Situationshandbok 2023-2024 v1.0

Ska linjedomaren stoppa spelet för offside eller ska linjedomaren låta spelet gå för att ge Lag B chansen att hinna först och få en icing? Var hittar du detta i regelboken? SVAR I detta scenario ska linjedomaren låta Lag B försöka vinna racet och få icing. Detta förutsätter att linjedomaren bedömer att ingen kroppskontakt kommer att ske. NOTERA: Om linjedomaren bedömer att den anfallande spelaren (som är offside) kommer att hinna först eller kommer ta kontakt med en försvarande spelare, ska spelet stoppas för offside. Regel 81.1 och 83.3. SITUATION 83.7 En offside avvaktas på Lag A. I stället för att rensa zonen så väljer en spelare i Lag A att kroppstackla puckföraren i Lag B. Linjedomaren är trygg med att spelaren i Lag A visste om att det förelåg en avvaktande offside. Var sker efterföljande nedsläpp? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Spelet ska stoppas för offside om en anfallande spelare är på väg att ta fysisk kontakt med en försvarande puckförare. Om, enligt linjedomarens bedömning, den anfallande spelaren visste om att det förelåg en offside och valde att inte rensa zonen och i stället tacklade puckföraren, ska avsiktlig offside dömas. Regel 83.3 och 83.6. SITUATION 83.8 Lag A är i offsideposition. Medan offsiden avvaktas väljer den enda spelaren i Lag A som är i offsideposition att åka till spelarbänken för att byta. Bänkens dörr är inne i anfallszonen och ersättaren kliver in i spel genom samma dörr. Ska den avvaktande offsiden fortsätta att gälla? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Om spelaren lämnar isen innan ersättaren har hunnit kliva in på isen (eller om ersättaren kliver in på isen i neutral zon) ska zonen anses rensad om ingen anfallare befinner sig inne i anfallszonen. Om ersättaren kliver in på isen inne i anfallszonen innan spelaren som ska bytas ut lämnar isen, ska den avvaktande offsiden fortsätta att gälla. Regel 83.3. SITUATION 83.9 En anfallande spelare skjuter in pucken i försvarande lags försvarszon. En anfallande spelare är före pucken in i zonen och orsakar därmed en avvaktande offside. Pucken studsar på målburen och går ur spel. Var sker nedsläppet? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Nedsläppet ska ske på närmsta nedsläppspunkt i den zon varifrån pucken sköts. Regel 83.6. SITUATION 83.10 Det anfallande laget skjuter in pucken in i anfallszonen. En anfallande spelare befinner sig inne i anfallszonen när pucken kommer in och således avvaktar linjedomaren en offside. Spelaren som var offside åker ut ur zonen och linjedomaren tar ned sin arm. Det ursprungliga skottet går in i mål. Eftersom linjedomaren hunnit ta ned armen innan pucken gick i mål, ska målet då godkännas? Var hittar du detta i regelboken? Skulle beslutet bli annorlunda om pucken studsade i mål via en försvarande spelare? SVAR Nej, målet ska inte godkännas. Inget mål kan göras i denna situation, antingen direkt eller via en studs på

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=