Situationshandbok 2023-2024 v1.0

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET SITUATIONSHANDBOK - SPELREGLER FÖR ISHOCKEY 2023–2024

Introduktion till Situationshandboken Som ett komplement till ”Spelregler för ishockey” ger Svenska Ishockeyförbundet ut denna Situationshandbok. Syftet med Situationshandboken är att ge ytterligare vägledning i hur spelreglerna ska tolkas och implementeras. Det är viktigt att läsa situationshandboken tillsammans med spelreglerna (regelboken). Där kan anges att en viss regel ska tillämpas på olika sätt i olika tävlingar, till exempel i junior- och ungdomsishockey, vilket inte anges i situationshandboken. Målsättningen är att och situationshandboken ska komplettera spelreglerna men det är viktigt att notera att om det finns motstridigheter har regelboken alltid företräde. Ambitionen är att spelreglerna (regelboken) ska återspegla de spelregler som upprättas av Internationella Ishockeyförbundet (IIHF). Likt den svenska regelboken utgör situationshandboken i huvudsak en översättning av IIHF:s situationshandbok. Då den svenska regelboken i vissa avseenden skiljer sig från IIHF’s regelbok finns det även vissa skillnader i situationshandboken. Den text som är förändrad från säsongen 2022–2023 till följd av ändringar i spelreglerna är gulmarkerad. Vid helt nya situationer är rubriken gulmarkerad. Om en rubrik är gulmarkerad utan att texten är det innebär det att situationen är ny i situationshandboken men att den innebär ett nytt förtydligande utan att någon förändring av regeln har skett. Situationshandboken är ett levande dokument och ges därför inte ut i tryck. Senaste utgåva finns alltid tillgänglig på www.swehockey.se FÖR SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Klas Östergren Regelansvarig översättning och implementering av spelregler

Innehåll Introduktion till Situationshandboken ........................................................................................................................ 2 AVDELNING 1 - RINKEN ......................................................................................................................................... 6 REGEL 1 – RINKEN............................................................................................................................................. 6 REGEL 2 – MÅLBURAR ...................................................................................................................................... 6 REGEL 3 – SPELARBÅS..................................................................................................................................... 6 REGEL 4 – SIGNAL OCH TIDSANORDNINGAR................................................................................................ 6 AVDELNING 2 - LAGEN........................................................................................................................................... 7 REGEL 5 – LAGEN .............................................................................................................................................. 7 REGEL 6 – LAGKAPTEN OCH ASSISTERANDE LAGKAPTEN ........................................................................ 9 REGEL 7 – START-LINEUP ................................................................................................................................ 9 REGEL 8 – SKADADE SPELARE ..................................................................................................................... 10 AVDELNING 3 – UTRUSTNING ............................................................................................................................ 13 REGEL 9 - DRÄKTEN........................................................................................................................................ 13 REGEL 10 – KLUBBOR ..................................................................................................................................... 15 REGEL 11 – MÅLVAKSUTRUSTNING.............................................................................................................. 20 REGEL 12 – ILLEGAL EQUIPMENT ................................................................................................................. 20 REGEL 13 – PUCKEN ....................................................................................................................................... 20 REGEL 14 – JUSTERING AV UTRUSTNING ................................................................................................... 21 AVDELNING 4 – TYPER AV UTVISNINGAR......................................................................................................... 22 REGEL 15 – UTDÖMANDE AV UTVISNING..................................................................................................... 22 REGEL 16 – MINDRE STRAFFET .................................................................................................................... 23 REGEL 17 – LAGSTRAFF ................................................................................................................................. 24 REGEL 18 – DUBBLA MINDRE STRAFFET ..................................................................................................... 25 REGEL 19 – KVITTADE STRAFF / SAMMANFALLANDE STRAFF ................................................................. 25 REGEL 20 – STÖRRE STRAFF ........................................................................................................................ 29 REGEL 21A – DANGEROUS ACTIONS............................................................................................................ 30 REGEL 21B – MATCH PENALTY...................................................................................................................... 30 REGEL 22 – MISCONDUCT PENALTY ............................................................................................................ 31 REGEL 23 – GAME MISCONDUCT .................................................................................................................. 31 REGEL 24 – STRAFFSLAG............................................................................................................................... 31 REGEL 25 – TILLDÖMT MÅL ............................................................................................................................ 38 REGEL 26 – UPPSKJUTNA STRAFF ............................................................................................................... 39 REGEL 27 – MÅLVAKTSUTVISNINGAR .......................................................................................................... 40 REGEL 28 – TILLÄGGSBESTRAFFNINGAR.................................................................................................... 44 REGEL 29 – DOMARTECKEN .......................................................................................................................... 44 AVDELNING 5 – DOMARE OCH FUNKTIONÄRER.............................................................................................. 45

