Spelregler för ishockey 2023-2024

73 AVDELNING 5 38.6 RÄTT ATT INITIERA COACH’S CHALLENGE Lagen har rätt att initiera Coach’s challenge vid de tillgängliga situationerna när som helst under matchen förutom under den sista minuten av den tredje perioden eller under overtime. Från och med den sista minuten i den tredje perioden och framåt i en match är det endast videomåldomaren som kan initiera bedömning av en situation som annars skulle kunna vara föremål för en Coach’s challenge. 38.7 RESULTAT VID EN FRAMGÅNGSRIK COACH’S CHALLENGE När en Coach’s challenge har initierats för ”Offside innan ett mål” eller ”Missat spelstopp i anfallszonen innan ett mål” (antingen av ett lag eller av videomåldomaren), och där beslutet efter videobedömningen är målet ska UNDERKÄNNAS, ska målet underkännas och matchklockan ska återställas till tidpunkten för när spelet borde ha stoppats. I dessa situationer ska nedsläppet ske på den nedsläppspunkt där spelet skulle ha återstartats om spelet hade stoppats korrekt av domarna. Om en eller flera utvisningar (mindre eller större straff) utdöms mellan tidpunkten för den missade avblåsningen och tidpunkten för videobedömningen av målskottet, ska felande spelare avtjäna utvisningen och den ska bokföras med tidpunkten för när spelet skulle ha stoppats. När en Coach’s challenge har initierats vid ett mål där försvarande lag hävdar att det föreligger ”Interference på målvkaten” så som Regel 69.1, 69.3 och 69.4 föreskriver, och där beslutet efter videobedömningen är att målet ska UNDERKÄNNAS, ska målet underkännas och nedsläpp ska ske på närmsta nedsläppspunkt i den neutrala zonen. Videobedömning i dessa situationer (oavsett om de initieras genom en Coach’s challenge eller av videodomaren i den sista minuten av tredje perioden eller i overtime) ska uteslutande användas för att klargöra om det föreligger skäl att underkänna målet. Det får inte användas för något annat syfte, inklusive, specifikt, för att utdöma ett mindre eller ett större straff för Interference on the Goalkeeper. När en Coach’s challenge har initierats vid EJ MÅL där pucken har gått i mål, men där domarna har underkänt målet på grund av ”Interference on the Goalkeeper”, och där beslutet efter videobedömningen är att målet ska GODKÄNNAS, ska målet godkännas och nedsläppet ska ske på mittpunkten. Om en utvisning är utdömd för Interference on the Goalkeeper i samband med att ett mål underkänns på grund av denna förseelse, och en Coach’s challenge-procedur visar att det inte föreligger någon förseelse, ska utvisningen annulleras och målet ska godkännas. Övriga utdömda utvisningar som inte är relaterade till Interference on the Goalkeeper ska utdömas på vanligt sätt. Inga utvisningar får utdömas som resultat av en Coach’s challenge. 38.8 RESULTAT VID EN MISSLYCKAD COACH’S CHALLENGE Om ett lag initierar en Coach’s challenge för något av de scenarion som listas i Regel 38.2 och videobedömningen inte resulterar i att domslutet på isen ändras, ska laget som initierade utmaningen ådömas lagstraff för Delay of game.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=