ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 1 En hösthälsning! Låt oss hjälpa dig att förverkliga dina drömmar. Du är välkommen att kontakta oss dygnet runt på tel 0771-778899 eller kontakta oss på kontoret för ett digitalt möte eller personligt möte. Du når oss lokalt på telefon 0660-29 51 50 eller via epost: ornskoldsvik@handelsbanken.se FÖRETAGSREPORTAGE SUNDWALL MÖTER KORSORD RECEPT SVENSKA KYRKANS SIDOR aktuellt BREDBYN GOTTNE MELLANSEL MOLIDEN SKORPED SOLBERG MYCKELGENSJÖ nr 7 september 2023 Inför bilbesiktningen Bredbyns Gästgiveri – företag med anor Temadagar i september Fantastisk sommar för Rättaregården med MoDo Museum 1 AV 4 ANUNDSJÖ

2 ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 Taigo Privatleasing fr. 4215 kr/mån inklusive serviceavtal. Volkswagen T-Cross Turer med stort T: Redo för leverans. T-Roc Privatleasing fr. 3815 kr/mån inklusive serviceavtal. De är sportiga men samtidigt rymliga och du sitter lite högre med god överblick. Våra kompakta suvar, från Taigo till de lite större T-Cross och T-Roc, är som gjorda för vardagarnas, helgernas och semestrarnas alla turer. Vilken av dem passar dig bäst? Välkommen till en, två eller tre provkörningar. Bränsleförbrukning vid blandad körning från 0,57-0,64 l/100 km. CO2-utsläpp vid blandad körning från 130-145 g/km. Pris från 261900 kr. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 3000 mil, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juli 2023). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift samt fordonsskatt tillkommer. Läs mer på volkswagen.se. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilarna på bilderna är extrautrustade Nordemans Bil AB Ångermanlandsgatan 21, Örnsköldsvik Telefon 0660-579 90 | www.nordemansbil.se T-Cross Privatleasing fr. 3495 kr/mån inklusive serviceavtal.

ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 3 SVEAS TANKAR ANUNDSJÖ aktuellt följ oss på FACEBOOK NÄSTA NUMMER UTKOMMER 28 SEPTEMBER • BOKA ANNONS SENAST 7 SEPTEMBER Men va tyck jä ränta öm n´ harn sömmarn? Siste ti´n harnä regne å regne sä mann ha hadd fullt opp å tömme regnmätarn´. Men int ska vä klaga, de fenns damm söm harnä myche värre, vattn´ ti tjällara å vegarn söm regn borrt, men vä tanke pa att ä darn´ meterologa trodd vä sku fo like värm n´sömmar söm 2018 sä e´mann jussöm litte förvånad. Men en sak e´ da säker, de´e´ brano litte´mann kann jöra ått ä. Ja å nu tänk ja inte gå in pa klimatförändringern´ å de´vä sku kann jöra den vegen. Ja tyck blommern´ ha vöre söm seg i år, jag söm e sä förtjusst ti dahliern´ ha fott vänte länger än vanlet pa blommern´ åh nu fast vä e´ i mittn´ pa augusti sä erä flere stycken söm bara ha knöppe å inte ha släjje utt än. Men ja e´ sä otrolit faschinerad utta hur mange´ sorter de´ fenns utta damm. De va na´n söm sa att de´ fenns minst n´ 600 000 olike sorter sä de jäll å legg i öm mann ska hinn fo tag ti allihopen. För meg söm hybridpanschonär, ha n´ harn sömmarn´ vöre söm n´ inskolning ti panschonärslive´. Tog pa mä nä töckedarn volontärsärbet pa 7 daga å sä mange daga pa raken ha ja int ärbete pa länge sä jä kann tro att ja va rakt slute pa även öm int ärbete va sä betungande. Men de´e´söm rolit ändå å fo fortsätt å råke falke å vara vä tirnä sammanhang. Mang bli söm rålös va damm ska hitt pa då mann fo sä myche ledit men ja tro mann jett försök å let sä utt å jöra myche schalv. Sen jett mann ju ha tillåtels å vara lat a´. Sömmarn´ e´ bara alldeles för kort åh nu börje nä bli mörschkare pa kvällarn´ å sömmarvärmen värka ha jedd opp men de´e´jussöm n´tjusning vä de´a´, fullt vä löktern´ ti trägårn´ jör ä rakt mysit även öm sömmarn´ e´pa upphällninga. Vä ha ju trots allt myche å si fram emot ått höstn´, Modo spela ju ti SHL å de köm tell å bli spännande. Sköt öm jä å njut å sensömmarn´. Kramen pajä SVEA Sömmarn´ söm ha vöre´ facebook.com/ anundsjoaktuellt Vi värnar om miljön tillsammans med våra kunder. ETT BRA MILJÖVAL 2023 ÅH01 ANSVARIG UTGIVARE Roger Vedin MATERIAL & SYNPUNKTER Patrick Edlund, 070-546 06 07, patrick.edlund@agrenshuset.se Ågrenshuset Produktion, Flygelvägen 3, 893 30 Bjästa Ågrenshuset påpekar att artiklarna och annan text i Anundsjö Aktuellt inte nödvändigtvis behöver spegla företagets uppfattning. Artiklarnas innehåll och utformning står i princip helt för respektive författares räkning. LAYOUT, GRAFISK PRODUKTION & TRYCK Ågrenshuset Produktion AB, Bjästa ANNONSFÖRSÄLJNING & ANNONSMATERIAL Emelie Nordin, 0660-29 99 63, emelie.nordin@agrenshuset.se, Gunilla Åkerlund, 0660-29 99 61, gunilla.akerlund@agrenshuset.se, Tomas Grundström, 0660-29 99 60, tomas.grundstrom@agrenshuset.se OMSLAGSBILD Rättaregården, Moliden. Foto: Tommy Thelin. NÄSTA NUMMER Nästa nummer utkommer vecka 39 2023, manusstopp 4 september. Skorped / Tel. 0661 - 14 08 85 / exero.se Norrländsk kvalitet MARKVIBRATORER OCH SORTERINGSSKOPOR

4 ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 AB Högland Såg & Hyvleri. Gamla Riksvägen 52, SE-891 51 Örnsköldsvik, www.hoglandssagen.se Kontakta våra virkesköpare – det lönar sig! Vänd dig även till oss för att få hjälp med skogsvård, rådgivning och skogsbruksplaner. DIN LOKALA INDUSTRI Vi höjer värdet på din skog LARS KARLSSON Örnsköldsvik 070-377 97 79 JÖRGEN WESTBERG Örnsköldsvik 070-690 00 94 ANTON KARLSTRÖM Örnsköldsvik 070-646 39 82 AXEL RÖDSTRÖM Örnsköldsvik 070-609 04 01 KARIN HÄGGLUND Örnsköldsvik 070-679 72 00

ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 5  Skyltar på en gammal hederlig cykel vid uppfarten berättar att det är öppet alla dagar kl 11-16 och med vitmålat staket på ömse sidor, så blir det en trevlig entré in till Rättargården. Där inne på tomten med atmosfär från förra sekelskiftet, så driver Mo Samhällsförening MoDo Museum sedan många år. Området med Rättargården, en stor ladugård, loge och maskinhall köptes av Mo Samhällsförening 2005 och har sedan dess utvecklats till ett populärt besöksmål. Loppisen på ladugårdens övre plan besöks flitigt och massor av prylar hittas även i logen längre fram. – Det har varit bra i sommar och mycket folk, säger Maria Sylvén, som ansvarar för loppisen vid vårt besök och som är en av tre ungdomar som jobbar just den dagen. De övriga två är Josefine Lindblad och Chris Forsman som jobbar i cafédelen och just är i färd med att servera ett av gängen som fikar i trädgården. – Vi är totalt 11 ungdomar som jobbar i sommar, fortsätter Maria, tre varje dag som också turas om att sköta caféet och ansvara för loppisen. Efter några snabba Fantastisk sommar för Rättargården med MoDo Museum Pandemiåret 2020 hade vi Rättargården i Moliden med som ett av 10 utflyktsmål i AnundsjöAktuellts utgivningsområde och när jag lite av en slump nyligen körde igenom Moliden, så stannar jag till där för ett lite längre reportage. foton så serverar Chris tunnbrödsmackorna till gänget från Docksta som väntar. – Det är verkligen trevligt här och fin miljö, säger Harry Wedin, något som de övriga i sällskapet instämmer i och mackorna får också fullt godkänt. I ladugården står båsen och kättarna tomma sedan länge och kor och kalvar har ersatts av en intressant utställning om industrihistoria i Moliden. Det är föreningen Industrihistorikerna i Örnsköldsvik – Primus Motor som ansvarar för de mesta av utställningarna och de har verkligen lyckats skapa en intressant exposé över olika industriverksamheter som funnits i trakten. Där historien om Mo & Domsjö och Modos vagga i Moliden är förstås en grundpelare. I det gamla stallet står också spiltorna kvar, Trevlig entré in till Rättargården, med skyltar på den gamla cykeln och vitmålade staket. Duktiga ungdomar som jobbar på Rättargården i sommar, säger Anci Svensson, som är ordförande i Mo Samhällsförening. Dagen för besöket var det Chris Forsman, Maria Sylvén och Josefine Lindblad som tog emot och serverade gästerna i caféet

6 ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 men dock utan hästar. Där kunde vid besöket i stället hittas en konstutställning, med förvuxna insekter av olika slag i blänkande glada färger. – I stallet kör vi en ny utställning varje vecka under sommaren, berättar Anci Svensson i ett telefonsamtal och som varit ordförande i Mo Samhällsförening sedan årsmötet 2022. – Det har varit en enormt bra sommar, fortsätter hon och vid premiären på midsommarsöndagen var det en rekorddag. Vi hade full huggning trots att vi var tre ungdomar och sex vuxna engagerade. Det har sedan fortsatt att komma många besökare, säger Anci och det är nog även rekord sett över hela sommaren. Utöver Rättargården så ingår även Modos vagga nere vid Moälven. Där det finns en kopia av det gamla såghuset i skala 1:3 och en liten sagostig, men något besök där hinns inte med för dagen. – Vi har haft många duktiga ungdomar som jobbat här i sommar, säger Anci Svensson och även många ideella insatser som gör det möjligt att driva verksamheten. Där gårdskarlarna Staffan Östman och Sören Byström är värt ett eget omnämnande, där de gäller till både här och på flera andra ställen i byn. – I framtidsplanerna fin ns tankar om att återuppliva Mo Marknad som samhällsföreningen körde under många år tillsammans med Molidens IK, Röda Korset och Svenska kyrkan. En rejäl upprustning av Rättargårdens fasad är också önskvärd, avslutar Anci och med handlingskraften hos Mo Samhällsförening, så kan det förhoppningsvis bli verklighet om några år.  TOMMY THELIN  Nedre bilden : Ladugårdslängan i sig är en vacker betraktelse och inne i de olika utrymmen finns olika intressanta utställningar och gamla verksamheter i bygden. Övre bilden: Bryggan upp till loppisen på ladugårdens övre plan och dess port är en välbekant syn för de flesta besökarna på Rättargården. Glatt gäng från Docksta på besök i Rättargården i Moliden och som uttryckte sin nöjdhet över både miljön, utställningarna och caféet. Från vänster Harry Wedin, Margaretha Nilsson, Lilianne Eriksson och Roger Eriksson.

ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 7 – I stallet kör vi en ny utställning varje vecka under sommaren , Vacker modell av bogserbåten ”Stor-Erik”, tillverkad av snickaren Ture Söderström i Back, Moliden. Hägglunds motorcykel typ XM74 årsmodell 1974, som tillverkades i 40 exemplar som armémotorcykel och några emplar för privat bruk. Mindre känd industrihistoria i Moliden är kanske isskåpen. Temperatorskåpet till höger efter patent av Anton Olsson, Moliden. I det gamla stallet är det ny konstutställning varje veckan under sommaren och vid AnundsjöAktuellts besök var det Pernilla Tjärnström som ställde ut sina vackra och färgglada insekter. Den gamla ladugårdsdelen har förvandlats till en charmig och intressant utställningslokal.

8 ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 Köpmangatan 3 0661-10900 Mån-Fre 9:00-18:00 Lör 10:00-14:00 Just nu ingår sommardäck på aluminiumfälg och vinterdäck på plå�älg Monster Dynamite Släpvagn Lorries Snowmaster TT-435i med kåpa LastmåƩ 435x190cm, 1300kg (finns aƩ beställa som 1000kg) 86.450:- Nyhet! Liten & läƩ hund-GPS med 4G och skallindikator. Tracker Bark 2695:- fr.5995:- Hundpejl Tracker Artemis & G10i 12kg 699:- ord.pris 899:- 29:- ord.pris 45:- Begränsat antal i lager, först �ll kvarn. info@anundsjo.se www.facebook.com/Bredbygymmet HÄR KAN DU SÄGA FARVÄL TILL DITT GAMLA JAG. OCH MÖTA DITT NYA HÄLSOSAMMA LIV. TRÄNING FÖR LIVET PÅ BREDBYGYMMET

ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 9 STC Mark & Grund utför allt från enklare uppdrag till totalentreprenader. I vårt företag finns mer än 25 års erfarenhet av olika typer av mark-, grund- och anläggningsarbeten. Under våra 25 år i branschen har vi skaffat oss många nöjda kunder. Vi lämnar alltid kostnadsfria offerter. Ring oss idag! Goda referenser finns! Din lokala MARKENTREPRENÖR Inget projekt är för litet för oss! Garanterad, snabb & pålitlig service Vi erbjuder följande professionella tjänster Vi är certiferade installatörer och hjälper er med kompletta lösningar. Dränering / Infiltration Många passar på att byta ut gamla ledningar vid exempelvis dränering. Vatten & Avlopp Vi hjälper er att schakta och planera tomten. Vi har egna stenläggare. Tomtplanering / Stenläggning Vi har stora erfarenheter av alla typer av markarbeten. Markarbeten Vi kan utföra kompletta husgrunder med gjutna plattor eller kantelement. Husgrunder STC MARK&GRUND STC MARK&GRUND Behöver ni matjord till en ny gräsmatta ordnar vi både transport och matjord. Matjord WWW.STCMG.SE ● STRANDVÄGEN 31, 896 32 HUSUM ● 0660 - 15 000 Vi hjälper er!

