Spelregler för ishockey 2023/2024

90 AVDELNING 6 49.3 STÖRRE STRAFFET OCH GAME MISCONDUCT57 Större straffet och Game Misconduct ska ådömas den spelare som enligt domarens bedömning sparkar eller som försöker sparka en motståndare. 49.4 MATCH PENALTY58 Match penalty ska ådömas den spelare som sparkar eller som försöker sparka en motståndare oavsett om skada uppstår eller inte. Se 21B.1 för en förtydligande definition av när match penalty ska utdömas. 49.5 BÖTER OCH AVSTÄNGNING Det finns inga specifika tilläggsbestraffningar för Kicking, men alla förseelser gällande Kicking kan bli föremål för anmälan till disciplinnämnden (se Regel 28). REGEL 50 – KNEEING 50.1 KNEEING Kneeing innebär att en spelare leder en tackling med sitt knä och i vissa fall att en spelare sträcker ut sitt ben för att ta kontakt med en motståndare. 50.2 MINDRE STRAFFET Mindre straffet ska, efter huvuddomarens omdöme, baserat på kraften och allvarlighetsgraden, ådömas den spelare som gör sig skyldig till Kneeing. 50.3 STÖRRE STRAFFET OCH GAME MISCONDUCT Större straffet och Game Misconduct ska, efter huvuddomarens omdöme ådömas den spelare som vårdslöst angriper en motståndare genom en Kneeing och där spelaren inte bestraffas tillräckligt genom ett mindre straff. Bedömningen ska grundas på handlingens allvarlighetsgrad, kontaktens allvarlighetsgrad, graden av våld och spelarens likgiltighet inför konsekvensen av handlingen. 50.4 MATCH PENALTY59 Match penalty ska ådömas den spelare som enligt huvuddomarens bedömning avsiktligt försöker skada eller som avsiktligt skadar en motståndare genom en Kneeing. Se 21B.1 för en förtydligande definition av när match penalty ska utdömas. 50.5 BÖTER OCH AVSTÄNGNING Se Regel 23.2 och 23.6 – Böter och avstängningar – Fysiska förseelser. Alla Kneeingförseelser kan bli föremål för anmälan till disciplinnämnden (se Regel 28). 57) SWE-svensk tillämpning. Gäller endast i serier vars disciplinärenden handläggs av SIF:s disciplinnämnd (se regel 21B). 58) SWE-svensk tillämpning. Gäller endast i serier vars disciplinärenden inte handläggs av SIF:s disciplinnämnd (se regel 21B). 59) SWE-svensk tillämpning. Gäller endast i serier vars disciplinärenden inte handläggs av SIF:s disciplinnämnd (se regel 21B).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=