Historien om Jakob Byström ʹ ĞŶ ĨƌĂŵƐƚĊĞŶĚĞ ŵĂŶ ĨƌĊŶ ^ŬŽƌƉĞĚ ŌĞƌ ŵĂŶƵƐƐƚŽƉƉ ĨƂƌ ƌĞƉŽƌƚĂŐĞƚ Žŵ LJǀĂƩŶĞƚ ĮĐŬ ƵŶĚĞƌƚĞĐŬŶĂĚ ǀĞƚƐŬĂƉ Žŵ ĂƩ ĞŶ Ăǀ ^ŬŽƌƉĞĚƐ ƐƚƂƌƐƚĂ ƉƌŽĮůĞƌ ŐĞŶŽŵ ƟĚĞƌŶĂ ǀĂƌ ĨƂĚĚ ŝ LJǀĂƩŶĞƚ͘ Ğƚ ŚĂŶŶƐ ŝŶƚĞ ŵĞĚ ŶĊŐƌĂ ćŶĚƌŝŶŐĂƌ͕ ƐĊ :ĂŬŽď LJƐƚƌƂŵ ĨĊƌ ŶƵ ŝ ƐƚćůůĞƚ ĞŶ ĞŐĞŶ ĂƌƟŬĞů͘ ,ŝƐƚŽƌŝĞŶ Žŵ ŚŽŶŽŵ ŽĐŚ ŚĂŶƐ ůŝǀƐŐćƌŶŝŶŐ ǀŝƐĂƌ ĚĞƐƐƵƚŽŵ ĂƩ ĚĞƚ ĮŶŶƐ ƐĊ ŵLJĐŬĞƚ ĂƩ ďĞƌćƩĂ Žŵ ŚŽŶŽŵ͕ ĂƩ Ɵůů ŽĐŚ ŵĞĚ ĞŶ ĞŐĞŶ ĂƌƟŬĞů ĞŶĚĂƐƚ ĨĊƌ ŵĞĚ ĞƩ ůŝƚĞƚ ĂdžƉůŽĐŬ Ăǀ ŚŝƐƚŽƌŝĞŶ Žŵ ĚĞŶŶĞ ĨƌĂŵƐƚĊĞŶĚĞ ŵĂŶ͘ Jakob Byström föddes i Byvattnet och det var den 15 maj 1857, som hemmansägaren Jacob Jacobsson Byströms och Anna Stina Olofsdotters förstfödde såg dagens ljus. Under 1860-talet var det extremt svåra tider och nödåret 1867 med isar som låg kvar långt in på sommaren, med stor missväxt som följd, är det mest omtalade. Svälten var stor och nödhjälpen hade svårt att komma fram. Mitt i familjens elände lämnade fadern sin fru och de sex barnen och emigrerade till Amerika. Det fick till följd att mamman blev sjuklig och att hemmanet såldes. När familjen splittrades så hamnade den 10-årige Jakob hos sin morbror Jonas Wallin i Skorped. Om detta kan läsas i boken Lännäs by folket och gårdarna, som Lännäs Byskoleförening gett ut och där Sara-Eva Ögren svarat för sammanställningen. Det blir ett samtal till Sara-Eva för att få veta mer om denne märklige man som växte upp i Byvattnet och Lännäs och hon berättar bland annat om hans stora intresse för hembygden och byarna i Skorped. – Han var hem och hälsade på i Skorped minst en gång varje år och hälsade på släkt och vänner runt om i byarna, berättar Sara-Eva. – Han träffade då också många äldre personer och fick dem att berätta om livet i byarna. Det blev många historier han skrev ned och som redaktör för flera tidningar, så publicerades också en hel del. – Han klippte ur dessa artiklar och klistrade in dem i en bok med skinnpärmar, som sedan skänktes till Skorpeds församling, fortsätter Sara-Eva. – Dottern slutförde arbetet och det blev en tilläggsbok och båda förvarades hos kyrkan. Men under många år var det ingen som visste var de var, säger hon vidare och som kyrkvärd fick jag tillfälle att leta ordentligt. Efter många om och men, så hittade jag dem i en plastkasse på övervåningen i Församlingshemmet och de hade förmodligen stuvats in där, när Prästgården tömdes vid dess försäljning. Jag fotade sedan av dem, så nu finns materialet även digitalt, ifall det händer det unika originalet något, fortsätter hon. Jakob blev tidigt intresserad av kristendomen och baptiströrelsen som kom tidigt till Skorped. Som 18-åring anslöt han sig till baptistförsamlingen och gick kortare evangelistkurser och började predika. Det blev sedan Betelsemina5 EhE ^:P <dh >>d EZ ϵ ϮϬϮϯ Jakob Byström – ĂƉƟƐƞƂƌŬƵŶŶĂƌĞ͕ ZŝŬƐĚĂŐƐŵĂŶ͕ ELJŬƚĞƌŚĞƚƐŬćŵƉĞ ŽĐŚ ,ĞŵďLJŐĚƐǀćŶ͘

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=