10 ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 Öppettider: Mån-Fre 10-17 • Lör 10-14 Köpmangatan 42 Bredbyn Tel: 070 - 816 99 04 hemtraktens_bredbyn Hemtraktens AB Hösten är här Sj Vi har blommor till höstplanteringarna Verklighetstrogna batteriljus Lys upp i mörkret med dekorativa lampor Erbjudande - Stor ljuskrona med plats för 12 ljus Nu 700:- (ord 1199:-) Gäller v35-38 HYRESLÄGENHETER Trygghetsboendet i Bredbyn Ring 0661-65 44 52 för mer information. Med hetvatten under högt tryck, kamerabesiktning och funktionskontroll ser vi till att avloppet fungerar som det ska. Kontakta oss - vi löser dina problem. Kluckande ljud från vasken? Vi löser dina problem. Med hetvatten under högt tryck, kamerabesiktning och funktionskontroll ser vi till att avloppet fungerar som det ska. Kontakta oss - vi löser dina problem. Är du säker på att dräneringen runt huset fungerar? Dygnet-runt-jour 0660-29 70 40 www.swooshsverige.se Dygnet-runt-jour 0660-29 70 40 www.swooshsverige.se

ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 11 Ni vet förstås vid det här laget att Sofie delar utmärkelsen med Olle Fjeldseth, ordförande i Anundsjö IF. Så här såg omdömet ut kring Sofie Kristofersson: ”En fantastisk ordförande i AIF Skidsektion. Samordnar, strukturerar upp och leder verksamheten på ett imponerande sätt vilket gjort att Anundsjös skidverksamhet har vuxit enormt de senaste åren. Under den senaste säsongen 2022-2023 har över 100 barn deltagit i skidverksamheten. Sofie leder en inkluderande verksamhet för våra barn och ungdomar i Anundsjö där alla (både barn och ledare), får en chans till personlig utveckling inom skidåkningen. Är inte bara ordförande utan är med på träningarna och svettas och stångas med barnen”. Olle Fjeldseth har vi hyllat tidigare i denna publikation. Sofie sitter alltså som ordförande i AIF:s skidsektion. Detta sedan våren 2021. I styrelsen har hon funnits sedan 2016. Föregående vinter redovisade AIF skidor att 112 barn fanns med i verksamheten. Barn i åldrarna 5-17 år. – Det ska vi förstås vara stolta över, säger Sofie Kristofersson. Men vi får inte känna oss nöjda. Så sant så, därför jobbar Sofie och Sara Arnmark som föreningscoacher. – Alla måste få veta att vi i föreningen har en tydlig målbild. Vi håller på att sätta en värdegrund som alla ska leva upp till. Här plockar Sofie fram namnet Anna Mannelqvist som en given förebild. Anna som är ordförande i Vårby IK. – Anna tänker på helheten och föreningen är väldigt inkluderande. Där finns en parasportgren vilket visar på det här med en inkluderande förening. I Vårby ser man alla människor. Ett föredöme helt enkelt. Så vill vi också att Anundsjö IF ska jobba. I familjen Kristofersson finns det ett stort och genuint idrottsintresse. Båda barnen har kvällarna intecknade. Både sommar och vintertid. Markus Persson, SUNDWALL MÖTER Sofie hyllas för sina insatser Lärare eller sjuksköterska var frågan för månadens profil i Anundsjöområdet? Svaret vet vi idag men här ska Sofie Kristofersson hyllas för att hon blev Årets Anundsjöare 2023. Den finaste hyllningen man väl kan få i området? 

TEXT & FOTO: LENNART SUNDWALL FAKTA OM... SOFIE ANNA KRISTOFERSSON BOR:Bredbyn. ÅLDER: 39. FAMILJ: Sambo Markus, barnen Algot, 11 år och Svea, 9 år. Jag håller hela släkten kär. YRKE: Ambulanssjuksköterska. BÄSTA MED ANUNDSJÖ: Den samhällsservice och det utbud av butiker som finns. En levande bygd med härlig framtidstro. Många människor som engagerar sig på olika sätt. FRITIDSINTRESSEN: Barnens aktiviteter, fixa och greja hemma, träna, föreningsengagemang. GÖR HELST EN LEDIG DAG: Gemensam familjeaktivitet. SER UPP TILL: Anna Mannelqvist, ordförande i Vårby IK. Hon leder en inkluderande förening. Hon har en förmåga att se alla människor. GILLAR I MATVÄG: Hemlagat. ALDRIG I KYLSKÅPET. BRUNA BÖNOR. SER HELST PÅ TV: Svenska serier. BÄSTA RESPEKTIVE SÄMSTA KÖP: Lek- och träningsställning utomhus respektive högklackade skor. LYSSNAR HELST PÅ RADIO: P4, det är hem- trevligt! Gillar också sommar i P1. LÄSER: Kriminalroman eller deckare. DRÖMRESA: Karibien eller Svalbard. SMULTRONSTÄLLEN: Stugan i Joeström, Hemavan/Tärnaby. Min pappas föräldrahem i Kubbe. FAVORITLAG: Alla lag i Anundsjö IF, både fotboll och hockey. sambo med Sofie, är hockeytränare i föreningen. – En stor förutsättning för att barnen kan hålla på med flera idrotter är den fina hänsyn som finns hos Anundsjö IF och andra föreningar runt omkring oss, fortsätter Sofie. – Vi fördelar träningsdagar mellan till exempel skidor och hockey och det är fint att barnen i bygden får möjlighet att testa olika träningsformer. För att förhoppningsvis hitta något de sedan vill satsa mer på när de blir äldre. Civilt jobbar alltså Sofie som ambulanssjuksköterska. Vilket kan innebära väldigt långa arbetspass. – När jag sökte in på gymnasiet visste jag inte riktigt vad jag villa satsa på. Lite i valet och kvalet. Nu blev det samhällsprogrammet vilket är en bra grund att stå på. Ett sommarjobb på Myrtengården blev kanske det avgörande valet: – Där trivdes jag och det var där någonstans jag valde vårdyrket. Sofie har hunnit med att vara stafettsköterska i Norge innan hon satsade på ambulansjobbet. – Som ambulanssjuksköterska jobbar vi i team. Man blir väldigt trygg med varandra. Vi blir sammansvetsade och trivs därmed jättebra.  ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 12

ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 13 Atlas steg 5 kompressor – Den nyaste och mest miljövänliga kompressorn för energi och vattenborrning. Åkerivägen 7, 891 77 Järved | Pelle Forslund 070-647 67 72 | info@energiborriornskoldsvik.se AB ENERGIBORR satsar på ny miljövänlig kompressor ALTAS STEG 5 KOMPRESSOR

14 ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 Vi är experter på skog och ekonomi areal.se Välkommen till oss! Hos oss på Areal får du ett personligt engagemang och vi har en lång erfarenhet och gedigen kunskap för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. För dig som äger, köper eller säljer skog! Fastighetsförmedling | Värdering | Generationsskifte Deklaration och bokslut | Skogsekonomisk rådgivning Peter Zetterström - Skogsmästare. Aukt. lantbruksvärderare 070-664 02 90 • peter.zetterstrom@areal.se Patrik Ulander - Skogsingenjör, Reg. fastighetsmäklare 070-664 02 85 • patrik.ulander@areal.se Daniel Höglund - Skogsmästare, Reg. fastighetsmäklare 070-664 02 95 • daniel.hoglund@areal.se För en livskraftig Solbergsbygd Välkommen på föreläsning i Solbergsbacken inkl lunch. Söndag 1 okt kl 11.30-14.00 Föreläsningen medfinansieras av europeiska unionen och är kostnadsfri. Den ingår i ett leaderprojekt som syftar till att utveckla Solbergsbygden med hjälp av turism. Projektet är ett samarbete mellan Bygdsam Anundsjö, Solbergsbygdens ek. förening, Solbergs Byamän, Solbergs FVO, Solbergsbacken, Forstins Entreprenad & Alltjänst, Höga Kusten Destinationsutveckling och Höga Kusten Turism. Föreläsningen vänder sig till alla med intresse att Solbergsbygden med omnejd utvecklas dvs boende, företagare, fritidsgäster, besökare, politiker etc. Anmälan senast 25 sep till projektledare Josefina Vigstål anundsjo@bygdsam.org Tel: 0730-861359 JERRY ENGSTRÖM DESTINATIONSUTVECKLING TILLSAMMANS FÅR VI DET ATT HÄNDA

ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 15 *Räckvidd för ENYAQ SPORTLINE iV 60 är upp till 410 km och för ENYAQ SPORTLINE iV 80 upp till 523 km (WLTP). Räckvidd och elförbrukning baseras på uppskattade värden från körcykeln WLTP. Vald utrustning kan påverka räckvidd och energiförbrukning. Bilen på bilden är extrautrustad. ŠKODA CONNECT APPLE CARPLAY LADDA FÖR ENYAQ SPORTLINE iV. Koppla av på insidan för att du kör en elbil som är bättre för miljön, och se sportig ut på utsidan. Njut av en femsitsig SUV med upp till 523 km räckvidd beroende på vilken drivlina enligt WLTP*. Välkommen till en elektrisk framtid. ENYAQ SPORTLINE iV 60 fr. 514 600 kr ENYAQ SPORTLINE iV 80 fr. 589 500 kr Inklusive svensk standardutrustning och 3 års garanti Nordemans Bil Ångermanlandsgatan 21, ÖRNSKÖLDSVIK, 0660-875 00. Emil Hägglöf 0660-875 11. Öppet: mån-tor 8-18, fre 8-17, lör 10-14. www.nordemansbil.se

16 ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 Servar och reparerar mindre maskiner och redskap. Exempelvis: fyrhjuling, moped, gräsklippare, motorcykel, snöslunga m.m. Finns även tillgänglig när du behöver extra arbetskraft. Tveka inte att fråga, jag löser det mesta! Dags att serva fyrhjulingen eller snöslungan? Hör av dig! 0730-348083 • Ödsbyn 332, 895 92 Bredbyn westman_i_odsbyn • westman.odsbyn@proton.me Köpmangatan 34, 895 30 Bredbyn • Tel 0661-107 10 • www.bredbynsgastgiveri.se VÄLKOMMEN TILL OSS! Följ oss på Instagram och Facebook så missar ni inget. @gastisbredbyns Jakttider och vardags- stressen är igång! Gör maten enkel köp matlådor och pajer av oss! 9 sep Lördagsbuffé 24 sep Söndagsbuffe 29 sep After Work Vardagar 9.00 - 17.00 Lunchbuffe 11.00 - 14.00 Se sociala medier för mer info. Väska med Anundsjötryck fr. 89:-

ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 17 Som på andra håll så har förstås gästgiveriverksamhet funnits i Bredbyn också i gamla tider, när man färdades med häst och det behövdes såväl hästplats, logi och förtäring. Gästgiverier har tidigare funnits på olika platser i samhället Bredbyn och på nuvarande ställe nu över 100 år. Nuvarande ägare är Ann-Catrin Zackrisson övertog verksamheten sommaren 2019 och berättar att det då var 100 år sedan det blev rättigheter att bedriva gästgiveri på platsen. Ett samtal till Mona-Lisa Mårtensson i Anundsjö Hembygdsförening ger mer information om tidigare gästgivare i Bredbyn och deras material berättar att Theodor Lindkvist hade gästgiveri 1920-1933 och flyttade verksamheten till nuvarande fastighet 1922. Hotel Gästis kallades också verksamheten under en tid och Sagagården blev namnet när kommunen köpte och rustade uppfastigheten innan det var dags för kommunsammanslagningen 1971. Arrendator då blev Sven-Olov Bäckström som startade hösten 1970. Makarna Nea-Marie och Erling Österlund kom senare att sätta sin stora prägel på Sagagården och de kom även att förvärva fastigheten, där det under åren blev ytterligare omfattande ombyggnationer och renoveringar. För Ann-Catrin blev första kontakten med gästgiveriet redan under den tid Nea-Marie drev rörelsen. – Jag sommarjobbade då under hennes tid, berättar Ann-Catrin, men även om jag var lite insatt i hur verksamheten bedrevs, så var det mer en slump och ett infall att jag köpte gästgiveriet. Ann-Catrin firar 30 år som företagare i år och är känd med sin affärsrörelse Tidlös Ting som hon startade 1995. – Innan dess var jag ute på marknader och mässor under ett par år, fortsätter hon, innan det blev butiken Tidlösa Ting som jag sedan sålde under fjolåret. I vår reportageserie där vi besöker olika företag i utgivningsområdet, så är det dags för ett besök hos en av de äldsta och kanske mest kända verksamheterna. Som många matglada gäster så styr vi kosan till Bredbyns Gästgiveri för att ta pulsen på den verksamhet som har mer än hundra år på nacken. Idag är det Ann-Catrin Zackrisson som driver verksamheten och i sommar är det fyra år sedan hon övertog verksamheten. Bredbyns Gästgiveri – företag med anor Foto från Anundsjö Hembygdsförenings samlingar, med okänt årtal och fotograf. Från den tiden det fanns servering på takterrassen. 

18 ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 – Ett gästgiveri ska som nämndes förstås ha både boende- och matmöjligheter och det är mat som är grunden i det mesta av vår verksamhet, säger Ann-Catrin. – Vi kör säsongsbetonade bufféer och nu har det varit högsäsong för sommarbuffén. Annars kör vi musikkvällar, pubkvällar med trubadurer, tjejkvällar och andra temakvällar och alltid ihopkopplat med att det serveras mat i olika former, fortsätter hon. Men boende finns förstås också i gästgiveriet och Ann-Catrin berättar att det finns 13 rum och totalt 20 bäddar i hotelldelen. Några hästskjutsar syns inte till numera, men när det vankas Anundsjörundan och andra begivenheter på byn, så blir det ändå massor med hästkrafter som parkeras utanför och många matgäster. – Det blev förstås lite speciellt under pandemin, säger Ann-Catrin, men sedan vi kommit igång ordentligt igen, så har det varit bra uppslutning med gäster. Det som dock är kämpigt är alla stora kostnadsökningar på senare tider, både vad det gäller inköp av varor och kostnader för fastigheten, avslutar Ann-Catrin. Bredbyns Gästgiveri synes dock ha fått ett rejält uppsving under de fyra år som Ann-Catrin har bedrivit verksamheten och förhoppningsvis ska Anundsjöborna och gäster utifrån kunna fortsätta att njuta av god mat på det anrika gästgiveriet i Bredbyn.  TOMMY THELIN Bredbyns Gästgiveri har fyra anställda och tillsamman har de under senaste åren burit fram mycket mat till sina gäster.Det är full huggning för ägaren själv i verksamheten och Ann-Catrin får förstås även fixa till och plocka med buffén. Under Anundsjöresan är Bredbyns Gästgiveri ett av dussintalet besöksplatser och då blir det även konst och hantverk, som tillsammans med maten lockar besökare. Men ett kort stopp i arbetet för Ann-Catrin och ett foto kan ju ändå hinnas med. Det kommer numera inte några hästskjutsar till gästgiveriet. Men I samband med Anundsjörundan och andra begivenheter på byn, så strömmas gästerna till och det parkeras massor med hästkrafter på gatan utanför och på parkeringen intill. 

ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 Gör dig redo för en ny era av elektrisk mobilitet. Hösten 2022 blir folkabussen elektrisk. Det här är vägen framåt för hållbara transporter. Team Transportbilar En ikon i ny skepnad 100% elektrisk Krister Hållberg 0660-579 08 Johan Signal 0660-579 12 ID. Buzz Cargo | 2022 Transportbilar En ikon i ny skepnad 100% elektrisk ID. Buzz Cargo | 2022 Gör dig redo för en ny era av elektrisk mobilitet. Hösten 2022 blir folkabussen elektrisk. Det här är vägen framåt för hållbara transporter.

20 ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 VÄLKOMMEN till en ny termin med oss i BGK SPORTHALLEN & SIMHALLEN I BREDBYN Det kan ske vissa ändringar under terminen. GYMPASTART v.36 Motionssim tisdagar kl. 19-21 Yoga/Kroppsbalans/Pilates Träffpunkten på Sörgården onsdagar kl. 19:30-20:30 Herrfys tisdagar i sporthallen kl. 20-21 Onsdagar i Bredbyns Sporthall: Mini Kidz, 17:30-18:15. Födda 2017-2019. (tidigare pga problem med halltider) Midi Kidz, 18:20-19:20. Födda 2016-2014 Mini Teenz, 19:30-20:30. Födda 2011-2013 Torsdagsfys i Bredbyns sporthall kl. 19-20 Nyhet! Kul med boll och klubba, söndagar i sporthallen, 16:30-17:30. Födda 2014-2017. Begränsat antal platser, 20 st. Inneskor behövs och ta gärna med egen klubba, finns ett begränsat antal att låna. Föranmälan krävs, OBS endast sms till 070-362 77 21. Söndagsfys i Bredbyns sporthall 18-19 Håll koll och gilla oss på Facebook Vi finns på Instagram: bredbynsgk

ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 21 Alla vinnare av ”Årets Anundsjöare” Lindström först – Byström senaste Vinnare 2010–2022 2010 Fredrik Lindström Skidskytt. 2011 Lisbeth och Sten-Erik Persson Bönder/Kultur Per-Ors. 2012 Gunilla Valfridsson Ledare för barnläger/aktiverar äldre. 2013 Roger Fjeldseth ”Allt i allo” i Mellansels IF. 2014 ”Volontärerna” på träffpunkten, Sörgården, pensionärer. Karl-Ivan Söderkvist, Roland Nilsson, Sture Wikman, Karl-Erik Valfridsson, Astrid Nilsson, Gun Larsson, Barbro Kristoffersson, Britt Svensson. 2015 Ann-Catrin Zackrisson Eldsjäl och ”allt i allo” i Anundsjö. 2016 Tomas Wahlbom Rektor på Mellansels folkhögskola. 2017 Dick Widmark För den goda Anundsjöanda som han spridit. 2018 Edvin Forslund Guld i Ungdoms VM i bänkpress. 2019 Sara-Eva Ögren och Karl-Evert Hellström Kultur/byböcker. Föreningsengagemang 2020 Mona-Lisa Mårtensson Kassör och allt-i-allo i Anundsjö Hembygdsförening. 2021 Nea-Marie Österlund För ett långt och givande engagemang för Anundsjös utveckling genom bland annat många föreningsengagemang. 2022 Jonas Byström Jonas är präst och en fantastisk förebild för unga i Anundsjö, både på Anundsjöskolan och på ungdomarnas fritid. Genom sociala medier och samtal IRL är han närvarande i deras vardag med allt från EPA-traktorer, kokkaffe, Trocadero, Gudstro, bäverjakt och friluftsliv. 2023 Olle Fjeldseth Ordförande Anundsjö IF Sofie Kristoffersson ordförande Anundsjö IF skidsektion. PATRICK EDLUND Nea-Marie Österlund. Foto: Lennart Sundwall Sedan 2010 har en jurygrupp utsett ”Årets Anundsjöare”. Utmärkelsen som delas ut till en eller flera personer som främjar Anundsjö. Alla kan nominera någon eller några kandidater och därefter är det en jurygrupp som utser vinnaren. – Kriterierna för att vara en kandidat kan exempelvis vara en person, eller personer, som är en är en vardagshjälte eller är en riktig eldsjäl. Det kan också vara någon som gjort något för hela eller delar av Anundsjö, varit engagerad länge i något och jobbat i det tysta. Helt enkelt någon, eller några, som gjort något bra, säger Josefina Vigstål, verksamhetsledare i Bygdsam.

Det är inte alltid det roligaste. Besöket kan föregås av en hel del ångest. Men det är någonting som måste göras. En gång om året är det dags för besiktning av bilen. Eller ”en gång om året” gäller inte fullt ut längre. I maj 2018 fick vi nya besiktningsregler i Sverige och sedan dess är det följande som gäller för kontrollbesiktning av wn personbil eller lastbil som inte överstiger 3500 kg i totalvikt: • första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gången. • andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes. • därefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes. Du kan besikta ett fordon när du vill, det vill säga tidigare än de intervall ovan som anger när du senast måste besikta. Men tiden till nästa besiktning räknas alltid från den månad fordonet genomför en kontrollbesiktning. Ett tips för vad som gäller för just ditt fordon är att surfa in på Transportstyrelsens webbplats och i deras e-tjänst skriva in registreringsnumret på ditt fordon. Det man kan notera kring kontrollbesiktning av fordon är att antalet underkända minskar år för år. Förklaringen till det? Kanske kan det bero på att vi alla är mer uppmärksamma inför besöket. Att vi kollar de elementära sakerna och detaljerna innan. För det finns en hel del man kan kontrollera själv och därigenom minska sannolikheten för att tvingas åka på en efterkontroll. En del av dessa saker kan ni se här intill, och källa till detta är både Transportstyrelsen och Bilprovningen. Men det finns också ytterligare förklaringar till att antalet underkända fordon minskar. En är det faktum att det idag är betydligt fler krav på bilisten för att garantin på bilen ska gälla. Man måste i en helt annan utsträckning, jämfört med tidigare, utföra regelbunden service och i samband med dessa upptäcks också en hel del mindre saker. Det faktum att dagens bilar också är mer trafiksäkra påverkar också kontrollbesiktningens resultat. Man får information via varningslampor och meddelanden om allting inte står rätt till med fordonet. Som sagt, det finns en hel del som man själv kan göra för att besöket hos bilprovningen ska sluta på bästa sätt. En enklare checklista kan du ta del av här intill. Följ den och besöket, i de allra flesta fallen, kommer att sluta som du önskar. PATRICK EDLUND. Tips inför den ”årliga” bilbesiktningen En gång om året är det dags för de allra flesta. Besiktning av bilen pratar vi om. Antalet underkända bilar i samband med besiktning minskar år för år. Anledningen till det kan tillskrivas både de krav som en bilist har på sig, samt att bilarna också blir allt mer trafiksäkra. ABS-indikering Avgasrening vevhusventilation Avgassystem Backspegel utvändig Batteri Bromsrör Bromsslang CO-halt förhöjd tomgång CO-halt tomgång Dimstrålkastare Däck Extra stopplykta Felindikator motorelektronik Fjäder Färdbroms bromsbelägg Färdbroms bromskraftfördelning Färdbroms bromsskiva Färdbroms hjulbroms HC-halt tomgång Hjullager Kopplingsdel demonterbar Krängningshämmare Körriktningsvisare Lambda-värde förhöjd tomgång Länkarmslagring Motor Omborddiagnossystem Parkeringsbroms bromsverkan Parkeringsbroms hjulbroms Parkeringsbroms rörelsereserv Positionslykta Reflex Registreringsskylt Sidokörriktningsvisare Signalanordning Skyltlykta Spindelled SRS-indikering Stomme sidobalk Stopplykta Strålkastare halvljus Strålkastare helljus Styrled Stötdämpare Torkarblad Varningstriangel Vindruta Vindrutespolare Vindrutetorkare Vanligaste anmärkningarna från A till Ö 22 ANUNDSJTÖAKTUELLT NR 7 2023

ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 23 Få en plan för ökad tillväxt Med en skogsägarplan får du god överblick på din skog i dag och hur den växer. Vi inventerar din fastighet och ger råd för skötsel och framtida åtgärder anpassade efter din skogs förutsättningar. Kontakta oss för mer information. Fredrik Andersson 076-140 24 82 Ida Auselius 072-141 17 12 Christer Lundell 076-131 25 27 Checklista inför besöket Kikar du igenom ”vanligaste anmärkningarna från A till Ö” får du en hel del tips på vad du kan kontrollera. Men det finns också en enklare checklista att gå igenom, en checklista som du i sin helhet hittar på bilprovningens webbplats. Här följer ett utdrag av saker du kan kontrollera: Oljenivån Skadefri vindruta Torkarblad och spolning fungerar Belysning och blinkers Tutan Säkerhetsbälten, att de sitter fast och att de låses Varningstriangel Däckens mönsterdjup Backspeglar, hela och att de sitter fast Bilens batteri sitter fast Dragkroken Testa parkeringsbromsen

24 ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 Kom och var med på olika säsongsaktiviteter! Fredagar gör vi något extra! Hos oss kan du alltid spela bordtennis, biljard, playstation eller bara hänga. Eller vill du baka? ÖPPETTIDER Mån och onsdagar 18,00-21,00 • frÅN åk 6-25 år Fredagar jämn vecka 18,00-23,00 • frÅN åk 7-25 år Trädgårdsgatan 34 • Kontakt 073-270 20 34 • vI FINNS PÅ SNAPCHAT OCH INSTAGRAM Kom gärna med önskemål på aktiviteter eller kurser ! Bredbyns fritidsgård För dig som är ung! ERBJUDANDE! Scanna koden eller skicka in talongen! 3 Nr 99 SEK Ord pris (380 SEK) Erbjudandet gäller för nya prenumeranter. Namn Adress Postnr Ort Mejladress Ja tack! Jag vill gärna få Sveriges ENDA hockeymagasin direkt i postlådan! Ågrenshuset AB SVARSPOST 850 000 402 893 80 Bjästa Till NYA prenumeranter NHL SHL SDHL HOCKEYALLSVENSKAN HOCKEYETTAN SVENSKAR I UTLANDET

ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 25 ERBJUDANDE: Vinterhjul på köpet* Värde: 15.610:- 3 ÅR! S-CROSS hybrid från 314.900:- Privatleasing från 4.395:-/mån** Bilar i lager för omgående leverans Bränsleförbr. bl. körning WLTP: 5,8–5,9 l/100 km. CO2 132 g/km. 3 års ordinarie service, 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti mot genomrostning. 5 års / 10.000 mil hybridgaranti. *Vinterhjulserbjudandet gäller vid ordertecknande av ny Suzuki i lager senast 30/9 2023, endast kontantköp/billån. Går ej att kombinera med andra rabatter eller erbjudanden. **Villkor privatleasing: avtalstid 36 mån, 1.000 mil per år, ev. övermil och onormalt slitage debiteras, service ingår, garanterat restvärde, rörlig ränta. Uppläggningsavgift 695:-, samt 60:- för aviavgift och e-faktura eller 39:- för autogiro tillkommer. Betalskydd i 3 mån. ingår utan kostnad. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. För detaljerad information gällande service vänligen besök suzukibilar.se Vårt mål är att erbjuda Sveriges enklaste bil att ha. Från och med nu ingår 3 års ordinarie service när du köper en ny Suzuki. Det gäller alla våra bilmodeller och både vid privatleasing, kontantköp och billån! Välkommen till det krångelfria billivet. Läs mer på suzukibilar.se Skortsedsvägen 5, 891 51 Örnsköldsvik, 0660 - 186 60, www.nylandersbil.se Öppet: måndag – fredag 9 –18 NYHET FRÅN SUZUKI!

26 ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 www.cesam.nu cesamornskoldsvik cesamovik High Coast International Day lördag 2 sep Naturens dag i city lördag 16 sep Citykväll onsdag 27 sep Visst vet du att du kan köpa Örnkort hos Åkerström & Company på byn! ELECTRONIC USE ONLY Cesam och Örnsköldsvik Handel i samverkan. Varsågod, njut av staden! City erbjuder... Service, brett utbud och goda smaker. Välkommen att göra en utflykt till oss! SEPTEMBER 1: Fluortantens dag*. 3: Ostronets dag, Internationella bacondagen, Skäggets dag, Skolledarnas dag*, Hemslöjdens dag, Scooterns dag. 4: Dansbandens dag, Svampens dag, Dagen för ungas psykiska hälsa*, Hittekattens dag. 5: Internationella dagen för välgörenhet*, Labor day. 7: Salamins dag*, Stora duchennesdagen*. 8: Internationella läskunnighetsdagen*, Internationella fysioterapins dag*. 9: Yrkesförarens dag*. 10: Geologins dag, Internationella suicidpreventiva dagen*, Vandringens dag. 11: Kebabens dag*, Kulturarvsdagen, Mor- och farföräldrarnas dag, Valdagen. 12: TV-spelsdagen*, Europeiska migrändagen*, Internationella dagen för syd-syd-samarbete*. 14: Internationella dagen för atopiskt eksem*. 15: Internationella dagen för demokrati*, Internationella lymfomdagen*. 16: Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet*. 17: 4H-dagen, Software freedom day, Strandens dag, Höga klackars dag*, Worldwide spin in public day, Internationella röd panda-dagen, Internationella patientsäkerhetsdagen*, Internationella Batman-dagen. 18: E-bokens dag*, Brunchens dag, Surkålens dag*. 19: Internationella piratdagen*, Messmörets dag*, Världsdagen för aortadissektion*. 20: Bålens dag*. Närmsta månadens temadagar 21: Internationella Alzheimerdagen*, Internationella fredsdagen*, Minigolfdagen*, Världstacksamhetsdagen*. 22: Internationella bilfria dagen*, Hobbitdagen*, Noshörningens dag*. 23: Internationella teckenspråksdagen*, D-vitaminens dag, Hjälpmedelsdagen*, Bisexualitetens dag*, Höstdagjämningen, Trappans dag, Upphandlarens dag*. 24: Skiljetecknets dag*, Dagvattnets dag*. 25: Äpplets dag*, Internationella farmaceutdagen*. 26: Europeiska språkdagen*, Hummerpremiären, Internationella dagen för eliminerandet av kärnvapen*. 27: Tjänstepensionens dag*, Världsturismdagen*. 28: Internationella rabiesdagen*, Neurodagen*, Skolmjölkens dag, Internationella dagen för universell tillgång till information*. 29: Kaffets dag*, Internationella hjärtdagen*, Alla soffpotatisars dag*, Återvinningens dag*, Resandefolkets dag*, Internationella pussdagen*. 30: Janssons-dagen, International Blasphemy Rights Day*, Internationella dagen för översättning*, Naprapatins dag*. 29 SEPT Kaffets dag TEMADAGAR

ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 27

28 ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 TRÄFFAS OCH TRIVS Läs under Föreningar i ÖA fredagar, då vi utförligare kungör våra kommande aktiviteter, plats och ev. ändringar. Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan, Örnsköldsvik. SPF Seniorerna Anundsjö Nea-Marie Österlund S. Långgatan 27 895 30 Bredbyn (Hjorten) Ordf: Nea-Marie Österlund 070-563 12 99 neamarie34@gmail.com Kassör: Margith Lundqvist 070-685 27 15 lundqvist.mar@outlook.com Sekreterare: Gunny Näslund 070-319 50 82 gunny.naslund@telia.com Månadsträff kl. 13.00 Träffpunkten Bredbyn Lena Edblom berättar om bya-namn i Anundsjö och landhöjningen Månadsträff kl. 13.00, Träffpunkten Bredbyn Hemtjänst – Larm, bedömning o kostnad?? Info från Välfärdsnämnden. Musikalisk underhållning av Christer Johald SENIOR-Party med SPF Anundsjö o Bredbyns Gästgiveri kl. 18.00 med Bea och Salladsbuffé (se kommande annons) Månadsträff kl. 13.00, Träffpunkten Bredbyn Hur fungerar Hjärtstartaren och var finns de att tillgå i Anundsjö?? Information om Bostadstillägg, vem har rätt till det ?? Vi visar hur du söker. Julfest kl. 16.00 Församlingsgården Bredbyn Julbuffé – Luciatablå. Underhåller gör Ronny Sahlén Hela kyrkan sjunger in julen kl.18.00 i Anundsjö Kyrka med Sara Karlsson, glögg o pepparkaka Kollekt till Svenska kyrkan Act, en kollekt som ändrar liv Samarr.: Bygdsam – SPF i Anundsjö o Kyrkan Vid månadsträffarna serveras det smörgås o gókaka – kaffe/the Priser: Enkelt fika på Hjorten 20:-, Lunch Gästgiveri 100:-/ 110:-utan lunchkupong Månadsträff 80:-– Smörgås – gókaka - Kaffe/The Du kan betala: Kontant alt. Swish 1230397927 SEPT Onsdag 6 OKT Onsdag 4 Fredag 27 NOV Onsdag 8 Onsdag 29 DEC Fredag 5 KOM MED OSS SEPTEMBER - DECEMBER 2023 Vi onsdagsfikar - läser något, ja bara umgås på Hjorten Södra Långgatan 27 kl. 14.00 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 22/11, 6/12 Vi äter fredagslunch tillsammans på Bredbyns Gästgiveri kl. 13.00 och dryftar ”världsläget” 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1/12, 15/12 Till våra träffar bjud med Dig en vän och medtag gärna en vinst. Är Du i behov av transport till våra träffar så hör utav Dig till Nea-Marie Ö. / Margith L. Har Du några funderingar om program och verksamhet ring oss gärna eller besök ett styrelsemöte 20/9, 25/10, 15/11 och 6/12, kl. 13.00 Hjorten Södra Långgatan 27 895 30 Bredbyn Höglandsvägen, Örnsköldsvik, 0660-823 05 info@nki.se Höglandsvägen, Örnsköldsvik, 0660-823 05 info@nki.se Höglandsvägen, Örnsköldsvik, 0660-823 05 info@nki.se

ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 29 ÖPPETTIDER: MÅN-FRE 10–17, LÖR 10–14 KÖPMANGATAN 46, BREDBYN • TEL 0661-100 15 SKOAFFARNIANUNDSJO GULLIVER 24-35 POLECAT GORETEX 28-35 (lila finns även 36-41) POLECAT Goretex 36-41 Med hetvatten under högt tr kamerabesiktning och funkt ser vi till att avloppet funger Kontakta oss - vi löser dina Är du säker på att runt huset fungera Dygnet Relining sparar både tid och pengar. Med flexibelt foder renoverar vi enkelt dina stammar inifrån och du slipper månader av arbete med att bila sönder golv, väggar och tak. Kontakta oss - vi löser dina problem. Slå inte sönder fastigheten!!! Vi renoverar dina avloppsstammar med relining. Dygnet-runt-jour 0660-29 70 40 www.swooshsverige.se GRATTIS familj Lovisa & Arvid Seläng 21 augusti fyllde Lovisa 6 år och Arvid 2 år! Grattis från mamma och pappa i Bredbyn.

30 ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 Prästbordet 115, 895 30 Bredbyn, Tel 0661 - 65 44 50, Fax 0661 - 100 94 Välkommen till Anundsjö Bygg – din lokala byggpartner! • Nybyggnationer och ombyggnationer • Svets- och smidesverkstad • Plåtarbeten • Försäljning och leverans av grus- och krossmaterial • Försäljning och leverans av betong • Byggarbeten för industri • Mark- och schaktarbeten • Prefabricerade betongkonstruktioner Tipsa redaktionen OM VAD SOM HÄNDER I DIN BY! KONTAKTA PATRICK patrick.edlund@agrenshuset.se, 070-546 06 07 Med kunskap, omtanke och engagemang Storgatan 32 B, Örnsköldsvik | Begravning 0660-131 07, 0661-441 85 | Familjejuridik 0660-843 00 BREDBYNS BEGRAVNINGSBYRÅ Välkommen till Gårdsbutiken i Sörflärke Vi har flexibla öppettider Kent • 070-625 84 09 Cecilia • 070-625 42 96 www.kentskogmaskin.se PORTABEL KOMPRESSOR 10 BAR 150PSI Laddas via USB 749:- 10% rabatt vid köp av minst två säckar Vi pressar när du behöver! SLANGVERKSTAD MED CLEAN CUT SYSTEM Gäller så långt lagret räcker. GP BATTERIER AA 24-p AAA 24-p 199:- NAF CITRONELLA MYGGARMBAND Siliconarmband med citronellaolja 75:-

ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 31 Vi utför flesta typerna av grävningsarbeten Markplanering | Grundläggning | Dränering Avlopp | Grävning av trekammarbrunn m.m. Kostnadsfri rådgivning Ring oss! 0660-37 58 83, 070-663 05 96 - även kvällstid www.oviksbrunnsborrning.se i Bergvärme och vattenförsörjning - vi hjälper dig! Vatten - vårt viktigaste livsmedel Om du inte har möjlighet att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet är det mycket att tänka på. Välkommen att kontakta oss för rådgivning!

