Spelregler för ishockey 2023-2024

44 AVDELNING 4 22.3 NUMERÄRT UNDERLÄGE En spelare som ådöms misconduct orsakar inte ett numerärt underläge för sitt lag förutsatt att samma spelare inte också ådöms mindre straffet, större straffet eller match penalty som tillägg till misconduct penalty. Om en spelare ådöms mindre straffet och misconduct samtidigt, ska felande lag omedelbart placera en ersättare i utvisningsbåset för att avtjäna det mindre straffet utan byte. Om icke felande lag gör mål under den tid som det mindre straffet avtjänas, ska det mindre straffet upphöra (förutsatt att inte 15.4 tillämpas) och misconduct-utvisningen ska börja räknas omedelbart. Om en spelare ådöms större straffet och misconduct samtidigt, ska felande lag placera en ersättare i utvisningsbåset omedelbart på samma sätt som ovan. 22.4 RAPPORTERING Alla misconduct penalty för Abuse of officials ska rapporteras till respektive administratör för vidare utredning. 22.5 FÖRSEELSER Se Översiktstabeller – Tabell 9 – Översikt över misconduct penalty för en lista över förseelser som kan resultera i misconduct penalty (se specifika regler för en komplett beskrivning). REGEL 23 – GAME MISCONDUCT 23.1 GAME MISCONDUCT Game misconduct innebär att felande spelare eller ledare diskvalificeras för resterande del av matchen. En ersättare får omedelbart ta plats på banan. Tjugo (20) minuter ska bokföras i statistiken för felande spelare eller ledare. 23.2 ACKUMULERADE GAME MISCONDUCT SAMT ANMÄLAN Förutsatt att en förseelse inte automatiskt ska anmälas till disciplinnämnden gäller att: En spelare eller ledare som ådöms game misconduct ska rapporteras till respektive administratör som avgör om förseelsen ska anmälas vidare till disciplinnämnden eller inte. I SHL och HA avgör situationsrummet om en spelare eller ledare som ådömts game misconduct ska anmälas till disciplinnämnden. I övriga serier avgör domaren i samråd med respektive domarledning om förseelsen ska anmälas. Vägledning om en förseelse ska anmälas till disciplinnämnden: – En spelare som avsiktligt skadar eller avsiktligt försöker att skada sin motståndare ska alltid anmälas till disciplinnämnden. Med avsikt att skada menas en förseelse som vida överstiger den normalt förväntade graden av regelbrott. Det kan handla om en förseelse som inte har någon koppling till hur man normalt spelar ishockey, eller en förseelse som utförs på ett sätt där domaren bedömer att det finns antingen ett uppsåt att genom skada få bort

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=