Tjurkatalogen nr3 2022

VIKINGRED Tabell 1. Nya tjurfäder Ras Kod Nr Namn Far Morfar gNTM Uppfödare RDM 9-8846 VR Ferman VR Fairway VR Hopla +37 Poul Dissing, Struer, Danmark RDM 9-8848 VR Frit PP VR Fuzzy P VR Luke P +30 Lars Kjær Møller, Aars, Danmark SRB 22-8404 VR Holmes VR Honborg VR Vertop +27 Matti & Päivi Takkunen, Alavieska, Finland SRB 3-9984 VR Freddie VR Farnam VR Utara +25 Vadsbo Mjölk AB, Mariestad, Sverige RDM 9-8842 VR House VR Hagi VR Foreca +25 Jan Nygaard Larsen, Fredrikshavn, Danmark RDM 9-8843 VR Fusan P VR Fortess VR Luke P +24 Lars Kjær Møller, Aars, Danmark RDM 9-8853 VR Umega P VR Umam VR Fonda P +24 Martin Krogsgaard, Støvring, Danmark SRB 22-8397 VR Fragola VR Foredal VR Viktor +23 Maitohuhta, Ylönkylä, Finland SRB 3-9974 VR Haugust VR Heeman VR Bourne +23 Grindals Gård AB, Orsa, Sverige SRB 22-8398 VR Folki VR Fidello VR Sotiisi +22 Viking Genetics VR Ferman, RDM, (VR Fairway x VR Hopla) med gNTM +37 är uppfödd av Poul Dissing, Danmark. VR Ferman ger hög mjölkproduktion med mycket höga halter och jämn laktationskurva. Döttrarna är friska, långlivade, med bra mjölkbarhet och temperament. Mormodern till VR Ferman spolades tre gånger och tillsammans med sin egen kalv har det gett tjurarna VR Virkild och VR Hjuve samt tre kvigor som erhållit spolkontrakt. Modern till VR Ferman spolades även hon på kontrakt med resultat VR Ferman samt spolkontrakt på två döttrar. Modern till VR Ferman är i sin andra laktation och har på 1,3 år i genomsnitt mjölkat 11 000 kg mjölk med 5,6% fett och 3,9% protein. Mormor mjölkade på 4,2 år i genomsnitt 10 114 kg mjölk med 6,5% fett och 4,5% protein. VR Vimo, RDM, (VR Viljar x Rockstar) med NTM +31 är uppfödd av Stakkehavegård, Danmark. VR Vimo ger kor med resliga, starka āīďĨĨīș Åī ÅÐĊ ďÆì ÐĴĴ ťĊĴ þķŒÐīȘ >Ċ ¼ī Ċķ ŒāďĉĉÐÅÐÌĘĉÌ ďÆì ìī ŦÐī ÌķāĴðæ ĮĘĊÐīș ÅăȘȘ “t “ÐĮĴř ĉÐÌ U}T ɎǢǥȘ “t “ðĉď ¼ī ÐĴĴ Åī ÐŘÐĉĨÐă Ĩ Ċ¼ī ÌÐĊ żĮĴ æÐĊÐĴðāÐĊ åīÂĊ ŦÐī ă¼ĊÌÐī ÅăĊÌĮȘ 9ÌÐīĊ “t “ðăþī åīÂĊ 9ðĊăĊÌ ìī æÐĴĴ ŦÐī Åī ĮĘĊÐīȘ Tďīåī tďÆāĮĴī är en av Kanadas bästa tjurar och han har den svenska tjuren Peterslund sommorfar. Den danska tjuren R Fastrup är mormorsfar. VR Vimos mor är troligen den bästa kon i hela världen efter Rockstar. Hon är i sin fjärde laktation och ser fortfarande bra ut (86-86-89-89). På 6 år har hon i genomsnitt mjölkat 11 800 kg med 5,1% fett, 3,9% protein. VR Frit PP, RDM, (VR Fuzzy P x VR Luke P) med gNTM +30 är uppfödd av Lars Kjær Møller i Danmark. VR Frit PP är homozygot pollad så alla hans avkommor blir hornlösa. Hans döttrar kommer att ha höga halter, god övrig