ÅssEmellan 3-2022

16 Det är lätt att känna sig ensammed sin ångest. Man tror att man är den enda i världen somdrabbats av en ångestattack men faktum är att det är ganska många i Sverige som bryr sig ompsykisk ohälsa. Skilda samhällsaktörer på olika nivåer bedriver både forskning, stöd och rådgivning till organisationer och enskilda människor. En del känner du säkert till, men tyvärr är det många organisationer som är ganska anonyma för gemeneman. Här är organisationerna som jobbar med psykisk hälsa! Det finns åtskilliga förbund och föreningar som, liksom Ångestförbundet, arbetar med intressepolitiska frågor och stödverksamhet. Här koncentrerar vi oss på ett urval officiella organisationer som främst arbetar med psykisk hälsa på nationell nivå. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) Kategori: Paraplyorganisation. Hemsida: https://nsph.se/ "Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är ett samarbete mellan patient-, brukar- och anhörigorganisationer verksamma inom det psykiatriska området. Vi arbetar för att patienter, brukare och anhöriga ska bli mer delaktiga i vård och stöd samt få ett större inflytande över de beslut som fattas inom olika samhällsområden. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs för ökad kunskap i samhället om psykisk ohälsa. Våra medlemsorganisationer arbetar var och en med sin inriktning inom psykisk hälsa, och utifrån detta med sitt eget intressepolitiska arbete. Där det är mer effektivt att driva ett gemensamt intressepolitiskt arbete samarbetar vi. Vi arbetar för att patienter, brukare och anhöriga ska bli mer delaktiga i vård och stöd samt få ett större inflytande över de beslut som fattas inom olika samhällsområden. NSPH fokuserar på stärkt brukarinflytande, mer patientorienterad vård samt systematiska kvalitetsförbättringar inom vård och omsorg. Frågor där vi tillsammans kan utgöra en starkare röst och en bredare kunskapsbas än vart och ett av förbunden för sig." Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser (CEPI) Kategori: Forskning. Hemsida: www.cepi.lu.se "Vår forskning är tvärvetenskaplig och våra frågor omfattar livsvillkor, stigma, stöd- och vårdinsatser såväl som organisation och policy. Forskningen bidrar till att personer med psykisk ohälsa får den vård och stöd de behöver för att leva ett meningsfullt och aktivt liv i samhället. Vår forskning fokuserar på delaktighet med betoning på inflytande för de personer som lever med psykisk ohälsa. Detta syns både i valet av forskningsfrågor och i vårt sätt att planera, genomföra, implementera och kommunicera forskningen. Forskningen kännetecknas också av praktikrelevans och av samarbete med olika samhällsaktörer. Vi intresserar oss särskilt för utvecklingen och implementeringen av psykosociala insatser viktiga för individens personliga återhämtning. Men vi fokuserar även på hur miljön kan främjas så att den blir tillgänglig för alla trots psykisk ohälsa. Ett annat inslag är att samverka med och sprida kunskap till det omgivande samhället. I dag är CEPI ett externfinansierat centrum och är organiserade genom Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet."

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=