Spelregler för ishockey 2023-2024

82 AVDELNING 6 43.5 BÖTER OCH AVSTÄNGNING Se Regel 23.2 och 23.6 – Böter och avstängningar – Fysiska förseelser. Alla checking from behind-förseelser kan bli föremål för anmälan till disciplinnämnden (se Regel 28). REGEL 44 – CLIPPING 44.1 CLIPPING Clipping (eller “låg tackling”) innebär att en spelare kastar sig ned och träffar en motståndare på eller under knäna från vilket håll som helst. Det är inte tillåtet att utdela en clipping på något sätt och i det inkluderas även att sänka sin egen kropp och tackla en motståndare på eller under knäna. En otillåten ”låg tackling” är en tackling som utdelas av en spelare som, oavsett om en eller båda skridskorna är i isen, siktar in sig på området kring knäna på en motståndare när spelaren utdelar tacklingen. Det är inte tillåtet att sänka sin egen kroppsposition i syfte att tackla en motståndares knän. Det är inte tillåtet att krypa ihop längs med sargen när man ska bli tacklad, och på så sätt få motståndaren, som tacklar, att ramla över en själv. 44.2 MINDRE STRAFFET Mindre straffet ska, efter huvuddomarens omdöme, baserat på kraften och allvarlighetsgraden, ådömas den spelare som gör sig skyldig till clipping. 44.3 STÖRRE STRAFFET OCH GAME MISCONDUCT Större straffet och Game Misconduct ska, efter huvuddomarens omdöme, ådömas den spelare som vårdslöst angriper en motståndare genom en clipping och där spelaren inte bestraffas tillräckligt genom ett mindre straff. Bedömningen ska grundas på handlingens allvarlighetsgrad, kontaktens allvarlighetsgrad, graden av våld och spelarens likgiltighet inför konsekvensen av handlingen. 44.4 MATCH PENALTY 48 Match penalty ska ådömas den spelare som enligt huvuddomarens bedömning avsiktligt försöker skada eller som avsiktligt skadar en motståndare genom en clipping. Se 21B.1 för en förtydligande definition av när match penalty ska utdömas. 44.5 BÖTER OCH AVSTÄNGNING Se Regel 23.2 och 23.6 – Böter och avstängningar – Fysiska förseelser. Alla clippingförseelser kan bli föremål för anmälan till disciplinnämnden (se Regel 28). 48) SWE-svensk tillämpning. Gäller endast i serier vars disciplinärenden inte handläggs av SIF:s disciplinnämnd (se regel 21B).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=