hälsa och låg foderförbrukning. De blir något ĉðĊÌīÐ ¼Ċ æÐĊďĉĮĊðĴĴÐĴș ĉÐÌ Åī ÅÐĊ ĮĉĴ ťĊ þķŒÐīȘ TďÌÐīĊ āĘĨĴÐĮ in till VikingGenetics embryoprogram och hon var den näst bästa homozygot pollade kvigan. Hon spolades fyra gånger med resultatet VR Frit PP, VR Fosu PP och VR Fusan P, samt två kvigor med spolkontrakt. Modern är nu i slutet av sin första laktation med 8 300 kg mjölk, 5,0% fett och 4,1% protein. Hon är bedömd K83 B82 J88 H86. VR Hunken, RB, (VR Hagi x VR Filur) med gNTM +30 är uppfödd av Daltäppa Mjölk AB, Köping i Sverige. VR Hunken ger hög produktion med höga fett- och proteinhalter. Detta är kombinerat med bra klövhälsa och hållbarhet. Döttrarna blir något mindre än medel med bra ben och juver. Modern har precis påbörjat sin andra laktation och har på 1,6 år mjölkat 8 500 kg med 4,9% fett, 4,4% protein. Mormor är i sin fjärde laktation och närmar sig 40 000 kg i livstidsavkastning. Fyra generationer tillbaka har korna haft en proteinhalt över 4,0%, så höga proteinhalter tycks nedärvas i familjen. VR Holmes, SRB, (VR Honborg x VR Vertop) med gNTM +27 är uppfödd av Matti & Päivi Takkunen, Finland. VR Holmes ger bra fertilitet och förbättrar alla hälsoegenskaper. Samtidigt ger han bra produktion och ökad mängd kg mjölk med minskad mängd foder. Döttrarna kommer även få bra kalvningsegenskaper med bra ben som är parallella. Modern är i början av sin andra laktation och har på 1,2 år æÐĴĴ Ǩ ǥǟǟ āæ ĉþĘăā ĉÐÌ Ǥșǡ ɦ åÐĴĴș ǣșǟ ɦ ĨīďĴÐðĊȘ >ďĊ ìī ťĊ ÅÐĊ ȭ exteriör och bedömd 89. Mormor är i sin fjärde laktation och har mjölkat nära tre år med 5,4% fett och 4,3% protein. Mormorsmor mjölkade i 5,9 år och mormorsmormor mjölkade i 7,4 år. VR Heureka, RB, (VR Happy x VR Enigma) med NTM +27 är uppfödd av Petri & Jari Lanttamty, Finland. VR Heureka är den bästa VikingRed-tjuren för ben, med imponerande 136. Benen är parallella ĉÐÌ ťĊ ÅÐĊÅřææĊÌ ďÆì Ĵďīī ìĮďīȘ #ÐĴĴ ¼ī āďĉÅðĊÐīĴ ĉÐÌ Åī klövhälsa och uthållighet i laktationen, höga halter och låg foderförbrukning. Han ger även god ungdjursöverlevnad, bra mjölkbarhet och ťĊ þķŒÐīÐŘĴÐīðĘīȘ “t >ÐķīÐā ¼ī Ċķ ŒāďĉĉÐÅÐÌĘĉÌȘ >Ċ ìī ĴŒÂ söner, VR Haribo och VR Harlow. VikingGenetics har i sin tur söner även efter dem. På hondjurssidan har VikingGenetics köpt tre kvigor till embryoprogrammet. Modern till VR Heureka mjölkade som andrakalvare 11 300 kg mjölk, med 5,5% fett och 3,8% protein. Hon bedömdes i samma laktation med K76 B87 J87 H85. VR Bogar P, SRB, (VR Babus P x VR Fonseca) med gNTM +25 är uppfödd av Anders & Pauline Johansson, Loftahammar, Sverige. Nya tjurar VikingRed Augusti 2022 2 tjurkatalog | Augusti 2022

