ÅssEmellan 3-2022

6 procent av transportörerna för serotonin hos båda grupperna. – Att den effekten var lika stor i båda grupperna, men inte den upplevda ångestdämpande effekten, tyder på att det inte räcker att bara öka tillgången till serotonin för att få behandlingseffekt vid social ångest, säger Furmark. Mer dopamin vid positiv förväntan Men det fanns även en tydlig skillnad i hjärnorna hos grupperna. Med hjälp av PET mätte forskarna också de transportproteiner som tar hand om signalämnet dopamin före och efter behandlingen. Hos gruppen som hade fått korrekt information om läkemedlet hade mängden transportproteiner minskat. Det kan ha gjort att patienterna hade tillgång till mer fritt dopamin vilket kan kopplas till bättre mående. I gruppen som felaktigt trodde att läkemedlet var overksamt sågs ingen sådan minskning, vilket kan ha inneburit att de hade lägre tillgång till dopamin (se bild). Resultaten om placeboeffekten vid social ångest publiceras i tidskriften Translational Psychiatry. Enligt Tomas Furmark har det en längre tid pågått en debatt om huruvida SSRI har någon större effekt än placebo. Ska dessa nya resultat tolkas som att SSRI inte fungerar? – Nej, jag känner mig trygg med att det finns en klinisk effekt av SSRI. Exempelvis är escitalopram en evidensbaserad behandling vid social ångest. Frågan är hur stark effekten är vid olika tillstånd, och om den är värd de biverkningar den kan ge, så debatten lär fortsätta. Furmark lyfter vikten av att som läkare använda placebo som bundsförvant och skapa positiva förväntningar hos patienterna inför behandlingen, samtidigt som korrekt information ges. – Våra resultat tyder på att dessa positiva förväntningar påverkar frisättningen av dopamin i hjärnans belöningsnätverk. När det gäller FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT/UPPSALA UNIVERSITET effekten av SSRI skulle det kunna vara så att blockeringen av serotonintransportörer är en förutsättning för att nedregleringen av dopamintransportörer ska ha effekt. Men det är inte bara läkemedlet som förklarar förbättringen utan psykologiska faktorer är också inblandade, avslutar Tomas Furmark. LOTTA FREDHOLM Artikeln publiceras med välvilligt tillstånd av tidskriften Forskning & Framsteg.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=