Situationshandbok 2023-2024 v1.0

SITUATION 83.21 Lag A försöker rensa ut pucken ur egen försvarszon genom att flippa den högt upp i luften. En spelare i Lag B försöker behålla pucken i sin anfallszon genom att slå pucken med handen från den neutrala zonen tillbaka in i anfallszonen. Linjedomaren avvaktar då en offside eftersom det finns andra anfallande spelare i anfallszonen. En av spelaren i Lag B spelar då avsiktligt pucken. Avblåsningen sker av två orsaker; avsiktlig offside och handpassning. Vilken förseelse trumfar den andra och var sker nedsläppet? SVAR Den avsiktliga offsiden tar över i denna situation med motivering att nedsläppet ska ske där felande lag får minst spelmässig fördel. Därav ska nedsläppet ske på någon av nedsläppspunkterna i Lag B:s försvarszon. Regel 83.6. SITUATION 83.22 Spelare A41 är i den neutrala zonen och slår in pucken i anfallszonen med sin hand vilket orsakar en avvaktande offside. Lagkamraten A46 åker in i zonen, förbi en försvarande spelare i Lag B och spelar pucken. Vad är domslutet? Var är efterföljande nedsläpp? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Avsiktlig offside och nedsläppet ska äga rum i Lag A:s försvarszon. Regel 83.7 och 76.2. SITUATION 83.23 En utvisning avvaktas på Lag A. Spelet stoppas för avsiktlig offside på grund av Lag B. Var sker efterföljande nedsläpp? SVAR I Lag A:s försvarszon. Regel 83.7, 76.2 och 15.5 (inte ett av undantagen). SITUATION 83.24 Linjedomaren avvaktar en offside. Linjedomaren bedömer att A16 är medveten om att det föreligger en avvaktande offside. A16 åker mot blålinjen i ett försök att rensa zonen, men innan det sker väljer A16 att svinga sin klubba mot puckföraren B3, vilket skapar kontakt klubba mot klubba och B3 tappar tillfälligt kontroll på pucken. Vad ska linjedomaren göra? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Linjedomaren ska blåsa av spelet och döma avsiktlig offside. En avsiktlig offside är en offside som görs i syfte att skapa ett spelstopp, oavsett anledning och oavsett om felande lag är i numerärt underläge eller ej. Regel 83.7. SITUATION 83.25 Lag A har tagit ut sin målvakt. Lag B dumpar in pucken i Lag A:s försvarszon vilket orsakar en avvaktande offside. Medan den avvaktande offsiden pågår och medan Lag B är i färd med att rensa zonen och utan att Lag B på något sätt pressar Lag A, så råkar en spelare i Lag A passa in pucken framför målburen så att pucken studsar på en lagkamrat och in i mål. När pucken går över linjen så är den avvaktande offsiden fortfarande pågående. Domslut? SVAR Detta är ett godkänt mål. Den enda gång som det anfallande laget kan göra mål under en avvaktande offside är om det försvarande laget spelar pucken i eget mål utan påverkan eller kontakt från det anfallande laget. Regel 83.4.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=