Tabell 2. Avkommebedömda tjurar Ras Kodnr Namn Far Morfar NTM RDM 9-6227 VR Vimo VR Viljar Rockstar +31 SRB 3-9891 VR Violin VR Viljar VR Faabeli +29 RB 9-6206 VR Heureka VR Happy VR Enigma +27 SRB 22-7960 VR Elektro VR Edison VR Boxer +27 SRB 22-7046 VR Yves Yllyke G Edbo +27 RB 9-6078 VR Faabeli VR Fimbe A Linné +26 RDM 9-6223 VR Fanof P VR Flake P VR Ejstrup +25 RB 9-6211 VR Fitbit P VR Flake P VR Grimsby +25 RDM 9-6189 VR Hopkins VR Horton VR Haltia +25 Hälften av avkommorna efter VR Bogar P kommer att bli hornlösa. #Ð āďĉĉÐī ¼ŒÐĊ ĴĴ å ťĊ ÅÐĊ ďÆì ÐĊ åĊĴĮĴðĮā āăĘŒì¼ăĮȘ #ĘĴĴīīĊ passar för robotmjölkning med bra juver, mjölkbarhet och temperament. De kommer även ha låg foderförbrukning kombinerat med en jämn laktationskurva. Modern har på 2,2 år i medeltal mjölkat 11 500 kg med 4,1% fett och 3,9% protein. VR Freddie, SRB, (VR Farnam x VR Utara) med gNTM +25 är uppfödd av Vadsbo Mjölk AB, Mariestad i Sverige. VR Freddie är positiv för alla hälsoegenskaper och har lätta kalvningar, vilket gör VR Freddie lämplig till kvigor. Han nedärver även ett väl anfäst juver samt längre spenar. Modern är i sin andra laktation och har bra halter i sin första laktation, 4,9% fett, 3,8% protein. Hon är bedömd med K85 B83 J82 H83. Mormor är i sin fjärde laktation och har ett genomsnitt på 760 kg fett + protein, 4,5 % fett och 3,6 % protein. VR Voima P, SRB, (VR Vario x VR Heroo P) med gNTM +25 är uppfödd hos Ilkka & Jaana Kivirinta, Finland. VR Voima P är en mycket produktionsstark tjur som nedärver djupa kroppar och breda bröst. Han ger även en uthållig laktation och en hög överlevnad som kommer att ge en hög livstidsproduktion hos avkommorna. Hälften av avkommorna blir hornlösa och baserat på härstamningen kan VR Voima P användas på många av de pollade VikingRed hondjuren. Modern är i sin andra laktation och har på 1,4 år producerat 8 800 kg med 4,9% fett, 3,4% protein. Hon är bedömd med K84 B81 J85 H84 i sin andra laktation. Mormorsmor mjölkade mer än 55 000 kg mjölk och 4 400 kg fett+protein i livstidsavkastning. VR Haugust, SRB, (VR Heeman x VR Bourne) med gNTM +23 är uppfödd hos Grindals Gård AB, Orsa, Sverige. VR Haugust ger bra ì¼ăĮďĨīďťă ̼ī āăĘŒì¼ăĮ ðĉĨďĊÐīī ĴðăăĮĉĉĊĮ ĉÐÌ ìĘæ Œ¼īÌÐĊ åĘī fett % och protein %. Modern köptes in från Juby Gård och spolades som kviga, vilket resulterade i VR Haugust. Hon är nu i sin andra laktation och har på 1,6 år i medel mjölkat 8 600 kg med 4,8% fett och 3,9% protein. Hon är bedömd med K83 B82 J82 H82. Mormor mjölkade i 4,8 år med en livstidsproduktion