REGEL 30 – TILLSÄTTNING AV DOMARE OCH FUNKTIONÄRER................................................................ 45 REGEL 31 – HUVUDDOMARE.......................................................................................................................... 45 REGEL 32 – LINJEDOMARE............................................................................................................................. 46 REGEL 33 – PROTOKOLLFÖRARE ................................................................................................................. 47 REGEL 34 – MATCHTIDTAGARE..................................................................................................................... 47 REGEL 35 – STRAFFTIDTAGARE.................................................................................................................... 48 REGEL 36 – STATISTIKPERSONAL ................................................................................................................ 49 REGEL 37 – VIDEOBEDÖMNING..................................................................................................................... 49 REGEL 38 – COACH’S CHALLENGE ............................................................................................................... 51 REGEL 39 – ABUSE OF OFFICIALS ................................................................................................................ 54 REGEL 40 – PHYSICAL ABUSE OF OFFICIALS.............................................................................................. 56 AVDELNING 6 – FYSISKA FÖRSEELSER............................................................................................................ 57 REGEL 41 – BOARDING ................................................................................................................................... 57 REGEL 42 – CHARGING................................................................................................................................... 57 REGEL 43 – CHECKING FROM BEHIND ......................................................................................................... 57 REGEL 44 – CLIPPING ..................................................................................................................................... 57 REGEL 45 – ELBOWING................................................................................................................................... 58 REGEL 46 – FIGHTING ..................................................................................................................................... 58 REGEL 47 – HEADBUTTING ............................................................................................................................ 62 SITUATION 48 – ILLEGAL CHECK TO THE HEAD.......................................................................................... 62 REGEL 49 – KICKING ....................................................................................................................................... 62 REGEL 50 – KNEEING ...................................................................................................................................... 62 REGEL 51 – ROUGHING .................................................................................................................................. 63 REGEL 52 – SLEWFOOTING............................................................................................................................ 63 REGEL 53 – THROWING EQUIPMENT............................................................................................................ 63 AVDELNING 7 – SPELFÖRSTÖRANDE FÖRSEELSER ...................................................................................... 67 REGEL 54 – HOLDING...................................................................................................................................... 67 REGEL 55 – HOOKING ..................................................................................................................................... 67 REGEL 56 – INTERFERENCE .......................................................................................................................... 67 REGEL 57 – TRIPPING ..................................................................................................................................... 69 AVDELNING 8 – FÖRSEELSER MED KLUBBAN ................................................................................................. 71 REGEL 58 – BUTTENDING............................................................................................................................... 71 REGEL 59 – CROSSCHECKING ...................................................................................................................... 71 REGEL 60 – HIGHSTICKING ............................................................................................................................ 71 REGEL 61 – SLASHING .................................................................................................................................... 74 REGEL 62 – SPEARING.................................................................................................................................... 74 AVDELNING 9 – ÖVRIGA FÖRSEELSER............................................................................................................. 75

REGEL 63 – DELAY OF GAME......................................................................................................................... 75 REGEL 64 – DIVING OR EMBELLISHMENT .................................................................................................... 82 REGEL 65 – EQUIPMENT................................................................................................................................. 82 REGEL 66 – AVBRUTEN MATCH..................................................................................................................... 82 REGEL 67 – HANDLING THE PUCK ................................................................................................................ 82 REGEL 68 – ILLEGAL SUBSTITUTION ............................................................................................................ 85 REGEL 69 – INTERFERENCE ON THE GOALKEEPER .................................................................................. 86 REGEL 70 – LEAVING THE BENCH................................................................................................................. 87 REGEL 71 – FÖR TIDIGT BYTE ....................................................................................................................... 89 REGEL 72 – REFUSING TO PLAY THE PUCK ................................................................................................ 90 REGEL 73 – REFUSING TO START PLAY....................................................................................................... 91 REGEL 74 – TOO MANY PLAYERS ON THE ICE............................................................................................ 91 REGEL 75 – UNSPORTSMANLIKE CONDUCT ............................................................................................... 93 AVDELNING 10 – MATCHGENOMFÖRANDE ...................................................................................................... 96 REGEL 76 – NEDSLÄPP ................................................................................................................................... 96 REGEL 77 – MATCH- OCH PAUSTID............................................................................................................. 105 REGEL 78 – MÅL............................................................................................................................................. 106 REGEL 79 – HANDPASSNING ....................................................................................................................... 110 REGEL 80 – SPEL MED HÖG KLUBBA.......................................................................................................... 111 REGEL 81 – ICING .......................................................................................................................................... 114 REGEL 82 – SPELARBYTEN .......................................................................................................................... 118 REGEL 83 – OFFSIDE..................................................................................................................................... 119 REGEL 84 – OVERTIME ................................................................................................................................. 127 REGEL 85 – PUCK UR SPEL.......................................................................................................................... 130 REGEL 86 – START AV MATCH OCH PERIODER ........................................................................................ 136 REGEL 87 – TIME OUT ................................................................................................................................... 136 ÖVRIGA SITUATIONER .................................................................................................................................. 138

AVDELNING 1 - RINKEN REGEL 1 – RINKEN SITUATION 1.1 Under overtime avtjänar Lag A ett mindre straff. Klockan stannar med 1:58 kvar att spela av perioden. Plötsligt öppnas ismaskinsporten och arrangören påbörjar ett powerbreak. Är detta tillåtet? Var finner du detta i regelboken? SVAR Detta är inte tillåtet, men regleras i separata föreskrifter och återfinns inte i spelreglerna. REGEL 2 – MÅLBURAR Inga situationer. REGEL 3 – SPELARBÅS Inga situationer. REGEL 4 – SIGNAL OCH TIDSANORDNINGAR SITUATION 4.1 Matchklockan visar att tiden har löpt ut, men arenans ljudsignal har inte gått i gång vid periodslutet. Ska perioden räknas som slut? SVAR Ja. Så snart en domare upptäcker att tiden har löpt ut ska domaren blåsa i visselpipan för att stoppa spelet. Om ett mål görs efter att tiden har löpt ut (men innan domaren upptäcker detta), får huvuddomaren konsultera situationsrummet, och målet kan underkännas. Regel 4. SITUATION 4.2 En av domarna på isen upptäcker att spelet har startat utan att klockan har gått i gång. Vad är proceduren för detta? SVAR Spelet kan fortsätta till dess att domarna har möjlighet att, eller känner sig nödgade att, stoppa spelet (om det stoppas bör det ske i den neutrala zonen utan att någon omedelbar målchans föreligger – alltså inget friläge, öppen målbur eller liknande). Spelet får fortsätta till dess att det uppstår ett normalt spelstopp. Huvuddomaren ska därefter konsultera matchtidtagaren och/eller situationsrummet för att återställa klockan till rätt tidpunkt. Regel 4, regel 34.7 och regel 37.6.

