Spelregler för ishockey 2023-2024

34 AVDELNING 3 använder sådan handske ska ådömas mindre straffet. Detta förutsätter dock att motståndarlaget begär kontroll av handsken. Om ett lag begär kontroll av en motståndares handske och handsken bedöms tillåten ska det lag som begärde kontrollen ådömas lagstraff för Delay of game. 12.3 ARMBÅGSSKYDD Ett armbågsskydd som inte har ett mjukt hölje på minst 1,3 cm ska anses vara farlig utrustning. Felande spelare ska varnas och vid en andra förseelse ådömas Mindre straffet. 12.4 FAIR PLAY Dessa utrustningsregler (avdelning 3) är skrivna i andan av fair play. Om, vid något tillfälle, berörd administratör eller domare upplever att denna anda inte följs, ska utrustningen anses otillåten och berörd administratör ska utreda utrustningsdetaljen som inte får användas förrän denna utredning är färdig. 12.5 INSPEKTIONER Berörd administratör kan när som helst kontrollera vilken utrustning som helst i vilket lag som helst. Protokollen från dessa mätningar ska sändas till administratören och eventuella felaktigheter ska utredas. REGEL 13 – PUCKEN 13.1 DIMENSIONER Pucken ska vara tillverkad av vulkaniserat gummi, eller annat godkänt material. Den ska vara 2,5 cm tjock och 7,6 cm i diameter. Den ska väga mellan 156 g och 170 g. Puckarna ska vara godkända av berörd administratör. En logotyp och/eller reklam får tryckas på pucken. Denna logotyp får inte vara större än 4,5 cm i diameter och får inte ta upp mer än 35% av arean på respektive sida av pucken. Logotyp och/eller reklam får tryckas på båda sidor av pucken. I övrigt ska pucken vara svart. 13.2 TILLDELNING OCH FÖRVARING Administratören eller hemmalaget ansvarar för att det finns erforderligt antal puckar att tillgå för såväl uppvärmning som till matchen. Reservpuckarna under pågående match bör förvaras nedkylda för bästa funktion. Dessa ska tillhandahållas i sekretariatet där en matchfunktionär ska vara ansvarig för puckarna. 13.3 OTILLÅTEN PUCK Om en annan puck än den som är avsedd för spel upptäcks på isen under pågående spel ska spelet stoppas när pågående anfall är slutfört genom att anfallande lag tappar puckinnehavet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=