Situationshandbok 2023-2024 v1.0

Introduktion till Situationshandboken Som ett komplement till ”Spelregler för ishockey” ger Svenska Ishockeyförbundet ut denna Situationshandbok. Syftet med Situationshandboken är att ge ytterligare vägledning i hur spelreglerna ska tolkas och implementeras. Det är viktigt att läsa situationshandboken tillsammans med spelreglerna (regelboken). Där kan anges att en viss regel ska tillämpas på olika sätt i olika tävlingar, till exempel i junior- och ungdomsishockey, vilket inte anges i situationshandboken. Målsättningen är att och situationshandboken ska komplettera spelreglerna men det är viktigt att notera att om det finns motstridigheter har regelboken alltid företräde. Ambitionen är att spelreglerna (regelboken) ska återspegla de spelregler som upprättas av Internationella Ishockeyförbundet (IIHF). Likt den svenska regelboken utgör situationshandboken i huvudsak en översättning av IIHF:s situationshandbok. Då den svenska regelboken i vissa avseenden skiljer sig från IIHF’s regelbok finns det även vissa skillnader i situationshandboken. Den text som är förändrad från säsongen 2022–2023 till följd av ändringar i spelreglerna är gulmarkerad. Vid helt nya situationer är rubriken gulmarkerad. Om en rubrik är gulmarkerad utan att texten är det innebär det att situationen är ny i situationshandboken men att den innebär ett nytt förtydligande utan att någon förändring av regeln har skett. Situationshandboken är ett levande dokument och ges därför inte ut i tryck. Senaste utgåva finns alltid tillgänglig på www.swehockey.se FÖR SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Klas Östergren Regelansvarig översättning och implementering av spelregler

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=