Spelregler för ishockey 2023/2024

123 AVDELNING 9 74.5 MÅLVAKT I OVERTIME I GRUNDSERIEN Om ett lag tar ut sin målvakt för att ersätta denne med en extra utespelare i overtime i grundserien, måste målvakten vänta till nästa spelstopp innan denne får återvända i spel. Om målvakten byter tillbaka innan nästa spelstopp ska ett otillåtet spelarbyte anses ha skett och lagstraff ska utdömas.79 REGEL 75 – UNSPORTSMANLIKE CONDUCT 75.1 UNSPORTSMANLIKE CONDUCT Spelare, tränare och ledare är ansvariga för sitt uppträdande vid alla tillfällen och de ska sträva efter att alltid uppträda på ett sportsligt sätt såväl under som efter en match, både på rinken och i hela arenabyggnaden. Domarna kan utdöma utvisningar för osportsligt uppträdande om detta inte efterlevs. NOTERA: Om olämpligt uppträdande riktas mot en domare eller en matchfunktionär, ska Regel 39 – Abuse of officials användas. 75.2 MINDRE STRAFFET Mindre straffet för ”Unsportsmanlike conduct” ska utdömas vid följande tillfällen: (i) En identifierbar spelare som använder obscent, kränkande eller smädande språkbruk eller gester riktade mot någon person. NOTERA: En spelare som använder sig av obscena gester, rasistiska tillmälen eller sexuellt nedsättande kommentarer ska som tillägg till mindre straffet ådömas game misconduct. (ii) En spelare som gör sig skyldig till ”unsportsmanlike conduct” vilket inkluderar, men inte begränsas till: dra någon i håret, dra eller greppa någons ansiktsskydd, slå med klubban eller något annat föremål i sargen eller skyddsglaset under pågående spel eller i ett spelstopp. Om huvuddomaren bedömer att en handling, som inte är beskriven i någon annan regel, begås i och där motståndaren utsätts för en stor skaderisk ska spelaren ådömas Större straffet och Game Misconduct (se Regel 21A)80. Om huvuddomaren bedömer att en handling begås i syfte att skada en motståndare ska match penalty utdömas (se Regel 21B)81 . (iii) En spelare som kastar in ett föremål på isen från spelar- eller utvisningsbåset (eller från någon annan plats). (iv) En spelare som avsiktligt tar av sig sin tröja innan ett slagsmål eller ett gruff, eller som klart och tydligt har modifierat sin tröja så att den inte följer Regel 9 – dräkten, ska ådömas mindre straffet och game misconduct. Om gruffet inte blir av, ska spelaren istället ådömas mindre straffet och misconduct penalty. Om en spelare ådöms Unsportsmanlike conduct efter eller innan spelaren börjar avtjäna en annan utvisning, ska den extra utvisningen läggas till den redan utdömda utvisningen och avtjänas i direkt följd. 79) SWE-svensk tillämpning. 80) SWE-svensk tillämpning. Gäller endast i serier vars disciplinärenden handläggs av SIF:s disciplinnämnd (se regel 21B). 81) SWE-svensk tillämpning. Gäller endast i serier vars disciplinärenden inte handläggs av SIF:s disciplinnämnd (se regel 21B).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=