AVDELNING 2 - LAGEN REGEL 5 – LAGEN SITUATION 5.1 Innan en match ska börja, efter att ha fått laguppställningen av protokollföraren, upptäcker huvuddomaren att en spelare är namngiven på två ställen, med två olika nummer, på gästande lags laguppställning. Laguppställningen har 20 utespelare och 2 målvakter. Vad ska huvuddomaren göra i denna situation. Var finner du detta i regelboken? SVAR Huvuddomaren ska uppmärksamma felande lag och protokollföraren på det inträffade så att en rättning kan göras. Detta måste göras medan det återstår mer än 15 minuter till nedsläpp. Därefter får inga justeringar göras i laguppställningen. Ingen utvisning ska utdömas. Regel 5.1. SITUATION 5.2 Vid tiden 14:00 i den första perioden gör Lag A mål. Precis innan nedsläppet på mittpunkten kallar tränaren i Lag B över en domare till sin bänk. Tränaren informerar domaren om att A48, som var på isen när målet gjordes, har sitt namn felstavat på laguppställningen. Vad ska domarna göra? Var hittar du detta I regelboken? SVAR Huvuddomarna ska underkänna målet och A48 ska diskvalificeras från matchen då spelaren räknas som en okvalificerad spelare. Regel 5.2 och Regel 78.5 (iv). NOTERA: Sunt förnuft måste råda i denna situation. Om t.ex. spelaren i fråga heter Anderzon, men är upptagen på laguppställningen som Andersson, ska regelns syfte tolkas som att inget fel är begånget. Om spelaren i fråga däremot heter Jonasson, men är upptagen på laguppställningen som Johansson, ska detta tolkas som fel spelare och målet ska underkännas. SITUATION 5.3 12:00 in i den andra perioden gör Lag A mål. Vid spelstoppet påstår Lag B att A12 inte är med på laguppställningen, men var på isen när målet gjordes. De påstår också att A12 gjorde en assist i den första perioden. Hur ska huvuddomaren agera? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Om ett mål görs med en okvalificerad spelare på isen (oavsett om denne är involverad i målet eller ej) ska målet underkännas. Detta gäller endast ett mål i samma spelstopp som spelaren bedöms okvalificerad. Alla andra tidigare mål gjorda av felande lag (med den okvalificerade spelaren på isen eller inte) ska godkännas. Den okvalificerade spelaren ska diskvalificeras från matchen. Inga utvisningar ska utdömas. Regel 5.2. SITUATION 5.4 A12 ådöms mindre och större straffet tidigt i den andra perioden. I sitt andra byte efter att ha kommit tillbaka i spel gör Lag A mål. När domarna ska rapportera målet informeras de om att A12 borde ha ådömts game misconduct eftersom detta var A12:s andra större straff i matchen. Vad ska domarna göra? Var finner du detta i regelboken? SVAR Huvuddomarna ska underkänna målet med hänvisning till okvalificerad spelare (Regel 5.2) och ådöma A12 game misconduct (Regel 20.4).

SITUATION 5.5 Halvvägs in i den första perioden skadar sig Lag A:s målvakt och lämnar matchen. Reservmålvakten kommer in och eftersom Lag A har en tredjemålvakt i arenan och eftersom förstamålvakten inte kommer komma tillbaka så byter de om sin tredjemålvakt och placerar denne på bänken. Reservmålvakten släpper in tre billiga mål, men spelar klart perioden. När den andra perioden ska starta är det tredjemålvakten som tar plats mellan stolparna. Ingen av de första två målvakterna syns på bänken. Vad ska domarna göra? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Eftersom tredjemålvakten bara får komma in i spel om både förstamålvakten och reservmålvakten är ospelbara, ska huvuddomaren fråga lagets tränare om reservmålvakten är skadad eller sjuk. Om svaret är ja ska tredjemålvakten tillåtas spela. Om svaret är nej ska reservmålvakten komma tillbaka. Regel 5.3. SITUATION 5.6 Spelare #12 är upptagen på laguppställningen med fel namn (namnet är en dubblett av en annan spelare på laguppställningen). Detta påpekas för huvuddomarna under matchens gång. Är det namnet eller numret (eller båda) som måste vara rätt på laguppställningen? Exempel: #2 Sara Svensson #4 Anna Andersson #8 Karin Karlsson #10 Johanna Johansson #12 Sara Svensson SVAR Namnet måste vara rätt. #12 skulle ha listats som Sara Eriksson och inte Svensson. Därför ska #12 diskvalificeras från matchen. Regel 5.1 och Regel 5.2. SITUATION 5.7 Lag A leder med 4-0. Vid tiden 8:59 i den första perioden informerar Lag B domaren om att A13 inte är med på laguppställningen. A13 har gjort 3 mål. Vad ska domaren göra? Var hittar du detta i regelboken? SVAR A13 ska diskvalificeras från matchen. Eftersom Lag B påpekat detta för domarna under ett vanligt spelstopp kan inget mål underkännas. Regel 5.2. SITUATION 5.8 A1 som är målvakt har ådömts game misconduct tidigt in den första perioden. Reservmålvakten som spelat sedan dess har nu skadat sig och kan inte fortsätta. Lag A har ingen tredjemålvakt. Får de ta tillbaka A1 som togs bort från matchen tidigare? SVAR Nej. A1 är diskvalificerad efter sitt game misconduct. Lag A får byta om någon av de 20 utespelarna till målvakt. Regel 5.3.

