6 EhE ^:P <dh >>d EZ ϵ ϮϬϮϯ riet i Stockholm för honom under åren 1878-1882 och sedan studier i USA under ett par år. Jakob deltog i baptisternas arbete där borta och tjänstgjorde ett år som biträdande pastor. Han sökte även upp sin far som lämnat familjen och emigrerat, men den här historien förtäljer inget om hans tankar kring det mötet. Däremot uttryckte Jakob Byström tydligt att han värderade åren i Amerika väldigt högt, för sin fortsatta utveckling. Jakob fortsatte arbetet för baptisternas väckelse när han återvände till Sverige och var bland annat redaktör för deras tidning Vecko-Posten under 43 år. Jakob Byström blev även riksdagsman och var invald i andra kammaren för Frisinnade partiet under åren 1897-1914 och 1915-1918. Han var flitig motionär och visade ofta prov på framsynthet, bland annat när det gällde allmän rösträtt och kyrkans skiljande från staten. Nykterhetsarbetet låg också honom varmt om hjärtat och han var ordförande för Sveriges Blåbandsförbund under nio år. Det är dock kanske känslan för hembygden som Skorpedsborna märkte mest av under hans levnad och hans resor hem var särskilt uppskattade av barnen. Detta då han som regel hade en kappsäck med sig fylld med olika slags uppskattade gåvor till dem. Uppskattat var det också för de som besökte honom i Stockholm, när han plockade fram den duk som dottern broderat med en karta över Skorped och han bjöd till fikabordet med orden ”Var så god, nu skall vi dricka kaffe i Skorped”. Det och mycket annat intressant om Jakob Byström finns att läsa i Lännäsboken och den här artikeln har bara kunnat skumma på ytan om denne framstående man från Skorped. Om nu Jakob själv inte skrivit något särskilt om sitt möte i USA med sin far, så kan man ju ändå undra lite om hur det gått för 10-årige Jakob om hans far inte rymt från familjen.■ dKDDz d, >/E :ĂŬŽď LJƐƚƌƂŵ ƉĊ ŚćƐƩƵƌ ƌƵŶƚ Žŵ ŝ ŚĞŵďLJŐĚĞŶ͕ ŵĞĚ ďƌŽĚĞƌŶ :ŽŶĂƐ ǀŝĚ ƚƂŵŵĂƌŶĂ ŽĐŚ ŚĂŶƐ ŚƵƐƚƌƵ /ŶŐĂ Ěćƌ ďĂŬŽŵ͘ ĞŶ ƐŝƐƚĂ ďŝůĚĞŶ Ăǀ :ĂŬŽď LJƐƚƌƂŵ͕ ƉŝŶŐƐƚĂŌŽŶĞŶ ϭϵϰϳ͘ &LJƌĂ ŐĞŶĞƌĂƟŽŶĞƌ͗ :ĂŬŽď LJƐƚƌƂŵ ŵĞĚ ĚŽƩĞƌ͕ ĨƌƵ ŐŶĞƐ >ŝŶĚŚĂŐĞŶ͕ ŽĐŚ ŵĊŐ͕ ŚŽǀƌćƩƐƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞŶ ƌƚŚƵƌ >ŝŶĚŚĂŐĞŶ͕ ƐĂŵƚ ĚŽƩĞƌƐŽŶ͕ ŚŽǀƌćƩƐĮƐŬĂůĞŶ KůŽǀ >ŝŶĚŚĂŐĞŶ ŽĐŚ ĚŽƩĞƌƐŽŶĚŽƩĞƌ͘ :ĂŬŽď Ɵůů ŚƂŐĞƌ ŽĐŚ ŚĂŶƐ ďƌŽƌ :ŽŶĂƐ ŽĐŚ ƐLJƐŬŽŶďĂƌŶ͘ :ĂŬŽď LJƐƚƌƂŵ Ɵůů ǀćŶƐƚĞƌ͕ Ŷćƌ ŚĂŶ ŚćůƐĂƌ ƉĊ ƐŝŶĂ ďƌƂĚĞƌ :ŽŶĂƐ ŽĐŚ /ǀĂƌ ŽĐŚ ĨƌĂŵĨƂƌ ƐŝƩĞƌ :ŽŶĂƐ ĨƌƵ /ŶŐĂ͘

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=