Situationshandbok 2023-2024 v1.0

SITUATION 85.4 Lag A har powerplay i Lag B:s försvarszon. En spelare i Lag A skjuter ett skott från slottet som tar i ribban och sedan går vidare till skyddsglaset, som spricker lite grann. Pucken ramlar ned på isen, men innan huvuddomaren hinner blåsa av spelet kämpar två spelare om positionen och de båda träffar samma spruckna skyddsglas, som nu går sönder fullständigt. Var sker efterföljande nedsläpp? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Oavsett om domarna stoppar spelet för den första sprickan eller för att hela glaset gick sönder, ska nedsläppet ske inne i Lag B:s försvarszon eftersom det var därifrån pucken sköts. Regel 85.1 och 85.5. SITUATION 85.5 En utvisning avvaktas på det anfallande laget i sin anfallszon. En försvarande spelare skjuter pucken över glaset. Var sker efterföljande nedsläpp? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Nedsläppet ska ske på närmsta nedsläppspunkt i försvarszonen för det lag som sköt pucken över glaset. Det försvarande laget ska ådömas en utvisning för delay of game. Regel 85.1 och 63.2. SITUATION 85.6 En försvarande spelare i sin försvarszon flippar upp pucken högt i luften så att den träffar matchklockan. Är detta en utvisning för delay of game? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Nej. Regeln för att skjuta pucken ur spel från egen zon refererar till att skjuta pucken över glaset. Regel 63.2 och 85.1. SITUATION 85.7 En spelare i Lag A skjuter in pucken i anfallszonen från en position precis utanför blålinjen i neutral zon. Skottet är högt och går i glaset bakom mål. Glaset går sönder. Var sker efterföljande nedsläpp? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Nedsläppet ska äga rum på närmsta nedsläppspunkt varifrån pucken sköts. Den avgörande faktorn härvidlag är att pucken sköts från neutral zon och därför ska nedsläppet ske i neutral zon. Regel 85.1 och 85.5. SITUATION 85.8 Lag A spelar i numerärt underläge. En spelare i Lag A skjuter iväg pucken från sin egen zon. Pucken träffar glaset bakom motståndarnas mål, studsar och lägger sig tillrätta ovanpå målburen. Huvuddomaren blåser av spelet. Var sker efterföljande nedsläpp? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Eftersom det var Lag A som sköt upp pucken på målburens tak, ska nedsläppet äga rum på närmsta nedsläppspunkt varifrån pucken sköts i Lag A:s försvarszon. Regel 85.1 och 85.5. SITUATION 85.9 En spelare i Lag A tar pucken över mittlinjen. Innan spelaren kommer fram till anfallsblålinjen skjuter spelaren ett slagskott som tar i ribban och går ut ur spel. Var sker efterföljande nedsläpp? Var hittar du detta i regelboken?

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=