Situationshandbok 2023-2024 v1.0

SVAR Ja. Det missade spelstoppet ägde rum när medspelaren tog emot pucken och eftersom detta skedde inne i anfallszonen ska detta räknas som ett missat spelstopp som går att utmana. Regel 38.2. SITUATION 38.15 Lag A gör ett mål. I slutet av målavbrottet begär tränaren i Lag B time out. Kan Lag B initiera en coach’s challenge under timeouten? SVAR Eftersom målavbrottet räknas som en officiell time out kan ingen ytterligare time out begäras från något av lagen. Regel 87.1. REGEL 39 – ABUSE OF OFFICIALS SITUATION 39.1 Mindre straffet signaleras mot A44. A16 som är i sin försvarszon får kontroll över pucken och spelet stoppas. A16 skjuter då pucken över glaset och ut i publiken. Hur ska domaren hantera denna situation? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Eftersom spelet stoppades när A16 fick kontroll på pucken ska ingen extra utvisning utdömas för att ha spelat pucken över sargen. Regel 15.1. NOTERA: A16 kan utvisas om domaren bedömer att A16 sköt pucken över glaset avsiktligt i syfte att protestera mot domslutet. Regel 39.1 och 63.2. SITUATION 39.2 En spelare i Lag A och en spelare i Lag B ådöms sammanfallande mindre straff. Efter att spelet återstartas ofredar spelaren i Lag A domarna verbalt. Vad ska spelaren ådömas? Krävs en ytterligare spelare från Lag A för att avtjäna utvisningen? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Huvuddomarna har flertalet verktyg under Regel 39 för denna typ av situation. Om domarna bedömer att ofredandet bör föranleda ytterligare ett mindre straff så ska denna utvisning läggas på utöver den utvisning som redan avtjänas. Om detta händer innan spelet hunnit återstarta efter de sammanfallande utvisningarna ska Lag A placera en ersättare för att avtjäna abuse of official-utvisningen. Lagen skulle då spela 5 mot 4. Om det skulle hända efter att spelet redan återstartat ska utvisningen läggas på den återstående tiden på spelaren och de båda utvisade spelarna skulle återvända i spel när deras respektive totala utvisningstid löpt ut. Regel 39.2. Om domarna bedömer att ofredandet är i paritet med misconduct penalty måste Lag A placera en ersättare i utvisningsbåset för att avtjäna återstoden av det mindre straffet och lagen skulle då fortsätta 4 mot 4. Regel 39.4. SITUATION 39.3 En spelare gör sig verbalt skyldig till abuse of officials efter att matchen har tagit slut. Vilken utvisning ska utdömas. SVAR Om abuse of officials inträffar efter att matchen tagit slut ska felande spelare (eller ledare) ådömas Game misconduct under regel 39.5 (ii).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=