på 45 000 kg mjölk, även hon med höga halter. Hon var bedömd med 85 i helhet. VR Fragola, SRB, (VR Foredal x VR Viktor) med gNTM +23 är uppfödd av Maitohuhta, Finland. VR Fragola utmärker sig med en fantastisk juverhälsa samt bra mjölkbarhet och ett grunt juver med starkt ligament. Han är även en av de bästa tjurarna inom den röda rasen vad gäller laktationskurvans form, vilket innebär en stadig produktion över hela laktationen med en hög mängd mjölk. Modern är i sin andra laktation och har på 1,5 år mjölkat 9 200 kg med 4,7% fett och 3,7% protein. Hon är bedömd i sin 2:a laktation med K84 B79 J88 H85. Mormor är nu i sin fjärde laktation och har på 4,9 år i genomsnitt mjölkat 10 700 kg med 5,0 % fett och 3,7 % protein, i kombination med låga celltal. VR Folki, SRB, (VR Fidello x VR Sotiisi) med gNTM +22 är uppfödd av VikingGenetics. VR Folki ger döttrar som förväntas få en hög mjölkĨīďÌķāĴðďĊș Åī ì¼ăĮďĨīďťă ďÆì ÐĴĴ ìĘæĴ ĘŒÐīăÐŒĊÌÐĴăȘ >Ċ æÐī ďÆāĮ starka ligament och parallella ben. Modern till VR Folki är resultatet från en spolning, och hon blev senare själv donator i VikingGenetics ÐĉÅīřďĨīďþÐāĴȘ U¼ī ìďĊ ĮĨďăÌÐĮ ťÆā ìďĊ ìÐăÅīĘÌÐīĊ “t 9ďăāð ďÆì VR Ferbie. Hon har på 1,5 år i genomsnitt mjölkat 12 900 kg mjölk med 4,6 % fett och 4,1 % protein samt är bedömd med K79 B83 J83 H82. Hon är 138 cm i korshöjd, men ett bra exempel på att även mindre kor kan ge mycket mjölk. VR Vimo. VR Holmes. 3 Augusti 2022 | tjurkatalog

VIKINGRED Viking Topp 5 - gör ditt val Könssorterad sperma från VikingGenetics * RB/RDM ** Avkommebedömd Om inget annat anges är det ett genomiskt avelsvärde VikingRed-tjurar på rekommenderadelistan Ben VR Heureka* **136 VR Hunken* 113 VR Filian* 112 VR Holmes 112 VR Ferman* 111 Mjölkbarhet VR Fardal 125 VR Hrivik 124 VR Bogar P 119 VR Ferman* 114 VR Botvid 114 Dotterfertilitet VR Fardal 114 VR Videl 114 VR Holmes 111 VR Vimo* **110 VR Fysik P 110 Kalvningar direkt VR Legno 116 VR Filian* 109 VR Heureka* **109 VR Hunken* 106 VR Freddie 105 Juver VR Vimo* **122 VR Frit PP* 114 VR Bogar P 111 VR Legno 111 VR Hrivik 111 Juverhälsa VR Fragola 122 VR Videl 115 VR Haugust 113 VR Heinz 112 VR Filian* 111 Hållbarhet VR Fardal 119 VR Fragola 118 VR Filian* 118 VR Folki 118 VR Videl 117 Produktion MIN VR Ferman* 126 VR Heinz 124 VR Hunken* 121 VR Frit PP* 121 VR Voima P 121 NTM VR Ferman* +37 VR Heinz +33 VR Vimo* **+31 VR Hunken* +30 VR Frit PP* +30 För hela sortimentet och aktuell tillgång, gå in på webbshopen på www.vxa.se Ras Stbnr Kodnr Namn Far Morfar gNTM Pris RDM 38440 9-8846 VR Ferman VR Fairway VR