SITUATION 5.9 Hur många spelare får delta i uppvärmningen? SVAR Det finns inget maximalt antal. Alla spelare som är kvalificerade att delta i matchen för respektive klubb får delta i en matchuppvärmning så länge de är korrekt utrustade. Regel 5.1 och regel 5.6. SITUATION 5.10 Båda Lag A:s målvakter har ådragit sig skador i snabb följd under matchen. Laget har en tredjemålvakt. Hur lång tid ska de få på sig att byta om tredjemålvakten? SVAR Regeln säger att ”…ska tredjemålvakten ges en rimlig tid att byta om.” Regel 5.3. REGEL 6 – LAGKAPTEN OCH ASSISTERANDE LAGKAPTEN SITUATION 6.1 Ett lag önskar att utse två lagkaptener. Ska domaren tillåta detta? SVAR Nej. Ett lag får endast utse en lagkapten. Laget får också utse två assisterande lagkaptener. Alla sådana utnämningar ska göras enligt regel 6. SITUATION 6.2 Inför en match påpekar protokollföraren för huvuddomaren att Lag A har avstått från att utse en lagkapten eller assisterande lagkaptener. Vad, om något, ska huvuddomaren göra? SVAR Huvuddomaren ska informera Lag A:s tränare att de i så fall ger upp sin rätt att ha en talesperson för sitt lag för att diskutera regeltolkningar med domarna under matchen. Regel 6 och Regel 33.1. REGEL 7 – START-LINEUP SITUATION 7.1 I det första spelet i matchen anfaller Lag A och gör mål. Innan spelet återstartas så utmanar Lag B startuppställningen för Lag A. Uppställningen kontrolleras och det upptäcks att Lag A:s målvakt inte är listad på laguppställningen alls. Vad är domslutet? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Målvakten ska diskvalificeras från matchen och Lag A:s mål ska underkännas. Lag A ska dessutom ådömas lagstraff. Regel 5.2 och Regel 7.2. SITUATION 7.2 Lag A gör mål i sitt första byte i matchen. Lag B påpekar för huvuddomaren att Lag A har fel startande målvakt. Vad ska huvuddomaren göra? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Målet ska godkännas, men lagstraff ska utdömas på Lag A för att ha startat med fel startuppställning. Regel 7.2.

SITUATION 7.3 I det första spelstoppet utmanar Lag B startuppställningen för Lag A. Huvuddomaren kontrollerar startuppställningen och finner att den är korrekt. Däremot har en spelare fel nummer angivet. Hur ska detta tolkas? SVAR Den avgörande faktorn i denna situation är spelarens namn. Om rätt namn är listat, ska det felaktiga numret inte anses utgöra ett regelbrott och ingen utvisning ska utdömas. SITUATION 7.4 I det första spelstoppet (inget mål har gjorts) utmanar Lag B startuppställningen för Lag A. Efter kontroll av domarna fastställs det att Lag A har haft rätt startande spelare på isen. Ska Lag B ådömas utvisning för att ha gjort en felaktig utmaning? SVAR Nej. Det finns ingen utvisning för felaktig utmaning under denna regel. Regel 7.2. REGEL 8 – SKADADE SPELARE SITUATION 8.1 Med 10 sekunder kvar av den första perioden ådöms spelare i båda lagen varsitt mindre straff för roughing. En av spelarna måste gå till omklädningsrummet på grund av skada. Måste en ersättare placeras i utvisningsbåset? Om ja, måste det vara en spelare från isen? När måste det vara en spelare från isen? Var står detta i regelboken? SVAR Regeln säger att en ersättare måste placeras i utvisningsbåset och att denne ska avtjäna utvisningen till dess att den skadade spelaren kan återvända. Valfri spelare utom målvakt får utses till ersättare. Endast målvaktsutvisningar måste avtjänas av en spelare som var på isen när förseelsen inträffade. Regel 8.1 och 27.1. SITUATION 8.2 En spelare ådöms en sammanfallande utvisning som inte sätts upp på matchklockan (kvittning). Den utvisade spelaren är skadad och går till sitt omklädningsrum. Efter att utvisningen har löpt ut, men innan spelet har stoppats, återvänder spelaren till spelarbänken. Får spelaren inträda i spelet flygande eller anses spelaren vara otillåten? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Spelaren är fortfarande otillåten på grund av utvisningen eftersom denne inte på ett tillåtet sätt kan ha återvänt i spel från utvisningsbåset. Regel 8.1, Regel 68.1, Regel 78.5 (iv). SITUATION 8.3 I samband med nedsläpp i Lag A:s försvarszon försöker A20 vinna pucken bakåt och i samband med det så råkar A20 träffa motståndarcentern (B10) i ansiktet med änden på skaftet av klubban (buttending). B10 faller omedelbart till isen kraftigt blödande och spelet stoppas. Ingen av huvuddomarna såg vad som hände, men linjedomaren informerar huvuddomarna om det inträffade. Vad ska huvuddomarna döma? Var sker efterföljande nedsläpp? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Efter att ha konsulterat linjedomaren som såg händelsen avgörs det att träffen var oavsiktlig och orsakad av att

båda centrarna var böjda för nedsläppet. Ingen utvisning ska utdömas. Nedsläppet ska ske i neutral zon utanför Lag A:s försvarszon. Regel 60.1 och Regel 8.1. SITUATION 8.4 Under ett straffslagsavgörande försöker straffskytten dra målvakten, men faller i stället över målvakten som skadar sig. Pucken går inte i mål. Målvaktens lag väljer att byta ut målvakten mot reservmålvakten inför nästa straffslag. Ska reservmålvakten tillåtas värma upp? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Ingen uppvärmning ska tillåtas. Regel 84.4 och Regel 8.2. SITUATION 8.5 Spelet stoppas i den andra perioden på grund av skada på Lag A:s målvakt. Målvakten lämnar isen och ersätts av reservmålvakten. Spelet fortsätter och innan nästa spelstopp byter Lag A tillbaka målvakt flygande. Är detta tillåtet? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Detta är inte tillåtet och mindre straffet för delay of game ska utdömas. Om en målvakt byts i ett spelstopp på grund av skada får laget inte byta tillbaka förrän i nästa spelstopp. Regel 8.2. SITUATION 8.6 Lag A:s målvakt är skadad och ersatt med reservmålvakten. Spelet fortsätter och den skadade målvakten (som nu befinner sig på spelarbänken) återhämtar sig och vill nu spela vidare. Lag A väljer att byta tillbaka målvakt flygande. Kort därpå gör Lag A mål. Vad, om något, ska domarna göra? SVAR Den skadade målvakten får inte bytas tillbaka flygande (Regel 8.2) och därmed har Lag A en otillåten spelare på isen när de gör mål. Målet ska underkännas och mindre straffet ska ådömas målvakten. Regel 78.5 (iv) och Regel 8.2. SITUATION 8.7 Lag A:s målvakt är skadad och ersatt med reservmålvakten. Spelet fortsätter och den skadade målvakten (som nu befinner sig i spelarbåset) återhämtar sig och vill nu spela vidare. Lag A väljer att byta tillbaka målvakt flygande. Kort därpå gör Lag B självmål. Vad, om något, ska domarna göra? SVAR Den skadade målvakten får inte bytas tillbaka flygande (Regel 8.2) och därmed har Lag A en okvalificerad spelare på banan när de gör mål (även om Lag B gör självmål). Målet ska underkännas och mindre straffet ska ådömas målvakten. Regel 78.5 (iv) och Regel 8.2. SITUATION 8.8 Får en målvakt bytas flygande (alltså bytas mellan målvakt och reservmålvakt medan spelet pågår)? SVAR Regel 74.1 säger att ”Spelare har rätt att byta under pågående spel…”. Detta exkluderar inte målvakter, så ja, målvakter får byta flygande. Det finns dock tre undantag till detta:

a) Om en målvakt byts ut i ett spelstopp på grund av skada, får laget inte byta tillbaka målvakten förrän i nästa spelstopp. Regel 8.2. b) Om ett lag väljer att byta målvakt för att försvara ett straffslag, måste den inbytta målvakten fortsätta att spela fram till nästa spelstopp. Regel 24.2. c) I overtime i grundserien, om målvakten har tagits av banan för att ersättas med en extra utespelare, måste målvakten vänta i spelarbåset till nästa spelstopp. Något försök att byta tillbaka målvakten flygande ska anses vara ett otillåtet spelarbyte och lagstraff ska utdömas. Regel 74.5. Det ska noteras att referensen till målvakter i regel 82.1:s sista stycke avser målvaktsbyten i ett spelstopp och är inte tillämpligt i scenariot i denna frågeställning. SITUATION 8.9 Båda målvakterna är antingen skadade, sjuka eller kan av annan anledning inte fortsätta matchen. Laget har ingen tredjemålvakt listad. Vad ska laget göra? SVAR Om detta är känt innan matchen börjar, men med mer än 15 minuter kvar till nedsläpp, får laget lista valfri kvalificerad målvakt för spel. Laget kan också välja att lista en av utespelarna som målvakt. Om detta inträffar med mindre än 15 minuter kvar till matchstart, eller efter att matchen har börjat, måste laget byta om en utespelare till målvakt. Regel 5.3. SITUATION 8.10 Lag B är i en avvaktande offside-position. Lag A har pucken bakom egen målbur och spelet stoppas då på grund av skada på en spelare i Lag A i neutral zon. Var ska spelet återstartas? SVAR Sunt förnuft gör gällande att eftersom det förelåg en avvaktande offside, ska spelet återstartas i neutral zon utanför Lag A:s försvarszon. Regel 8.1. SITUATION 8.11 A4 träffas i ansiktet av en hög klubba från B8. En avvaktande utvisning indikeras av domaren på B8. Spelet stoppas när Lag B får kontroll på pucken. A4 är inte skadad, men en sjukvårdare kommer in på banan för att behandla spelaren. Även om spelet stoppades för utvisning, får A4 vara kvar på banan? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Oavsett varför spelet stoppades, om en spelare erhåller vård på isen i ett spelstopp ska spelaren inte tillåtas vara på isen när spelet återstartas. Regel 8.1. SITUATION 8.12 Under en sekvens i Lag A:s försvarszon skadar sig en spelare i Lag A när denne blockerar ett skott. Spelaren kryper mot spelarbänken och då öppnar sjukvårdaren en dörr som är belägen bredvid spelarbänken (hör inte till spelarbänken) och låter spelaren krypa ut där och vidare ut i omklädningsrummet. Är detta tillåtet? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Nej, detta är inte ett tillåtet spelarbyte. Om en skadad spelare byts ut på någon annan plats än vid spelarbänken ska lagstraff utdömas. Regel 8.1.

AVDELNING 3 – UTRUSTNING REGEL 9 - DRÄKTEN SITUATION 9.1 En spelares tröja går sönder under pågående spel. Får spelaren fortsätta spela matchen med den trasiga tröjan eller måste tröjan bytas eller repareras? SVAR Detta anses vara en modifierad tröja och den ska repareras eller bytas innan spelaren tillåts spela vidare. Regel 9.1 och Regel 9.5. SITUATION 9.2 Under pågående spel tappar en spelare sin hjälm och åker till spelarbåset och byts ut flygande. Spelet går vidare utan avblåsning och samma spelare återvänder till spel utan hjälm. Är detta tillåtet? SVAR Nej, detta är inte tillåtet. Om spelaren återvänder i spel utan hjälm ska spelet stoppas när felande lag får kontroll på pucken och spelaren ska ådömas mindre straffet. Regel 9.6. SITUATION 9.3 En spelare i Lag A tappar sin hjälm under pågående spel. Spelaren byts ut flygande. Spelet går vidare utan avblåsning och samma spelare återvänder till spel utan hjälm. Domarna uppmärksammar detta omedelbart och stoppar spelet så snart Lag A får kontroll på pucken. Var ska efterföljande nedsläpp ske? SVAR Eftersom detta resulterar i mindre straffet på en spelare i Lag A, ska efterföljande nedsläpp utföras på en av nedsläppspunkterna i Lag A:s försvarszon. Lag B ska välja vilken punkt som ska användas. Regel 9.6. SITUATION 9.4 En spelare befinner sig i utvisningsbåset utan hjälm (den håller på att lagas i spelarbåset). Det blir inget spelstopp och spelaren lyckas inte få tag i sin hjälm innan utvisningen löper ut. Spelaren kliver in på isen utan hjälm och åker direkt rakt över isen till sitt spelarbås. Vad, om något, ska domarna göra? SVAR Detta ska hanteras på samma sätt som om en spelare kommer in från spelarbåset utan hjälm. Så snart spelarens lag får kontroll på pucken ska spelet stoppas och mindre straffet ska utdömas. Regel 9.6. Denna situation ska undvikas genom att se till att spelaren får en ersättningshjälm innan spelet återstartar efter att utvisningen är utdömd. SITUATION 9.5 Lag A:s målvakt tappar sin mask under pågående spel. Vad ska domarna göra? SVAR Om Lag A har kontroll på pucken ska spelet stoppas omedelbart. Om Lag B har pucken ska spelet bara stoppas om Lag B inte har en omedelbar målchans. Detta beslut ska tas av huvuddomaren. Regel 9.6.