32 ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 Besök vår hemsida för smarriga recept, polarbröd.se/recept 1. Dela vitlöken i mindre delar och hacka basilika grovt. Mixa med raps- oljan och smaka av med pressad citron och salt. 2. Koka risonin enligt anvisningarna på förpackningen men minska koktiden med en minut. (Risoni är en pastasort som liknar riskorn till formen). När risonin är färdigkokt spola genast i kallt vatten så att kokprocessen avstannar. 3. Skiva rädisor, dela paprikan i små bitar och hacka ruccola och spenat grovt. Skär salladslöken i tunna strimlor. 4. Blanda ihop alla delar till salladsbasen med basilikadressingen och lägg på ett stort fat. Nektariner och halloumi 3 nektariner 1 förpackning halloumi 1 – 2 msk råsocker smör, rapsolja lime honung 5. Skär nektarinerna i klyftor. 6. Dela halloumin i skivor. 7. Stek nektarinerna i smör, rapsolja och råsocker till dess att de mjuknar lite. Pressa lime över. Ta upp dem ur stekpannan och lägg dem ovanpå salladsbasen. 8. Stek halloumin i samma stekpanna som nektarinerna stekts i. Ringla lite honung över och pressa lime över. Lägg dem sedan på salladen och avsluta med lite färsk hackad koriander (eller basilika). Salladsbas 1 1/2 dl okokt risoni 1 rejäl näve spenat 1 rejäl näve ruccola 1 salladslök 1 snackspaprika 7 – 8 rädisor Basilikadressing 1 1/2 dl kallpressad rapsolja 1/2 citron 1 vitlöksklyfta (eller två om de är små) salt 1 stor kruka basilika (eller två små) RECEPT Risonisallad med basilikadressing I somras fick jag besök av goda vänner. Jag hade lovat att ha lunchen klar när de kom och funderade på vad jag skulle bjuda på. I kylen fanns en god basilikadressing jag hade mixat ihop när mina basilikaplantor började se tussiga ut. Dressingen fick bli basen som salladen byggdes runt. Som vanligt tog jag av det som fanns i kyl och skafferi och med hjälp av de ingredienserna blev salladen både matig och god. Faktum är att den blev riktigt ”håll käften god”, ursäkta mitt språk. Jag kommer definitivt att laga till den igen. Ingen tvekan. För den som vill går det att lägga till kyckling, räkor, kräftstjärtar eller något annat du är sugen på och som finns hemma. Det går förstås att byta ut grönsakerna också, ta det du gillar. Salladen räcker till cirka 3 portioner. NAMN: Katarina Strömberg BOR: Bredbyn FAMILJ: Min son Anton 24 år och förstås mamma och andra nära släktingar. WWW.KATARINASSPIS.SE ,Faktum är att den blev riktigt ”håll käften god”

ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 33 I höst startar Upphandling - anbudsskola för näringslivet. Syftet är att stärka kunskapen och förståelsen för den offentliga affären, öka dialogen samt ge företagen så goda förutsättningar som möjligt att delta i upphandlingar. Anmälan öppnar i augusti. Sista anmälningsdag är en vecka innan aktuellt tillfälle. Syftet med denna satsning är alltså att det ska underlätta för fler som vill leverera till kommunen och målet är att så många företag som möjligt vill delta. Något datum som passar dig? Kommunen vill bidra till fler anbud från lokala företag i Örnsköldsvik 10 oktober kl 09:00-12:00 Sidensjö Sparbank, Sidensjö 19 oktober kl 13:00-16:00 Örnsköldsviks Airport, Gideå 23 oktober kl 16.00-19:00 Anundsjö Bygg, Bredbyn 7 november kl 09:00-12:00 Tobit, Husum 21 november kl 14:00-17:00 NKI- kyl, Örnsköldsvik Läs mer och anmäl dig via QR-koden. Välkommen till Företagslotsen! - En kostnadsfri service till dig som är, eller på väg att bli, företagare. Företagslotsen finns här för att förenkla och underlätta kommunikationen mellan dig som företagare och kommunen. Vi hjälper dig i ärenden som rör tillstånd och regler och samordnar dina kontakter med kommunen och i frågor som till exempel företagsetableringar, företagsstöd, startaeget, lediga lokaler, mark- och utbyggnadsfrågor samt energi och VA-frågor. Välkommen att höra av dig! FÖRETAGSLOTSEN En väg in för dig som är företagare. www.ornskoldsvik.se/foretagslotsen foretagslotsen@ornskoldsvik.se

34 ANUNDSJÖAKTUELLT NR 7 2023 Tre rätta lösningar vinner vinster från Track Screen. Maila de ord du får fram i de färgmarkerade rutorna till svar@agrenshuset.se eller posta korsordet till Ågrenshuset Produktion, Flygelvägen 3, 893 30 Bjästa (märk mailet eller kuvertet ”AA7-korsordet”). Dragning sker onsdag 13 sep 2023. KRÄMIG KRYDDA OXUDDE 1686 SÄLLSYNT SÅDAN FIRAS VITAMIN SAMSPEL VINK KAN SJUKDOMAR RÄTTSPROCESS TALAS I SÀPMI FATTA VANLIGT EFTERNAMN PÅ ÅK I MILANO SKÄMTSAMMA FÄSTNING GAMMALT MÅTT PÅ 60 CM SJUAN FRÅN SOLEN MATIG MASSA TOLERERAR HYVELTYPERNA GÅRD GREPPA VIGG SLÄDE VISAS OFTA PÅ MATINÉTID ENSIDIGT INTRESSE PLATTFORM I HAMNEN TORDÖN PÅ PÅ APPARAT FJÄLLHEDEN I BAGARSTUGA OFRUKTSAMMA FÄET KALABALIK ARKIPELAGERNA ARENA JOGGANDE HUM GAMMAL GALT VINDFLÄKT HEDER TRÖSTEN KANALJEN UTAN KAJEN ÄR SPÄND KAN VISAS I AULAN ANNASTINA EKLUND DEKLARERAT GJORDE HALT TJATA OM BETUTTADE KORROSION VÅRDAR INTENSIVT POLIS KYRKLIG HEDERSTITEL ÄR ETT GYTTER GLASSBOLAG SPEKTAKEL OOLONG BOLAGSTYP FÖRNIMMELSE AKROPOLISSTAD BELGISK STAD TALLINNBO VINNARE 5/2023 5/2023 Inger Sjödin Mellansel Anita Eskilsson Bredbyn Yvonne Lindström Örnsköldsvik GRATTIS! URAN OXUDDE 1648 SKENBART BERÖM BEHANDLINGEN NÖJESFÄLT ULVPOPULATION EFTER ICONA LÖVTRÄD TONAVSTÅND HÅL I HUDEN GRIPNA BIBELDEL NUKLIDEN KAN AVNJUTAS VID GATUKÖK RÄVIGA FIN FISK NAGGADE ÄGNAR SIG VIVÖREN ÅT? FINSK SISU VANÄRADE FÖRBRYTARE TJOCK DIMMA MUSIKSKIVA RÖDBLOMMIG DUSSIN KAN LOSSNA VID LAVINFARA RASANDE SAUNA FÅR MAN DRESSINEN SANNINGARNA RODON SOM LIKASÅ SÅDAN ÄR VAG ILLALUKTANDE GOJA BLI MYCKET ILLA STIFT ENERGISKA DESPERATION MAN OCH FRU LOKALITET DET SPANSKA BUBBLET UNDANFLYKTERNA LEGENDARISK KLASS SÅNGGUDINNA DIVIDERAR FRÅGA I SVAR ÄR BEGÄRLIG SKIDORT PACINO SKYNDA IVÄG SMYCKATS SPRIDER REKLAM AVISA I NÄRKE SOM & VÄLDIGT TRÅNGSYNT SKÄRET NÄSSELDJUR FASANSFULL HJÄRTEVÄNNEN ÖSTTYSKLAND KUMMEL U P T I V O L I T E R A P I N P O R N T F Å N G A D E M L M I S T R J O G G I N G S K O T O L V S N Ö S J O K T R A M P A B A S T U A X I O M E L A R G I T E M O S N Å L I D O G A P A N I K R C A V A N Å R S G R U P P K I D E L A R I A L O M S V E P E U T S I R A R U S A I N S N Ö A D T N H E M S D D R R Ö S M A N E T K Ä R A S T E N LÖSNING 5/2023 KRYSSA & VINN NAMN................................................................................................................................................ GATA. ................................................................................................................................................... POSTADRESS............................................................................................................................ VINN PRISER FRÅN

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=