Hopla +37 360 kr SRB 138375 22-8389 VR Heinz VR Hadberg VR Funk +33 360 kr SRB 99948 3-9948 VR Triad VR Ture VR Futari +29 360 kr RB 648510 9-8829 VR Vehmaa VR Vimo VR Filur +28 360 kr SRB 48554 22-8395 VR Viski VR Vilperi VR Wonder +27 330 kr SRB 99955 3-9955 VR Arvid VR Azer VR Herbert +27 330 kr SRB 138359 22-8388 VR Virkild VR Vario VR Favre +27 330 kr SRB 99954 3-9954 VR Henry VR Hubbe VR Hjusticia +25 330 kr RDM 38405 9-8840 VR Huber VR Heeman VR Hjusticia +24 330 kr RDM 38464 9-8853 VR Umega P VR Umam VRFonda P +24 330 kr SRB 99972 3-9972 VR Hrivik VR Halvar VR Lego +24 330 kr SRB 99975 3-9975 VR Videl VR Vilperi VRFaabeli +24 330 kr RB 99936 3-9936 VR Fin PP VR Fanof P VR Wonder +22 305 kr SRB 99973 3-9973 VR Fysik P VR Farnam VR Fabu +20 305 kr SRB 48508 22-8382 VR Shot VR Snowman VRCarolus +19 305 kr 4 tjurkatalog | Augusti 2022

95 )(50$1 .2'15 )$5 95 )DLUZD\ 0) 95 +RSOD 170 0,1 +lOVD 5RERWYlQOLJ (;7(5,g5 .RQY VHN ; 9LN VHN )81.7,21(//$ (*(16.$3(5 3URGXNW LRQ 'RWWHUIHUWLOLWHW .DOYQLQJDU IDU .DOYQLQJVI|UPnJD -XYHUKlOVD gYULJ KlOVD .O|YKlOVD 8QJGMXUV|YHUOHYQDG gYHUOHYQDG 0M|ONEDUKHW /\QQH 0M | O N L QGH[ 0M|ON NJ )HWW NJ )HWW 3URWHLQ NJ 3URWHLQ 6SDUDW IRGHU 8QGHUKnOO 0HWDEROLVN HIIHNWLYLWHW /DNWDWLRQVNXUYDQV IRUP 7LOOYl[W .URSS 5HVOLJKHW +|J .URSSVGMXS 'MXS %U|VWEUHGGH 6PlO 0M|ONW\S *URY gYHUOLQMH 6WDUN .RUVEUHGG %UHWW .RUVOXWQLQJ 6OXWWDQGH %HQ +DVYLQNHO 5DN %HQ EDNLIUnQ +DVWUnQJ +DVNYDOLWHW 7RUUD %HQE\JJQDG )ODW ILQ )RWYLQNHO %UDQW -XYHU )UlPUH DQIlVWQLQJ 6WDUN %DNM EUHGG %UHWW %DNM K|MG /nJ -XYHUOLJDPHQW 6WDUNW -XYHUGMXS *UXQW -XYHUEDODQV %DNWXQJW 6SHQOlQJG /nQJD 6SHQWMRFNOHN 6PDOD 6SHQSODF IUDP 9HWW 6SHQSODF EDN 9LWW +RUQVWDWXV 32) +RUQ %HWD .DVHLQ $ $ .DSSD .DVHLQ $$ D$D 95 +(,1= .2'15 )$5 95 +DGEHUJ 0) 95 )XQN 170 %HQ -XYHUKlOVD 0,1 (;7(5,g5 .RQY VHN ; 9LN VHN )81.7,21(//$ (*(16.$3(5 3URGXNW LRQ 'RWWHUIHUWLOLWHW .DOYQLQJDU IDU .DOYQLQJVI|UPnJD -XYHUKlOVD gYULJ KlOVD .O|YKlOVD 8QJGMXUV|YHUOHYQDG gYHUOHYQDG 0M|ONEDUKHW /\QQH 0M | O N L QGH[ 0M|ON NJ )HWW NJ )HWW 3URWHLQ NJ 3URWHLQ 6SDUDW IRGHU 8QGHUKnOO 0HWDEROLVN HIIHNWLYLWHW /DNWDWLRQVNXUYDQV IRUP 7LOOYl[W .URSS 5HVOLJKHW +|J .URSSVGMXS 'MXS %U|VWEUHGGH %UHG 0M|ONW\S 6NDUS gYHUOLQMH 6WDUN .RUVEUHGG 6PDOW .RUVOXWQLQJ gYHUE\JJG %HQ +DVYLQNHO 9LQNODG %HQ EDNLIUnQ 3DUDOHOO +DVNYDOLWHW 7RUUD %HQE\JJQDG )ODW ILQ )RWYLQNHO %UDQW -XYHU )UlPUH DQIlVWQLQJ /|V %DNM EUHGG 6PDOW %DNM K|MG +|J -XYHUOLJDPHQW 6WDUNW -XYHUGMXS *UXQW -XYHUEDODQV )UDPWXQJW 6SHQOlQJG .RUWD 6SHQWMRFNOHN 6PDOD 6SHQSODF IUDP 7lWW 6SHQSODF EDN 7lWW +RUQVWDWXV 32) +RUQ %HWD .DVHLQ $ $ .DSSD .DVHLQ $$ D$D FF: VR Filur MMF: VR Favre FF: VR Hopla MMF: VR Borat Tjurfader RDM SRB Uppfödare: Poul Dissing, Struer, Danmark Uppfödare: Flemming Pedersen, Fjerritslev, Danmark HOL 10%, BSW 13% HOL 9%, BSW 12% 5 Augusti 2022 | tjurkatalog

