Spelregler för ishockey 2023/2024

104 AVDELNING 8 71) SWE-svensk tillämpning. Gäller endast i serier vars disciplinärenden handläggs av SIF:s disciplinnämnd (se regel 21B). 72) SWE-svensk tillämpning. Gäller endast i serier vars disciplinärenden inte handläggs av SIF:s disciplinnämnd (se regel 21B). 60.4 STÖRRE STRAFFET OCH GAME MISCONDUCT 71 Större straffet och Game Misconduct ska, efter huvuddomarens omdöme, ådömas den som på ett vårdslöst sätt angriper en motståndare genom en ”Highsticking” och där spelaren inte bestraffas tillräckligt genom ett mindre straff. Bedömningen ska grundas på handlingens allvarlighetsgrad, kontaktens allvarlighetsgrad, graden av våld och spelarens likgiltighet inför konsekvensen av handlingen. 60.5 MATCH PENALTY 72 Match penalty ska ådömas den spelare som enligt huvuddomarens bedömning avsiktligt försöker skada eller som avsiktligt skadar en motståndare genom en ”Highsticking”. Se 21B.1 för en förtydligande definition av när match penalty ska utdömas. 60.6 BÖTER OCH AVSTÄNGNING Det finns inga specifika tilläggsbestraffningar för ”Highsticking”, men alla förseelser gällande ”Highsticking” kan bli föremål för anmälan till disciplinnämnden (se Regel 28). HOOKING Även om Hooking kan klassificeras som en förseelse med klubban, har denna förseelse placerats i avdelning 7 – Spelförstörande förseelser som Regel 55 eftersom denna förseelse tenderar att vara mer tillämplig som spelförstörande förseelse. REGEL 61 – SLASHING 61.1 SLASHING Slashing innebär att en spelare svingar sin klubba mot en motståndare, oavsett om den träffar eller inte. ”Icke aggressiva” slag som träffar byxorna eller framsidan på benskydden, ska inte bedömas som ”slashing”. Ett kraftfullt slag eller hugg med klubban på en motståndares kropp, klubba eller händer (på eller nära) som efter huvuddomarens omdöme inte är i syfte att spela mot pucken, ska bedömas som ”slashing”. 61.2 MINDRE STRAFFET Mindre straffet ska, efter huvuddomarens omdöme, baserat på kraften och allvarlighetsgraden, ådömas den spelare som gör sig skyldig till ”Slashing”. 61.3 STÖRRE STRAFFET OCH GAME MISCONDUCT Större straffet och Game Misconduct ska, efter huvuddomarens omdöme, ådömas den som på ett vårdslöst sätt angriper en motståndare genom en ”Slashing” och där spelaren inte bestraffas tillräckligt genom ett mindre straff. Bedömningen ska grundas på handlingens allvarlighetsgrad, kontaktens allvarlighetsgrad, graden av våld och spelarens likgiltighet inför konsekvensen av handlingen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=