Situationshandbok 2023-2024 v1.0

AVDELNING 8 – FÖRSEELSER MED KLUBBAN REGEL 58 – BUTTENDING SITUATION 58.1 En spelare använder knoppen av klubban för att hindra en motståndares rörelse. Vilken utvisning ska utdömas? SVAR Mindre straffet för holding eller hooking. Regel 54 och regel 55. SITUATION 58.2 A23 och B16 håller i varandra och står och tjafsar mot varandra inne i Lag A:s försvarszon. När de delar upp sig och separerar sig från varandra försöker A23 träffa B16 i magen med en ful buttending, men försöket missar. Huvuddomarna är upptagna med att skanna av isen för andra förseelser och ser inte denna förseelse. Det gör däremot en av linjedomarna. Vilket straff kan linjedomaren utdöma i denna situation? Vad är korrekt procedur och var hittar du detta i regelboken? SVAR Försök till buttending ska bestraffas med dubbla mindre straffet (regel 58.2), men denna förseelse är inte listat som en av de förseelser som linjedomaren kan rapportera. Om detta hade hänt under ett gruff (eller en annan situation där spelet ändå ska stoppas för att en utvisning ska utdömas) hade linjedomaren kunnat använda sig av regel 32.4: ”Linjedomaren ska rapportera sin tolkning av alla händelser som sker till huvuddomaren”. REGEL 59 – CROSSCHECKING Inga situationer. REGEL 60 – HIGHSTICKING SITUATION 60.1 Under ett nedsläpp i Lag A:s försvarszon försöker A20 vinna nedsläppet och få pucken bakåt, men i det skeendet träffas centern i Lag B (B10) av klubban i ansiktet och blodvite uppstår. B10 faller omedelbart ned till isen i en pöl av blod och spelet stoppas. Ingen huvuddomare såg vad som hände. Linjedomarna informerar då huvuddomarna om det inträffade. Vad ska huvuddomaren göra? Var sker efterföljande nedsläpp? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Efter att ha konsulterat linjedomarna kan det fastställas att den höga klubban träffade oavsiktligt i samband med ett nedsläpp där båda spelarna var nedböjda och således ska ingen utvisning utdömas. Efterföljande nedsläpp ska ske i neutral zon utanför Lag A:s blålinje. Regel 60.1 och 8.1. SITUATION 60.2 En spelare är frustrerad efter att ha missat ett friläge. Spelaren åker till spelarbänken och slår klubban med kraft i bänken så att klubban bryts i två delar. Bladet och skaftet flyger tillbaka ut på isen och hindrar en motståndare i den neutrala zonen. Den träffar motståndaren så att denne förlorar kontroll på pucken (eller så att denne gör sig illa). Vad ska domarna göra? Ska utvisning utdömas? Var hittar du detta i regelboken?

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=