SITUATION 9.6 En spelare i Lag A är i ett friläge. Målvakten i Lag B kommer ut från sitt målområde för att utmana den fria spelaren och tar avsiktligt av sig sin mask samtidigt som spelaren i Lag A åker in i anfallszonen. Vad ska domarna göra? SVAR Eftersom kriterierna för att utdöma ett straffslag (med undantag för kriteriet att spelaren ska hindras bakifrån) har uppfyllts ska domaren tilldöma det anfallande laget ett mål. Regel 9.6. SITUATION 9.7 Under ett straffslagsavgörande (eller under ett straffslag) tar målvakten avsiktligt av sig sin mask. Vad ska domaren göra? SVAR Huvuddomaren ska tilldöma icke felande lag ett mål. Regel 9.6. SITUATION 9.8 Det påpekas för huvuddomaren att en spelare bär en modifierad tröja, och efter inspektion av huvuddomaren visar det sig mycket riktigt att så är fallet och att tröjan är tydligt modifierad. Vad ska domarna göra? SVAR Huvuddomaren ska instruera spelaren att byta tröja och om spelaren vägrar ska mindre straffet utdömas för delay of game. Om spelaren begår samma fel igen i samma match ska misconduct utdömas och vid ett tredje tillfälle ska game misconduct utdömas. Regel 9.5. SITUATION 9.9 En spelare i Lag A ådöms ett sammanfallande mindre straff med en motståndare. Lagen spelar 4 mot 4. Spelarens hakrem gick sönder under gruffet och hjälmen tas därför till spelarbåset för reparation av materialförvaltaren. Den blir inga spelstopp under utvisningen och spelaren får inte tillbaka sin hjälm. Vad ska spelaren göra? Vad ska strafftidtagaren göra? Vad ska domarna på isen göra? SVAR Denna situation ska undvikas. Såväl domarna på isen som strafftidtagaren ska se till att den utvisade spelaren får en ersättningshjälm från spelarbåset innan spelet återstartas. En medspelare ska åka över med ersättningshjälmen. Regel 9.6. SITUATION 9.10 En utespelare eller en målvakt tappar sin skena under pågående spel. Ska spelet stoppas? SVAR Om en lagkamrat har pucken under kontroll kan huvuddomaren stoppa spelet. Om motståndarna har kontroll på pucken ska spelet bara stoppas om det inte föreligger en omedelbar målchans. Detta ska ses som en situation som beskrivs under regel 9.6, men med en annan typ av utrustning. SITUATION 9.11 En spelare tappar sin hjälm under pågående spel. Pucken ligger precis vid spelarens fötter och spelaren väljer att slå en passning till en medspelare. Är detta tillåtet? SVAR Nej. Det är inte tillåtet att delta i spelet utan hjälm. Mindre straffet för playing without a helmet ska utdömas. Regel 9.6.

SITUATION 9.12 En spelare tappar sin hjälm under pågående spel. Spelaren plockar upp hjälmen och sätter tillbaka den på huvudet. Är detta tillåtet? SVAR Nej. En spelare som tappar sin hjälm måste byta. Mindre straffet ska utdömas för playing without a helmet. Regel 9.6. SITUATION 9.13 I samband med kamp om puck i hörnet av Lag A:s försvarszon greppar en spelare i Lag A tag i bakdelen av hjälmen på en spelare i Lag B och drar av hjälmen från dennes huvud. Vad, om något, ska domarna göra? SVAR Spelaren i Lag A ska ådömas mindre straffet för roughing. Regel 9.6. SITUATION 9.14 En utespelare har tappat hjälmen. På väg till spelarbåset plockar spelaren upp hjälmen. Är detta tillåtet? SVAR Detta är tillåtet så länge som utespelaren inte deltar i spelet på något sätt. SITUATION 9.15 En av huvuddomarna ser att en av målvakterna använder en skridsko med en skena som är spetsig och som riskerar att skada en motståndare. Vad ska domaren göra? SVAR Domarna ska följa de procedurer som beskrivs i regel 12 om farlig utrustning. Dessa anger att målvakten ska ersättas med reservmålvakten och måste byta skenan innan målvakten får delta i spelet igen. Regel 9.8. REGEL 10 – KLUBBOR SITUATION 10.1 En spelare skjuter ett skott på mål som målvakten räddar, men sedan tappar in i mål. Precis innan pucken går i mål upptäcker huvuddomaren att skaftet på klubban för den spelare som sköt pucken är trasigt. Är detta ett godkänt mål? SVAR Om huvuddomaren inte är helt säker på att klubban var trasig när pucken sköts så måste målet godkännas. Om huvuddomaren däremot är säker på att klubban var trasig när pucken sköts så ska målet underkännas och mindre straffet ska utdömas för broken stick. Regel 10.3. SITUATION 10.2 Under pågående spel lossnar knoppen på klubban för en spelare. Spelaren släpper knoppen till isen och spelar vidare. Vad ska domarna göra? SVAR Om huvuddomaren bedömer att klubban är trasig så ska utvisning för broken stick utdömas. Regel 10.3.