VIKINGRED 95 9,02 .2'15 )$5 95 9LOMDU 0) 5RFNVWDU 170 ([WHUL|U )HUWLOLWHW -XYHUKlOVD (;7(5,g5 .RQY VHN )81.7,21(//$ (*(16.$3(5 3URGXNW LRQ 'RWWHUIHUWLOLWHW .DOYQLQJDU IDU .DOYQLQJVI|UPnJD -XYHUKlOVD gYULJ KlOVD .O|YKlOVD 8QJGMXUV|YHUOHYQDG gYHUOHYQDG 0M|ONEDUKHW /\QQH 0M | O N L QGH[ 0M|ON NJ )HWW NJ )HWW 3URWHLQ NJ 3URWHLQ 6SDUDW IRGHU 8QGHUKnOO 0HWDEROLVN HIIHNWLYLWHW /DNWDWLRQVNXUYDQV IRUP 7LOOYl[W .URSS 5HVOLJKHW +|J .URSSVGMXS 'MXS %U|VWEUHGGH %UHG 0M|ONW\S 6NDUS gYHUOLQMH 6YDJ .RUVEUHGG %UHWW .RUVOXWQLQJ gYHUE\JJG %HQ +DVYLQNHO 5DN %HQ EDNLIUnQ +DVWUnQJ +DVNYDOLWHW 7RUUD %HQE\JJQDG *URY )RWYLQNHO %UDQW -XYHU )UlPUH DQIlVWQLQJ 6WDUN %DNM EUHGG 6PDOW %DNM K|MG +|J -XYHUOLJDPHQW 6WDUNW -XYHUGMXS *UXQW -XYHUEDODQV )UDPWXQJW 6SHQOlQJG /nQJD 6SHQWMRFNOHN 7MRFND 6SHQSODF IUDP 7lWW 6SHQSODF EDN 7lWW +RUQVWDWXV 32) +RUQ %HWD .DVHLQ $ $ .DSSD .DVHLQ $$ D$D 95 )5,7 33 .2'15 )$5 95 )X]]\ 3 0) 95 /XNH 3 170 +RPR]\JRWLVN SROODG 0,1 -XYHU (;7(5,g5 .RQY VHN )81.7,21(//$ (*(16.$3(5 3URGXNW LRQ 'RWWHUIHUWLOLWHW .DOYQLQJDU IDU .DOYQLQJVI|UPnJD -XYHUKlOVD gYULJ KlOVD .O|YKlOVD 8QJGMXUV|YHUOHYQDG gYHUOHYQDG 0M|ONEDUKHW /\QQH 0M | O N L QGH[ 0M|ON NJ )HWW NJ )HWW 3URWHLQ NJ 3URWHLQ 6SDUDW IRGHU 8QGHUKnOO 0HWDEROLVN HIIHNWLYLWHW /DNWDWLRQVNXUYDQV IRUP 7LOOYl[W .URSS 5HVOLJKHW /nJ .URSSVGMXS *UXQG %U|VWEUHGGH 6PlO 0M|ONW\S 6NDUS gYHUOLQMH 6WDUN .RUVEUHGG 6PDOW .RUVOXWQLQJ gYHUE\JJG %HQ +DVYLQNHO 5DN %HQ EDNLIUnQ 3DUDOHOO +DVNYDOLWHW 6YXOOQD %HQE\JJQDG )ODW ILQ )RWYLQNHO %UDQW -XYHU )UlPUH DQIlVWQLQJ 6WDUN %DNM EUHGG 6PDOW %DNM K|MG +|J -XYHUOLJDPHQW 6WDUNW -XYHUGMXS *UXQW -XYHUEDODQV )UDPWXQJW 6SHQOlQJG /nQJD 6SHQWMRFNOHN 7MRFND 6SHQSODF IUDP 7lWW 6SHQSODF EDN 7lWW +RUQVWDWXV 326 33 %HWD .DVHLQ $ $ .DSSD .DVHLQ $% D$D FF: VR Vimur MMF: R Fastrup FF: VR Fanof P MMF: VR Hjusticia Tjurfader Avkommebedömd RDM RDM Uppfödare: Anne-Dorthe Buck, Stakkehavegård, Kettinge, Danmark Uppfödare: Lars Kjær Møller, Danmark HOL 13%, BSW 3% HOL 11%, MON 2%, BSW 12% Homozygot pollad 6 tjurkatalog | Augusti 2022

