17 EhE ^:P <dh >>d EZ ϴ ϮϬϮϯ Prästbordet 115, 895 30 Bredbyn, Tel 0661 - 65 44 50, Fax 0661 - 100 94 Välkommen till Anundsjö Bygg – din lokala byggpartner! • Nybyggnationer och ombyggnationer • Svets- och smidesverkstad • Plåtarbeten • Försäljning och leverans av grus- och krossmaterial • Försäljning och leverans av betong • Byggarbeten för industri • Mark- och schaktarbeten • Prefabricerade betongkonstruktioner om några fler affischer ur den historiskt intressanta samlingen. Den här gången blir det en liten djupdykning i fester och trevligheter som ägde rum runt om i bygderna förr och Mona-Lisa väljer en ny favorit från samlingen. – Det blir från Anundsjösömmens skapare Brita-Kajsa Karlsdotters hemby Storsele, fortsätter Mona-Lisa, där det var stor Lysfest i dagarna två år 1944. Prisskjutning, fiskdamm, servering och dragkamp mellan gubbar och ogift om en tunna korn, var några av begivenheterna. Terränglöpning stod också på programmet och dans båda dagarna med musik av Hans Bertils. Okänt i skrivande stund vilka musikerna var och känner någon av läsarna igen vilka de var, så är det bara att kontakta tidningen. Att Föreningshuset i Bredbyn var en samlingspunkt under många år förtäljer också affischerna och nu upplagda affischer spänner från en Nyårsvaka 1924 till en Musikuppvisning 1960, med bland annat elever från Anundsjö folkskolor, Godtemplarkören och Anundsjö Musiksällskap. Ovanför Näs Stor Lysfest i Storsele som arrangerades 2-3 september 1944, med diverse storslagna anordningar, där dragkampen ŵĞůůĂŶ ŐƵďďĂƌ ŽĐŚ ŽŐŝŌĂ Žŵ ĞŶ ƚƵŶŶĂ korn slogs upp lite större. Det gjordes ćǀĞŶ ĚĂŶƐĞŶ Ɵůů ,ĂŶƐ ĞƌƟůƐ͕ ǀĂƌƐ ŵƵƐŝker och hemvist är obekanta vid textens ƐŬƌŝǀĂŶĚĞ͘ DĞĚĚĞůĂ ŐćƌŶĂ ƟĚŶŝŶŐĞŶ om du som läsare har kännedom om vilka de var. / ĚĞƚ ŐĂŵůĂ &ƂƌĞŶŝŶŐƐŚƵƐĞƚ ŝ ƌĞĚďLJŶ ƚƌćīĂĚĞƐ ŵćŶŶŝƐŬŽƌ Ɵůů ĂůůĞŚĂŶĚĂ ƐůĂŐƐ ƚƌĞǀůŝŐĂ ďĞŐŝǀĞŶŚĞƚĞƌ ƵŶĚĞƌ ŇĞƌĂ ĊƌƟŽŶĚĞŶ ƉĊ ϭϵϬϬͲƚĂůĞƚ ŽĐŚ Śćƌ ĂĸƐĐŚ ĨƂƌ ELJĊƌƐǀĂŬĂ ϭϵϮϰ ŽĐŚ DƵƐŝŬƵƉƉǀŝƐŶŝŶŐ ϭϵϲϬ͘ &ƂƌĞŶŝŶŐƐŚƵƐĞƚ ćƌ ĚĞŶ ƐƚŽƌĂ ǀŝƚĂ ďLJŐŐŶĂĚĞŶ ƉĊ ďŝůĚĞŶ ŽĐŚ ďLJŐŐŶĂĚĞŶ ĮŶŶƐ ĨŽƌƞĂƌĂŶĚĞ ŬǀĂƌ ĨƂƌ ĂŶĚƌĂ ćŶĚĂŵĊů͘ sćŐ ŽĐŚ sĂƩĞŶ & ^d ϭϵϰϰ͕ ǀŝĚ ĚĂŶƐbanan Högalund som fanns ovanför byn Näs i Bredbyn.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=