciplinnämnd (se regel 21B).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=