Situationshandbok 2023-2024 v1.0

SITUATION 63.6 Linjedomaren släpper pucken vid ett nedsläpp i Lag A:s försvarszon. Centern i Lag A vinner tekningen och pucken går direkt ut i publiken, över glaset. Hur ska detta bedömas? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Ingen utvisning ska utdömas om pucken går direkt ur spel från ett nedsläpp. Regel 85.1 och 63.2. SITUATION 63.7 Med 2:03 kvar av den tredje perioden skjuter Lag A in pucken i Lag B:s försvarszon. Medan pucken är i Lag B:s zon flyttar en spelare i Lag B avsiktlig på målburen. Pucken vidrörs inte av någon spelare innan spelet stoppas med 1:59 kvar att spela. Huvuddomaren ska till att utdöma ett straffslag, men då menar Lag B att buren flyttades när klockan stod på 2:03 och att det istället borde bli mindre straffet eftersom spelet borde ha stoppats där och då. Vad ska huvuddomaren göra? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Mindre straffet ska ådömas den spelare som fördröjer spelet genom att avsiktligt flytta på målburen. Huvuddomaren ska omedelbart stoppa spelet när felande lag får kontroll på pucken. Regel 63.2. Straffslag ska utdömas eftersom mindre straffet inte kan avtjänas i sin helhet. Regel 63.6. SITUATION 63.8 Mindre straffet avvaktas på Lag A. Målvakten i Lag A lämnar sitt målområde och spelar pucken ute i hörnet inne i restriktionsområdet för att få ett spelstopp. Ska målvakten även ådömas utvisning för att ha spelat pucken i restriktionsområdet? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Ja, målvakten ska ådömas mindre straffet för delay of game för att ha spelat pucken i restriktionsområdet. Detta som tillägg till den utvisning som redan avvaktades. Regel 27.8 och 63.2. SITUATION 63.9 En utvisning avvaktas på Lag A. Lag B skjuter in pucken i Lag A:s försvarszon och målvakten i Lag A kommer ut från målområdet upp till toppen på cirklarna och blockerar pucken med sin plockhandske. Ska den avvaktande utvisningen plus ett mindre straff på målvakten utdömas? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Även om detta händer väldigt sällan så säger regel 63.2 att mindre straffet ska ådömas den målvakt som lämnar sitt målområde och blockerar pucken för att stoppa spelet. Målvakten får alltså inte göra på detta sätt och ska utvisas för delay of game. Hade målvakten bara spelat pucken med sina skridskor eller sin klubba så hade spelet stoppats och målvakten hade inte utvisats. Men i denna situation stoppar målvakten spelet på ett otillåtet sätt och ska därför utvisas. SITUATION 63.10 Med mindre än två minuter kvar av den tredje perioden så knuffar en försvarande spelare omkull målburen i sin försvarszon. Vad är korrekt straff? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Korrekt straff är straffslag. Regel 63.6.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=