SITUATION 10.3 Spelare A tappar sin klubba i sin försvarszon. En medspelare skjuter tillbaka klubban till spelare A som omedelbart plockar upp den. Är detta en utvisning? SVAR Detta är mindre straffet på spelaren som sköt klubban. Regel 10.3 (se också Regel 53.2 (ii)). SITUATION 10.4 En spelare i Lag A bryter sin klubba och en spelare i Lag B tappar samtidigt sin hela klubba. Får spelaren i Lag A plocka upp spelaren i Lag B:s klubba så länge den inte är trasig? SVAR Nej. Spelaren i Lag A kan bara få en ny klubba genom att åka till sitt spelarbås och få en ny klubba där överlämnad hand till hand, eller få en klubba överlämnad hand till hand av en medspelare på isen. I övriga fall ska mindre straffet utdömas. Regel 10.3. Om spelaren i Lag B fortfarande är på isen och spelaren i Lag A väljer att plocka upp fel klubba, kan regel 56.2 (v) tillämpas om huvuddomaren bedömer att spelaren i Lag A har hindrat spelaren i Lag B från att plocka upp sin klubba. SITUATION 10.5 En spelare i Lag A har brutit sin klubba i sin anfallszon. Lag A har kontroll på pucken. En spelare i Lag A:s spelarbås kastar in en ny klubba i riktning till sin medspelare. Spelaren plockar upp klubban och använder den. Vad ska domarna göra? SVAR Lagstraff ska ådömas Lag A. Regel 10.3. SITUATION 10.6 Linjedomaren bevittnar hur en spelare i Lag A:s spelarbås kastar in en klubba till en medspelare. Vad ska linjedomaren göra? SVAR Linjedomaren kan stoppa spelet och rapportera det inträffade till huvuddomaren så att lagstraff kan utdömas. Regel 10.3 och Regel 32.4. SITUATION 10.7 En utespelare eller målvakt tappar sin klubba ute i hörnet. En medspelare sätter sin egen klubba och trycker mot den tappade klubban och drar därefter klubban några meter till medspelaren som har tappat klubban. Är detta tillåtet? SVAR Sunt förnuft gör gällande att om klubban inte är kastad eller skjuten och om den inte på något sätt störde eller hindrade motståndarna eller pucken så ska ingen utvisning utdömas. Regel 10.3, Regel 53.2 och Regel 53.6. SITUATION 10.8 En målvakt har tappat sin klubba och den ligger ute i hörnet. En medspelare skjuter tillbaka klubban till målvakten utan att hindra någon motståndare eller pucken på något sätt. Är detta tillåtet? SVAR Ja detta är tillåtet så länge klubban inte är trasig. Regel 10.4.

SITUATION 10.9 I ett spelstopp ber Lag A huvuddomaren att mäta klubban för B7. När Lag B7 inser detta bryter B7 av klubban på mitten. Vad ska domaren göra? SVAR B7 ska ådömas mindre straffet plus misconduct. Regel 10.5. SITUATION 10.10 En målvakt har tappat eller brutit sin klubba. Under pågående spel är en medspelare på väg till målvakten med en ersättningsklubba. Innan medspelaren kommer fram till målvakten hamnar pucken precis vid spelaren. Vad händer om: a) spelaren spelar pucken och håller samtidigt i både sin egen klubba och i målvaktsklubban? b) spelaren släpper målvaktsklubban till isen och spelar pucken med sin egen klubba? SVAR a) Mindre straffet. Regel 10.5. b) Ingen utvisning. SITUATION 10.11 Lag B tilldöms ett straffslag, men innan straffslaget ska slås begär Lag A mätning på straffskyttens klubba. Straffskytten vägrar att överlämna sin klubba för mätning. Hur ska detta hanteras? SVAR Straffslaget ska annulleras och spelaren ska ådömas misconduct penalty (ej mindre straffet). Regel 10.6. SITUATION 10.12 Klubbor kan mätas under ett straffslagsavgörande, men vad är proceduren? SVAR Mätningen måste begäras innan huvuddomaren har blåst i pipan för att starta straffslaget. Om klubban är tillåten ska det lag som begärde mätningen förlora sitt nästkommande straffslag (EJ MÅL). Om klubban är felaktig ska straffslaget bokföras som EJ MÅL. Spelaren ska diskvalificeras från straffslagsavgörandet. Regel 10.7. SITUATION 10.13 Spelare A tappar sin klubba i sin försvarszon. En medspelare använder sin egen klubba för att skjuta tillbaka klubban till spelare A. Domslut? SVAR Mindre straffet ska ådömas spelaren som sköt tillbaka klubban. Regel 10.3 och Regel 53.2. SITUATION 10.14 Under ett kampmoment framför mål tappar den anfallande spelaren sin klubba. Anfallaren stjäl då en försvarande spelares klubba, tar emot en passning och gör mål. Ska målet godkännas? Vilket ansvar har linjedomaren om huvuddomaren inte ser detta? SVAR Detta är inte ett godkänt mål eftersom det görs med en otillåten klubba. En spelare som har tappat sin klubba kan bara få en ny klubba av en medspelare hand-till-hand antingen på isen eller vid spelarbåset. Linjedomaren ska

stoppa spelet och rapportera till huvuddomaren att utdöma mindre straffet för illegal stick. Regel 10.3 och Regel 32.4. SITUATION 10.15 En spelare i sitt spelarbås kastar in en klubba till en medspelare på banan. Vilket straff ska ådömas spelaren som kastar in klubban? Vilket straff ska ådömas den spelare som tar emot klubban? SVAR Lagstraff ska utdömas för att ha kastat in klubban från spelarbåset. Spelaren som tar emot klubban ska inte ådömas någon utvisning. Regel 10.3. SITUATION 10.16 En målvakt tappar sin klubba, men får en ny klubba av en medspelare. Kort därpå går den klubban sönder. Får målvakten spela vidare med den trasiga utespelarklubban? SVAR Ja. En målvakt får spela med en trasig klubba fram till nästkommande spelstopp eller fram tills att målvakten har fått en ny hel klubba av en lagkamrat på ett korrekt sätt. Regel 10.4. SITUATION 10.17 I Lag A:s 32:a match under säsongen mäts #91:s klubba och bedöms vara otillåten. Detta är tredje gången under säsongen som #91 blir påkommen med en klubba med felaktiga mått. Domslut? SVAR Mindre straffet. Regel 10.5. SITUATION 10.18 Lag A #10 tacklar Lag B #12 med en tillåten kroppstackling. Båda spelarna tappar sina klubbor till isen. I brådskan plockar de upp varandras (fel) klubbor och spelar vidare. A#10 gör kort därpå mål. Då klagar B#12 till huvuddomaren över att målet gjorts med fel klubba. Domslut? SVAR Målet ska underkännas. Båda spelarna ska ådömas mindre straffet för spel med otillåten klubba. Regel 10.3. SITUATION 10.19 Får en spelare på isen ha två klubbor i syfte att ge den ena till en lagkamrat som tappat sin? SVAR Ja, men om spelaren deltar i spelet med två klubbor, eller tacklar en motståndare, eller avsiktligt hindrar rörelsen av en motståndare eller avsiktligt vidrör pucken medan han eller hon håller i två klubbor, ska mindre straffet utdömas. Regel 10.5. SITUATION 10.20 Mindre straffet avvaktas mot Lag A. Lag B gör mål innan spelet stoppas. Lag A begär mätning av klubban på den spelare i Lag B som gjorde mål. Hur ska domarna agera? SVAR Den avvaktande utvisningen ska annulleras som följd av målet. Huvuddomaren ska mäta målskyttens klubba och om klubban visar sig vara otillåten ska spelaren ådömas mindre straffet (målet ska godkännas ändå). Om klubban visar sig vara tillåten ska Lag A ådömas ett lagstraff.

