ÅssEmellan 3-2022

Åss Emellan – Ångestförbundet I Nummer 3 / 2022 17 17 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) Kategori: Forskning. Hemsida: https://forte.se "Forte är ett forskningsråd och en myndighet under Socialdepartementet. Varje år förmedlar Forte cirka 700 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Vi arbetar också med analys av forskningsbehov och kommunikation av forskning." Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) Kategori: Myndighet. Hemsida: https://mfof.se "MFoF är en statlig kunskapsmyndighet med ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning. Vi arbetar också för att internationella adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt. Vi erbjuder kunskap för att alla barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar." Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) Kategori: Myndighet. Hemsida: https://www.sbu.se "Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård, tandvård, samt för metoder och insatser inom socialtjänsten och området funktionstillstånd/-hinder." ÅSS STÖDCHATT SÖKER VOLONTÄRER Framöver kommer vi attbehöva utöka vår skara av frivilliga volontärer. Du får ingen ekonomisk ersättning, men du får värdefull erfarenhet, kunskap och personlig tillfredsställelse. Du är välkommen att skriva några rader till ÅSS och berätta om dig själv och varför du tror att just du skulle kunna vara ett bra stöd för personer med ångestsyndrom via vår individuella stödchatt. Välkommen att skriva till: linne.torbjornsson@angest.se ÅSS stödchatt är öppen söndagar klockan 20.00-21.00. Stort intresse för Tims liv! Nu är sommarens boktävling om Tim Berglings liv avgjord! Vi skulle behövt elva böcker för att alla skulle få vinna. Nu kunde bara en person få boken, och just den här gången vann en anonym läsare. Ett tips är annars att låna boken på biblioteket, men misströsta inte, det kommer flera ut- lottningar av böcker framöver! Varför inte vara med i utlottningen av Lena Philipssons bok somfinnsmed redan i detta nummer av tidningen?

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=