Situationshandbok 2023-2024 v1.0

AVDELNING 2 - LAGEN REGEL 5 – LAGEN SITUATION 5.1 Innan en match ska börja, efter att ha fått laguppställningen av protokollföraren, upptäcker huvuddomaren att en spelare är namngiven på två ställen, med två olika nummer, på gästande lags laguppställning. Laguppställningen har 20 utespelare och 2 målvakter. Vad ska huvuddomaren göra i denna situation. Var finner du detta i regelboken? SVAR Huvuddomaren ska uppmärksamma felande lag och protokollföraren på det inträffade så att en rättning kan göras. Detta måste göras medan det återstår mer än 15 minuter till nedsläpp. Därefter får inga justeringar göras i laguppställningen. Ingen utvisning ska utdömas. Regel 5.1. SITUATION 5.2 Vid tiden 14:00 i den första perioden gör Lag A mål. Precis innan nedsläppet på mittpunkten kallar tränaren i Lag B över en domare till sin bänk. Tränaren informerar domaren om att A48, som var på isen när målet gjordes, har sitt namn felstavat på laguppställningen. Vad ska domarna göra? Var hittar du detta I regelboken? SVAR Huvuddomarna ska underkänna målet och A48 ska diskvalificeras från matchen då spelaren räknas som en okvalificerad spelare. Regel 5.2 och Regel 78.5 (iv). NOTERA: Sunt förnuft måste råda i denna situation. Om t.ex. spelaren i fråga heter Anderzon, men är upptagen på laguppställningen som Andersson, ska regelns syfte tolkas som att inget fel är begånget. Om spelaren i fråga däremot heter Jonasson, men är upptagen på laguppställningen som Johansson, ska detta tolkas som fel spelare och målet ska underkännas. SITUATION 5.3 12:00 in i den andra perioden gör Lag A mål. Vid spelstoppet påstår Lag B att A12 inte är med på laguppställningen, men var på isen när målet gjordes. De påstår också att A12 gjorde en assist i den första perioden. Hur ska huvuddomaren agera? Var hittar du detta i regelboken? SVAR Om ett mål görs med en okvalificerad spelare på isen (oavsett om denne är involverad i målet eller ej) ska målet underkännas. Detta gäller endast ett mål i samma spelstopp som spelaren bedöms okvalificerad. Alla andra tidigare mål gjorda av felande lag (med den okvalificerade spelaren på isen eller inte) ska godkännas. Den okvalificerade spelaren ska diskvalificeras från matchen. Inga utvisningar ska utdömas. Regel 5.2. SITUATION 5.4 A12 ådöms mindre och större straffet tidigt i den andra perioden. I sitt andra byte efter att ha kommit tillbaka i spel gör Lag A mål. När domarna ska rapportera målet informeras de om att A12 borde ha ådömts game misconduct eftersom detta var A12:s andra större straff i matchen. Vad ska domarna göra? Var finner du detta i regelboken? SVAR Huvuddomarna ska underkänna målet med hänvisning till okvalificerad spelare (Regel 5.2) och ådöma A12 game misconduct (Regel 20.4).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=