Spelregler för ishockey 2023-2024

149 AVDELNING 11 AVDELNING 11 – SPECIFIKA REGLER FÖR DAMISHOCKEY REGEL 101 – ILLEGAL HIT I DAMISHOCKEY 101.1 ILLEGAL HIT I DAMISHOCKEY I SDHL, NDHL och regionala juniorserier gäller följande: Tacklingar är generellt sätt tillåtna på samma sätt som i herrishockey, förutom den typ av tacklingar som delas ut på öppen is där båda spelarna åker i motsatt åkriktning till varandra (nord-syd). En sådan tackling ska bestraffas med mindre straffet eller större straffet + automatiskt game misconduct för Illegal hit. I alla annan damishockey inklusive internationell damishockey gäller nedan: I damishockey är kroppstacklingar tillåtna när det klart och tydligt framgår att syftet är att spela pucken eller att erövra besittning av pucken, med undantag av de situationer som beskrivs i denna regel. Om två (2) spelare jagar en förlupen puck, ska de vara tillåtna att använda sig av rimlig kroppskontakt för att knuffa och luta sig mot varandra, förutsatt att besittning av pucken är syftet med agerandet. En spelare som tacklar en motståndare på ett otillåtet sätt så som denna regel beskriver ska ådömas något av följande: (i) Mindre straffet (ii) Större straffet plus automatiskt game misconduct (iii) Match penalty 105 Om två eller fler spelare tävlar om att vinna besittning av pucken, så får de inte använda sig av sargen för att ta kontakt med en motståndare eller ta bort henne från spelet, knuffa in henne i, eller trycka fast henne mot sargen. En spelare som står stilla har rätt till sin is och det är upp till motståndaren att undvika kroppskontakt med den spelaren. Om spelaren är stationär mellan motståndaren och pucken, måste motståndaren åka runt den stillastående spelaren. En spelare som har pucken under kontroll och som åker med den i riktning mot en stillastående spelare, är skyldig att undvika kroppskontakt, men om puckföraren gör varje rimlig ansträngning att undvika kontakten och motståndaren flyttar på sig in i vägen för puckföraren, ska motståndaren ådömas minst mindre straffet för ”Illegal hit”. Alla spelare ska tillåtas behålla sin isyta och vid varje givet tillfälle ska alla spelare tillåtas etablera sin kroppsposition. Ingen spelare är skyldig att flytta på sig för att släppa fram en motståndare. En spelare som flyttar sig och som kliver eller glider in i en motståndare ska ådömas minst mindre straffet för ”Illegal hit”. 105) SWE-svensk tillämpning. Gäller endast i serier vars disciplinärenden inte handläggs av SIF:s disciplinnämnd (se regel 21B).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=