SITUATION 10.21 Spelare A4 bryter sin klubba under pågående spel. Spelare A33, som har dispens för en extra lång klubba, lämnar över sin klubba till A4. A33 byts sedan ut flygande. I nästa spelstopp klagar Lag B över att A4 spelat med en dispensgiven klubba som tillhör A33. Hur ska domarna agera? SVAR Mätning ska inte genomföras. Sunt förnuft gör gällande att A4 omöjligt kan göras ansvarig för att i stridens hetta känna till eventuella dispenser för klubbor. Om A4 däremot hade kommit från spelarbåset med en dispensgiven klubba som inte tillhör honom eller henne hade det däremot kunnat röra sig om ett medvetet fusk i syfte att kringgå reglerna. Regel 10.1. SITUATION 10.22 En trasig klubba ligger i slottet strax framför målområdet. Målvakten trycker in klubban in i eget mål så att den inte längre ligger i vägen. En liten del av klubban sticker dock ut över mållinjen och är inte helt inne i målburen. Motståndarna skjuter ett skott som hindras att gå i mål på grund av den del av klubban som ligger över mållinjen. Domslut? SVAR Så länge huvuddomaren bedömer att målvakten inte syftade att skapa detta hinder ska ingen förseelse anses ha ägt rum och eftersom pucken inte gått in i mål kan inget mål dömas. Om huvuddomaren däremot bedömer att det var medvetet ska regel 67.3 och 67.5 användas. SITUATION 10.23 En mätning av en klubbas blad utförs och klubban visar sig vara otillåten. Vad ska domaren göra med klubban? SVAR Klubban ska inte lämnas tillbaka till felande spelare. I stället ska klubban konfiskeras och förvaras i sekretariatet fram tills matchen är slut. Därefter ska den tas till domarnas omklädningsrum där domaren ska såga av den del av klubban som är mätt (med viss marginal). Den felaktiga klubbdelen ska därefter skyndsamt sändas till berörd administratör för vidare utredning. Klubbor som bedöms felaktiga under ett straffslagsavgörande ska hanteras på samma sätt. Regel 10.5. SITUATION 10.24 Lag A gör mål i den tredje perioden. Lagkaptenen i Lag B begär då mätning av målskyttens klubba. Är detta tillåtet? SVAR Ja det är tillåtet, men inget mål kan underkännas som resultat av mätning av en klubba. Regel 10.5. SITUATION 10.25 I ett spelstopp begär lagkaptenen i Lag A mätning av en klubba i Lag B. Lag B inser att de kommer att ådömas utvisning för felaktig klubba och skyndar sig därför att även de begära mätning, av en klubba i Lag A. Hur ska domarna göra? SVAR Båda mätningarna ska utföras som vanligt. Regel 10.5.

SITUATION 10.26 Efter att båda lagen har slagit varsin straff i ett straffslagsavgörande påpekar tränaren i det ena laget att målvakten i det andra laget inte har en vit klubbknopp. Hur ska domarna agera? SVAR Ingen utvisning ska utdömas, men målvakten ska byta till en korrekt klubba eller linda dit en korrekt vit knopp. Regel 10.2. REGEL 11 – MÅLVAKSUTRUSTNING Inga situationer. REGEL 12 – ILLEGAL EQUIPMENT SITUATION 12.1 Lag A begär att huvuddomaren ska undersöka handskens handflata på en motståndare. Huvuddomaren upptäcker att handsken saknar skydd för handflatan. Vad ska huvuddomaren göra? Vad ska huvuddomaren göra om handsken visar sig vara korrekt? SVAR Om huvuddomaren bedömer att handsken är modifierad eller trasig på så sätt att det inte finns tillräckligt skydd för handflatan, ska felande spelare ådömas mindre straffet. Om handsken visar sig vara i god kondition, ska det klagande laget ådömas lagstraff. Regel 12.2. SITUATION 12.2 En spelare i Lag A spelar med armbågsskyddet synligt utanför tröjan. Detta uppmärksammas för huvuddomaren vid nästa spelstopp. Vad är korrekt procedur? SVAR Varna spelaren och säg åt spelaren att täcka armbågsskyddet med tröjan. En andra förseelse i samma match ska rendera i mindre straffet. SITUATION 12.3 När huvuddomaren tar position vid målburen inför ett nedsläpp står det klart att målvakten inte bär sina byxor på ett korrekt sätt. Tröjan passar inte över byxorna och är inte fastsatt i byxorna på ett riktigt sätt. Vad är korrekt procedur? SVAR Domarna ska hantera detta som felaktig utrustning enligt procedurerna som beskrivs i regel 12. REGEL 13 – PUCKEN SITUATION 13.1 Under pågående spel kastas en annan puck in på banan av en supporter. Ska domarna stoppa spelet omedelbart? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Nej, spelet ska fortsätta med den tillåtna pucken till dess att det andra laget får kontroll på pucken. Regel 13.3.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=