Situationshandbok 2023-2024 v1.0

SVAR Tilldömt mål. Det är irrelevant vad spelaren avvänder för kroppsdel för att otillåtet blockera pucken. Regel 67.5. SITUATION 67.12 Under en stökig situation framför mål står en försvarande spelare inne i målområdet, bakom sin målvakt som fiskar efter pucken längs isen. Pucken skjuts och den försvarande utespelaren fångar pucken i handen när pucken är på väg rakt mot krysset. Spelaren kastar därefter ned pucken i hörnet. Vad är domslutet? SVAR Om en försvarande utespelare faller på pucken, blockerar pucken, håller i pucken, plockar upp pucken från isen eller täcker pucken med kroppen eller händerna när pucken är i målområdet, ska spelet stoppas och straffslag utdömas. Regel 67.4. SITUATION 67.13 Mindre straffet avvaktas på A6. A23 placerar då sin hand över pucken när den är på isen och döljer den därmed för en motståndare från att spela pucken. Ska A23 ådömas mindre straffet så att det blir spel 3 mot 5 eller ska spelet anses stoppat direkt när A23 får besittning och kontroll av pucken och endast 4 mot 5 utdömas? SVAR För att ha en röd linje med situation 63.2 ska spelet anses stoppat så snart A23 har kontroll och besittning av pucken och ingen extra utvisning ska utdömas. REGEL 68 – ILLEGAL SUBSTITUTION SITUATION 68.1 En spelare ådöms en kvittad utvisning som inte ska visas på utvisningsklockan. Den utvisade spelaren är skadad och går till sitt omklädningsrum. Efter att utvisningstiden har löpt ut, men innan det har hunnit vara något spelstopp, återvänder spelaren till spelarbänken. Får spelaren deltaga i spelet nu (byta flygande) eller ska spelaren betraktas som otillåten spelare? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Spelaren betraktas som otillåten spelare eftersom inget korrekt spelarbyte har kunnat genomföras. Om spelaren inte varit skadad skulle spelaren fortfarande ha befunnit sig i utvisningsbåset. Regel 8.1, 68.1 och 78.5. SITUATION 68.2 En spelare i Lag är i ett friläge med ingen annan att passera än målvakten. En spelare i Lag B inträder otillåtet på banan och hindrar den fria spelaren. Vad är korrekt straff? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Straffslag. Regel 68.3 och 70.7. SITUATION 68.3 En spelare i Lag A är i utvisningsbåset och släpps av misstag in för tidigt av strafftidtagaren innan utvisningstiden har löpt ut. Lag A har kontroll på pucken i sin anfallszon och en utvisning avvaktas på Lag B. Innan spelet stoppas gör Lag A mål när den felaktigt insläppte spelaren fortfarande är på isen. I spelstoppet informeras huvuddomaren om vad som skett. Vad ska huvuddomaren göra? Var hittar du detta i regelboken?

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=