Situationshandbok 2023-2024 v1.0

SITUATION 76.42 Båda centrarna lutar sig över nedsläppspunkten så att det skapas kontakt hjälm mot hjälm. Ska detta tillåtas? Vad ska linjedomaren göra? SVAR Detta är inte tillåtet. Linjedomaren ska omedelbart varna den centern som är ansvarig för kontakten. Om linjedomaren inte kan bedöma vem som är ansvarig ska båda centrarna varnas. Regel 76.4 och 76.6. SITUATION 76.43 En center väljer att ställa upp väldigt lågt inför ett nedsläpp (bredbent och med händerna lågt ned på klubban). Vad måste linjedomaren försäkra sig om med hänsyn till den andra centern? SVAR Linjedomaren ska försäkra sig om att centern står a) mittemot motståndarcentern, b) med fötterna på rätt sida markeringarna i isen, c) på rätt sida och inte böjer sig in förbi mitten av nedsläppspunkten, d) med klubbladet i det vita fältet i nedsläppspunkten. Regel 76.4. SITUATION 76.44 En center använder handen för att vinna ett nedsläpp. Linjedomaren som utför nedsläppet ser detta och blåser omedelbart av spelet. Några sekunder hann löpa på klockan. Vad gäller? SVAR Huvuddomaren ska utdöma mindre straffet för delay of game – face off violation, samt meddela matchtidtagaren att återställa klockan till tidpunkten för det senaste spelstoppet eftersom detta räknas som ett felaktigt nedsläpp. SITUATION 76.45 Spelet stoppas i det röda lagets försvarszon för att utdöma ett mindre straff på det röda laget. Efterföljande nedsläpp ska ske i det röda lagets försvarszon. Under nedsläppsprocessen varnas den gröna centern som då riktar svordomar mot linjedomaren. Linjedomaren utdömer ett mindre straff för abuse of officials. Var ska efterföljande nedsläpp ske? SVAR Nedsläppet ska ske i det röda lagets försvarszon eftersom det var där spelet stoppades och båda lagen utvisades. Regel 76.2. SITUATION 76.46 Under ett nedsläpp råkar linjedomaren släppa pucken så att den studsar i isen och sedan på en av centrarnas händer. Vad ska linjedomaren göra? SVAR Om linjedomaren ser detta ska spelet stoppas och nedsläppet göras om så att det blir rättvist för båda spelarna.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=