Situationshandbok 2023-2024 v1.0

SITUATION 76.26 Inför ett nedsläpp i Lag B:s försvarszon, när lagen ska spela 5 mot 5, noterar domarna att Lag B bara har fyra utespelare på isen. Vad ska domarna göra? Vad skulle hända om det istället var Lag A som hade för få spelare på isen? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Lag B ska instrueras att placera rätt antal spelare på isen, och tränaren ska varnas av huvuddomaren om förseelsen bedöms avsiktlig. Regel 76.7. Om Lag A har placerat för få spelare på isen inför ett nedsläpp i anfallszonen, ska domarna utföra nedsläppet på vanligt sätt ändå. Regel 76.7. SITUATION 76.27 Med 12 sekunder kvar av perioden varnar linjedomaren båda centrarna. När linjedomaren sedan ska släppa pucken så kliver en av yttrarna i det anfallande laget in i cirkeln för tidigt innan pucken är släppt. Den bakre linjedomaren avvaktar för att se vilket lag som vinner nedsläppet, men felande lag vinner och den bakre linjedomaren blåser av spelet. Vad ska domarna göra? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Felande lag ska ådömas lagstraff för delay of game – face off violation. Regel 76.6. Matchklockan ska ställas tillbaka på 12 sekunder. Eftersom det var anfallande lag som utvisades ska nedsläppet nu flyttas till deras försvarszon. Regel 76.2. Eftersom numerären har förändrats så får båda lagen byta spelare. Regel 82.1. SITUATION 76.28 En utvisning avvaktas på försvarande lag i försvarszonen. När de rör pucken så stoppas spelet och ett gruff utbryter kring målburen. De anfallande backarna inträder i zonen nedanför den övre cirkelkanten. Endast försvarande lag utvisas. Var sker efterföljande nedsläpp? SVAR På närmsta nedsläppspunkt i den neutrala zonen. Regel 76.2. SITUATION 76.29 Spelet är i ytterzonen och målvakten blockerar pucken och orsakar ett spelstopp. Ett gruff utbryter och det anfallande lagets backar inträder i zonen nedanför toppen på nedsläppscirklarna. Endast det försvarande lagat utvisas. Var sker nedsläppet? SVAR På närmsta nedsläppspunkt i den neutrala zonen. Regel 76.2. När ett gruff utbryter efter avblåsning och någon anfallande spelare åker in i zonen nedanför den övre cirkelkanten, ska nedsläppet flyttas ut utanför blå. Regel 76.2. SITUATION 76.30 Nedsläpp ska ske i Lag A:s försvarszon. Spelarbytena är klara och linjedomaren har blåst i visselpipan och de fem sekunderna har passerat. Lag B (som spelar i full numerär) har bara fyra utespelare på isen. Vad ska linjedomaren göra? SVAR Linjedomaren ska släppa pucken ändå. Regel 76.7.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=