95 +81.(1 .2'15 )$5 95 +DJL 0) 95 )LOXU 170 .O|YKlOVD %HQ 0,1 (;7(5,g5 .RQY VHN )81.7,21(//$ (*(16.$3(5 3URGXNW LRQ 'RWWHUIHUWLOLWHW .DOYQLQJDU IDU .DOYQLQJVI|UPnJD -XYHUKlOVD gYULJ KlOVD .O|YKlOVD 8QJGMXUV|YHUOHYQDG gYHUOHYQDG 0M|ONEDUKHW /\QQH 0M | O N L QGH[ 0M|ON NJ )HWW NJ )HWW 3URWHLQ NJ 3URWHLQ 6SDUDW IRGHU 8QGHUKnOO 0HWDEROLVN HIIHNWLYLWHW /DNWDWLRQVNXUYDQV IRUP 7LOOYl[W .URSS 5HVOLJKHW /nJ .URSSVGMXS 'MXS %U|VWEUHGGH %UHG 0M|ONW\S *URY gYHUOLQMH 6YDJ .RUVEUHGG 6PDOW .RUVOXWQLQJ gYHUE\JJG %HQ +DVYLQNHO 9LQNODG %HQ EDNLIUnQ 3DUDOHOO +DVNYDOLWHW 7RUUD %HQE\JJQDG )ODW ILQ )RWYLQNHO /nJ -XYHU )UlPUH DQIlVWQLQJ 6WDUN %DNM EUHGG %UHWW %DNM K|MG +|J -XYHUOLJDPHQW 6WDUNW -XYHUGMXS *UXQW -XYHUEDODQV )UDPWXQJW 6SHQOlQJG .RUWD 6SHQWMRFNOHN 7MRFND 6SHQSODF IUDP 7lWW 6SHQSODF EDN 7lWW +RUQVWDWXV 32) +RUQ %HWD .DVHLQ $ $ .DSSD .DVHLQ $% D$D 95 )$5'$/ .2'15 )$5 95 )RUHGDO 0) 95 )XWDUL 170 5RERWYlQOLJ .J PM|ON )HUWLOLWHW (;7(5,g5 .RQY VHN )81.7,21(//$ (*(16.$3(5 3URGXNW LRQ 'RWWHUIHUWLOLWHW .DOYQLQJDU IDU .DOYQLQJVI|UPnJD -XYHUKlOVD gYULJ KlOVD .O|YKlOVD 8QJGMXUV|YHUOHYQDG gYHUOHYQDG 0M|ONEDUKHW /\QQH 0M | O N L QGH[ 0M|ON NJ )HWW NJ )HWW 3URWHLQ NJ 3URWHLQ 6SDUDW IRGHU 8QGHUKnOO 0HWDEROLVN HIIHNWLYLWHW /DNWDWLRQVNXUYDQV IRUP 7LOOYl[W .URSS 5HVOLJKHW /nJ .URSSVGMXS *UXQG %U|VWEUHGGH 6PlO 0M|ONW\S 6NDUS gYHUOLQMH 6WDUN .RUVEUHGG 6PDOW .RUVOXWQLQJ gYHUE\JJG %HQ +DVYLQNHO 9LQNODG %HQ EDNLIUnQ +DVWUnQJ +DVNYDOLWHW 7RUUD %HQE\JJQDG )ODW ILQ )RWYLQNHO /nJ -XYHU )UlPUH DQIlVWQLQJ /|V %DNM EUHGG 6PDOW %DNM K|MG +|J -XYHUOLJDPHQW 6WDUNW -XYHUGMXS *UXQW -XYHUEDODQV )UDPWXQJW 6SHQOlQJG .RUWD 6SHQWMRFNOHN 6PDOD 6SHQSODF IUDP 9HWW 6SHQSODF EDN 7lWW +RUQVWDWXV 32) +RUQ %HWD .DVHLQ $ $ .DSSD .DVHLQ $% D$D FF: VR Hjuve MMF: VR Faabeli FF: VR Fabu MMF: VR Erkki Tjurfader Tjurfader RB SRB Uppfödare: Daltäppa Mjölk AB, Köping, Sverige Uppfödare: Gunnar Bergstrand, Falköping, Sverige HOL 8%, MON 4%, BSW 13% HOL 2%, MON 2%, BSW 8% 7 Augusti 2022 | tjurkatalog

VIKINGRED 95 ),/,$1 .2'15 )$5 95 )LUHZDU 0) 95 9LNWRU 170 5RERWYlQOLJ .O|YKlOVD +lOVD (;7(5,g5 .RQY VHN )81.7,21(//$ (*(16.$3(5 3URGXNW LRQ 'RWWHUIHUWLOLWHW .DOYQLQJDU IDU .DOYQLQJVI|UPnJD -XYHUKlOVD gYULJ KlOVD .O|YKlOVD 8QJGMXUV|YHUOHYQDG gYHUOHYQDG 0M|ONEDUKHW /\QQH 0M | O N L QGH[ 0M|ON NJ )HWW NJ )HWW 3URWHLQ NJ 3URWHLQ 6SDUDW IRGHU 8QGHUKnOO 0HWDEROLVN HIIHNWLYLWHW /DNWDWLRQVNXUYDQV IRUP 7LOOYl[W .URSS 5HVOLJKHW /nJ .URSSVGMXS *UXQG %U|VWEUHGGH 6PlO 0M|ONW\S *URY gYHUOLQMH 6WDUN .RUVEUHGG 6PDOW .RUVOXWQLQJ gYHUE\JJG %HQ +DVYLQNHO 5DN %HQ EDNLIUnQ 3DUDOHOO +DVNYDOLWHW 7RUUD %HQE\JJQDG )ODW ILQ )RWYLQNHO /nJ -XYHU )UlPUH DQIlVWQLQJ 6WDUN %DNM EUHGG %UHWW %DNM K|MG +|J -XYHUOLJDPHQW 6WDUNW -XYHUGMXS *UXQW -XYHUEDODQV %DNWXQJW 6SHQOlQJG .RUWD 6SHQWMRFNOHN 6PDOD 6SHQSODF IUDP 9HWW 6SHQSODF EDN 7lWW +RUQVWDWXV 32) +RUQ %HWD .DVHLQ $ $ .DSSD .DVHLQ $% D$D 95 +(85(.