Spelregler för ishockey 2023-2024

72 AVDELNING 5 Videomåldomaren kommer fortsatt att vara ansvarig för alla bedömningsbara situationer så som de beskrivs i regel 37. Om en coach’s challenge är tillgänglig för en målsituation som involverar ”offside”, ”missat spelstopp” eller ”Interference on the Goalkeeper”, ska videomåldomaren först bedöma om pucken spelats i mål på ett korrekt sätt, innan situationen kan utmanas med en coach’s challenge (eller i den sista minuten av tredje perioden eller i overtime, videobedömas). Om ett lag begär coach’s challenge, men en videobedömning under regel 37 gör utmaningen verkningslös, ska utmaningen anses ej vara gjord. 38.4 PROCEDUR FÖR ATT INITIERA COACH’S CHALLENGE Alla utmaningar ska initieras muntligen till huvuddomaren innan nedsläppet på mittpunkten efter ett mål skett, eller i händelse av ett bortdömt mål för Interference on the Goalkeeper, innan spelet återstartas. Lagen får inte i onödan fördröja spelet för att utvärdera huruvida de ska utmana domslutet eller ej. En sådan fördröjningstaktik ska resultera i att utmaningen ej får göras, och enligt domarens bedömning, kan också resultera i ett lagstraff för ”Delay of game” enligt Regel 63. I syfte att skynda på bedömningsprocessen, ska tränaren som initierar en Coach’s challenge beskriva för domaren med en rimlig detaljrikedom både anledningen för utmaningen (t.ex. förseelsens art) samt den uppskattade tiden på matchklockan för när detta inträffade. Om tränaren som utmanar domslutet inte kan avge dessa beskrivningar riskerar utmaningen att inte beviljas att genomföras. NOTERA: Endast en coach’s challenge får göras i varje spelstopp. 38.5 PROCEDUR FÖR ATT BEDÖMA COACH’S CHALLENGE Respektive administratör ska utrusta sekretariatet med en bildskärm och röstkommunikation mellan sekretariatet och situationsrummet eller videomåldomaren. Så långt det är möjligt ska domarna kunna se samma bilder som personalen i situationsrummet eller videomåldomaren ser. När en Coach’s challenge initieras (eller under den sista minuten av tredje perioden eller när som helst under overtime, en videobedömning initieras) ska videomåldomaren ta kontakt med den domare som är ansvarig för det domslut som utmanas. Videomåldomaren och ansvarig domare på isen ska, innan de börjar titta på bilderna, klargöra för varandra vad beslutet på isen är och vad domaren på isen anser sig ha sett. Videomåldomaren ska assistera domaren på isen och ge sin input kring regeltolkningen, men det är domaren på isen som har det slutgiltiga beslutet. Domaren på isen och videomåldomaren ska tillsammans titta igenom situationen som är föremål för Coach’s challenge och alla tillgängliga reprisvinklar ska användas. Videobedömningen ska resultera i att antingen fastställa eller ändra beslutet på isen. Så snart ett beslut är taget, ska huvuddomaren informera detta i PA-systemet (eller genom speakern).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=