Spelregler för ishockey 2023/2024

87 AVDELNING 6 46.14 MATCH PENALTY51 En spelare som bär någon form av tejp eller annat material på sina händer (nedanför handleden) och som skär eller skadar en motståndare under ett gruff eller under ett slagsmål ska ådömas match penalty som tillägg till övriga utvisningar. Match penalty ska ådömas den spelare som slå en ovetande eller ”ovillig deltagare” (sucker punch) och därigenom utsätter motståndaren för en skaderisk. Se 21.1 för en förtydligande definition av när match penalty ska utdömas. 46.15 BÖTER OCH AVSTÄNGNING Se Regel 23.2 och 23.3 – Böter och avstängningar – Generella kategorin. Alla fightingförseelser kan bli föremål för anmälan till disciplinnämnden (se Regel 28). REGEL 47 – HEADBUTTING 47.1 HEADBUTTING Headbutting innebär att en spelare gör en skallningsrörelse som avsiktligt träffar, eller som försöker träffa en motståndare med huvudet och/eller hjälmen. 47.2 DUBBLA MINDRE STRAFFET Dubbla mindre straffet ska, efter huvuddomarens omdöme, ådömas den spelare som försöker träffa en motståndare med en headbutting. Med försöker att träffa menas även situationer där lättare kontakt huvud mot huvud uppstår.52 47.3 STÖRRE STRAFFET OCH GAME MISCONDUCT Större straffet och Game Misconduct ska, efter huvuddomarens omdöme, ådömas den spelare som träffar en motståndare med en headbutting. Se 47.2 ovan för situationer där lättare kontakt uppstår. 47.4 MATCH PENALTY 53 Match penalty ska ådömas den spelare som enligt huvuddomarens bedömning avsiktligt försöker skada eller som avsiktligt skadar en motståndare genom en headbutting. Se 21B.1 för en förtydligande definition av när match penalty ska utdömas. Se även 47.2 ovan för situationer där lättare kontakt uppstår. 47.5 BÖTER OCH AVSTÄNGNING Se Regel 23.2 och 23.6 – Böter och avstängningar – Fysiska förseelser. Alla headbuttingförseelser kan bli föremål för anmälan till disciplinnämnden (se Regel 28). 51) SWE-svensk tillämpning. Gäller endast i serier vars disciplinärenden inte handläggs av SIF:s disciplinnämnd (se regel 21B). 52) SWE-svenskt förtydligande. 53) SWE-svensk tillämpning. Gäller endast i serier vars disciplinärenden inte handläggs av SIF:s disciplinnämnd (se regel 21B).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=