Spelregler för ishockey 2023-2024

89 AVDELNING 6 48.4 MATCH PENALTY55 Match penalty ska ådömas den spelare som enligt huvuddomarens bedömning avsiktligt försöker skada eller som avsiktligt skadar en motståndare genom en Illegal check to the head. En spelare ska bedömas avsiktligt försöka skada en motståndare om spelaren med avsikt delar ut en tackling som träffar i huvudet på en motståndare under förutsättning att den tacklande spelaren ”äger situationen” och visar likgiltighet inför konsekvensen av tacklingen. Se 21B.1 för en förtydligande definition av när match penalty ska utdömas. 48.5 BÖTER OCH AVSTÄNGNING Det finns inga specifika tilläggsbestraffningar för Illegal check to the head, men alla förseelser gällande Illegal check to the head kan bli föremål för anmälan till disciplinnämnden (se Regel 28). REGEL 49 – KICKING 49.1 KICKING Kicking innebär att en spelare, genom att avsiktligt använda sina skridskor med en sparkande rörelse, förflyttar pucken eller skapar kontakt med en motståndare. 49.2 MÅL Att sparka pucken är tillåtet i alla zoner. Ett mål kan däremot inte göras av en anfallande spelare som använder en distinkt sparkrörelse för att spela pucken i mål. Ett mål kan heller inte göras genom att en anfallande spelare sparkar pucken så att den studsar in i mål via en annan spelare, målvakt eller domare. En puck som studsar in i mål via en anfallares skridsko som inte gör en distinkt sparkrörelse, ska dömas som mål. En puck som dirigeras in i mål av en anfallares skridsko ska dömas som mål så länge det inte föreligger en distinkt sparkrörelse. Nedan listas några olika situationer där en puck går i mål via en skridsko: (i) En sparkad puck som studsar via kroppen på en spelare i något av lagen (inklusive målvakten) ska dömas som EJ MÅL. (ii) En sparkad puck som studsar via en klubba på någon spelare (förutom målvakten) ska dömas som MÅL. (iii) Ett mål ska godkännas om en anfallande spelare sparkar pucken och pucken studsar på spelarens egen klubba och sedan in i mål. (iv) Ett mål ska godkännas om en puck går i mål efter att ha studsat på en anfallares skridsko när spelaren var i färd att bromsa eller stanna. (v) Ett mål ska underkännas om en spelare bromsar mot en stillaliggande puck så att den sätts i rörelse in i mål.56 Inget mål kan göras av en anfallande spelare genom att sparka någon utrustning (klubba, handske, hjälm etc.) på pucken, inklusive att sparka på klubbans blad, så att pucken går i mål. 55) SWE-svensk tillämpning. Gäller endast i serier vars disciplinärenden inte handläggs av SIF:s disciplinnämnd (se regel 21B). 56) SWE-svenskt tillämpning

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=