Spelregler för ishockey 2023-2024

117 AVDELNING 9 Förutom när en period är slut eller för att bytas in i spel under en pågående period, får ingen spelare beträda isen från spelarbåset. Om det är nödvändigt att beträda isen för att ta sig från sitt spelarbås till sitt omklädningsrum, måste spelaren vänta till dess att spelet är stoppat samt säkerställa att det inte pågår något gruff eller slagsmål innan spelaren beträder isen. Den första och andra spelaren i varje lag som lämnar spelar- eller utvisningsbåset under ett gruff eller under ett slagsmål ska ådömas Game Misconduct samt rapporteras till administratören som avgör om felande spelare ska anmälas till disciplinnämnden (se 70.10). 70.4 LÄMNA UTVISNINGSBÅSET Förutom vid periodslut eller när en utvisningstid har löpt ut får ingen spelare vid något tillfälle lämna utvisningsbåset. En spelare som avtjänar en utvisning i utvisningsbåset, och som ska bytas ut efter att utvisningen har löpt ut, måste kliva in på isen från utvisningsbåset och åka över isen till sitt spelarbås där bytet kan göras. Vid en förseelse mot denna regel ska lagstraff utdömas för ”Too many players on the ice” (se även Regel 74). En utvisad spelare som lämnar utvisningsbåset innan utvisningstiden har löpt ut, oavsett om det sker under pågående spel eller i ett spelstopp, ska ådömas mindre straffet som ska avtjänas direkt efter den pågående utvisningen. En spelare som, efter att ha klivit in i utvisningsbåset, lämnar utvisningsbåset innan utvisningstiden har löpt ut i syfte att ifrågasätta ett domslut, ska ådömas game misconduct samt anmälas till disciplinnämnden. Denna regel ersätter inte andra strängare straff som kan ådömas spelare i samband med en sådan händelse. En utvisad spelare som lämnar utvisningsbåset i samband med ett spelstopp när det samtidigt pågår ett gruff eller ett slagsmål, ska ådömas mindre straffet plus game misconduct. Det mindre straffet plus återstoden av den ursprungliga utvisningen ska avtjänas av en ersättare som utses av tränaren. Om en spelare lämnar utvisningsbåset innan utvisningen är till fullo avtjänad, ska strafftidtagaren notera tidpunkten för förseelsen och meddela domarna på isen som ska stoppa spelet när felande lag får kontroll på pucken. Mindre straffet ska ådömas felande spelare och utvisningen ska avtjänas direkt efter den ursprungliga utvisningen (denna tid beräknas från den tidpunkt spelaren lämnade utvisningsbåset). Om en spelare återvänder till isen för tidigt på grund av ett fel begånget av strafftidtagaren, ska ingen extra utvisning utdömas, men återstoden av utvisningstiden vid tidpunkten för det felaktiga inträdet ska avtjänas. Den spelare som involverar sig i ett gruff eller ett slagsmål efter att ha inträtt på isen från spelar- eller utvisningsbåset i ett spelstopp, ska ådömas lämplig utvisning plus game

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=