Spelregler för ishockey 2023-2024

91 AVDELNING 6 REGEL 51 – ROUGHING 51.1 ROUGHING Roughing innebär att slå eller drämma till en motståndare, vanligtvis i huvudet eller ansiktet, eller att avsiktligt ta av en motståndares hjälm under pågående spel (se Regel 9.6). Roughing är en mindre typ av gruff som inte övergår till ett slagsmål. Ett gruff är en situation som involverar två spelare där minst en av dem utvisas medan ett slagsmål ska anses ha inträffat när minst en (1) spelare slår eller försöker slå en motståndare upprepade gånger, eller när två (2) spelare brottas med varandra på ett sätt som gör det svårt för linjedomarna att ingripa och sära på spelarna. 51.2 MINDRE STRAFFET Mindre straffet ska ådömas den spelare som slår en motståndare med sin hand eller knytnäve, eller som avsiktligt tar av en motståndares hjälm under pågående spel (se Regel 9.6). En spelare som framhärdar i att fortsätta involveras i en roughingsituation ska hanteras under Regel 46 – Fighting. 51.3 STÖRRE STRAFFET60 Större straffet ska ådömas den spelare som framhärdar i att fortsätta involveras i en roughingsituation och som enligt huvuddomarens bedömning inte bestraffas tillräckligt med mindre straffet. Ett gruff som övergår till ett slagsmål ska hanteras under Regel 46 – Fighting. 51.4 STÖRRE STRAFFET OCH GAME MISCONDUCT61 Större straffet och Game Misconduct ska ådömas den målvakt som enligt huvuddomarens bedömning använder sin klubbhandske för att slå motståndaren och utsätter motståndaren för en skaderisk. 51.5 MATCH PENALTY62 Match penalty ska ådömas den målvakt som enligt huvuddomarens bedömning avsiktligt försöker skada eller som avsiktligt skadar en motståndare genom att använda sin klubbhandske för att slå motståndaren. Se 21B.1 för en förtydligande definition av när match penalty ska utdömas. 51.6 BÖTER OCH AVSTÄNGNING Det finns inga specifika tilläggsbestraffningar för Roughing, men alla förseelser gällande Roughing kan bli föremål för anmälan till disciplinnämnden (se Regel 28). 60) SWE-svensk tillämpning 61) SWE-svensk tillämpning. Gäller endast i serier vars disciplinärenden handläggs av SIF:s disciplinnämnd (se regel 21B). 62) SWE-svensk tillämpning. Gäller endast i serier vars disciplinärenden inte handläggs av SIF:s disciplinnämnd (se regel 21B).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=