$ .2'15 )$5 95 +DSS\ 0) 95 (QLJPD 170 %HQ .O|YKlOVD +DVNYDOLWHW (;7(5,g5 .RQY VHN )81.7,21(//$ (*(16.$3(5 3URGXNW LRQ 'RWWHUIHUWLOLWHW .DOYQLQJDU IDU .DOYQLQJVI|UPnJD -XYHUKlOVD gYULJ KlOVD .O|YKlOVD 8QJGMXUV|YHUOHYQDG gYHUOHYQDG 0M|ONEDUKHW /\QQH 0M | O N L QGH[ 0M|ON NJ )HWW NJ )HWW 3URWHLQ NJ 3URWHLQ 6SDUDW IRGHU 8QGHUKnOO 0HWDEROLVN HIIHNWLYLWHW /DNWDWLRQVNXUYDQV IRUP 7LOOYl[W .URSS 5HVOLJKHW +|J .URSSVGMXS *UXQG %U|VWEUHGGH 6PlO 0M|ONW\S 6NDUS gYHUOLQMH 6YDJ .RUVEUHGG 6PDOW .RUVOXWQLQJ gYHUE\JJG %HQ +DVYLQNHO 5DN %HQ EDNLIUnQ 3DUDOHOO +DVNYDOLWHW 7RUUD %HQE\JJQDG )ODW ILQ )RWYLQNHO /nJ -XYHU )UlPUH DQIlVWQLQJ /|V %DNM EUHGG %UHWW %DNM K|MG +|J -XYHUOLJDPHQW 6WDUNW -XYHUGMXS *UXQW -XYHUEDODQV )UDPWXQJW 6SHQOlQJG .RUWD 6SHQWMRFNOHN 6PDOD 6SHQSODF IUDP 7lWW 6SHQSODF EDN 7lWW +RUQVWDWXV 32) +RUQ %HWD .DVHLQ $ $ .DSSD .DVHLQ D$D FF: VR Fransco MMF: VR Fonseca FF: VR Helix MMF: Buckarby Tjurfader Avkommebedömd RDM RB Uppfödare: Tingskov V/Peter Hviid Jensen, Børkop, Danmark Uppfödare: Petri & Jari Lanttamty, Tuohikotti, Finland HOL 5%, MON 1%, BSW 8% HOL 7%, MON 2%, BSW 12% 8 tjurkatalog | Augusti 2022

95 +2/0(6 .2'15 )$5 95 +RQERUJ 0) 95 9HUWRS 170 0,1 5RERWYlQOLJ )HUWLOLWHW (;7(5,g5 .RQY VHN )81.7,21(//$ (*(16.$3(5 3URGXNW LRQ 'RWWHUIHUWLOLWHW .DOYQLQJDU IDU .DOYQLQJVI|UPnJD -XYHUKlOVD gYULJ KlOVD .O|YKlOVD 8QJGMXUV|YHUOHYQDG gYHUOHYQDG 0M|ONEDUKHW /\QQH 0M | O N L QGH[ 0M|ON NJ )HWW NJ )HWW 3URWHLQ NJ 3URWHLQ 6SDUDW IRGHU 8QGHUKnOO 0HWDEROLVN HIIHNWLYLWHW /DNWDWLRQVNXUYDQV IRUP 7LOOYl[W .URSS 5HVOLJKHW /nJ .URSSVGMXS *UXQG %U|VWEUHGGH %UHG 0M|ONW\S 6NDUS gYHUOLQMH 6YDJ .RUVEUHGG %UHWW .RUVOXWQLQJ gYHUE\JJG %HQ +DVYLQNHO 5DN %HQ EDNLIUnQ 3DUDOHOO +DVNYDOLWHW 7RUUD %HQE\JJQDG )ODW ILQ )RWYLQNHO %UDQW -XYHU )UlPUH DQIlVWQLQJ /|V %DNM EUHGG %UHWW %DNM K|MG +|J -XYHUOLJDPHQW 6WDUNW -XYHUGMXS *UXQW -XYHUEDODQV %DNWXQJW 6SHQOlQJG /nQJD 6SHQWMRFNOHN 7MRFND 6SHQSODF IUDP 9HWW 6SHQSODF EDN 9LWW +RUQVWDWXV 32) +RUQ %HWD .DVHLQ $ $ .DSSD .DVHLQ $$ D$D 95 %2*$5 3 .2'15 )$5 95 %DEXV 3 0) 95 )RQVHFD 170 +HWHUR]\JRWLVN SROODG .O|YKlOVD 5RERWYlQOLJ (;7(5,g5 .RQY VHN ; 9LN VHN )81.7,21(//$ (*(16.$3(5 3URGXNW LRQ 'RWWHUIHUWLOLWHW .DOYQLQJDU IDU .DOYQLQJVI|UPnJD -XYHUKlOVD gYULJ KlOVD .O|YKlOVD 8QJGMXUV|YHUOHYQDG gYHUOHYQDG 0M|ONEDUKHW /\QQH 0M | O N L QGH[ 0M|ON NJ )HWW NJ )HWW 3URWHLQ NJ 3URWHLQ 6SDUDW IRGHU 8QGHUKnOO 0HWDEROLVN HIIHNWLYLWHW /DNWDWLRQVNXUYDQV IRUP 7LOOYl[W .URSS 5HVOLJKHW /nJ .URSSVGMXS 'MXS %U|VWEUHGGH 6PlO 0M|ONW\S 6NDUS gYHUOLQMH 6WDUN .RUVEUHGG 6PDOW .RUVOXWQLQJ gYHUE\JJG %HQ +DVYLQNHO 5DN %HQ EDNLIUnQ +DVWUnQJ +DVNYDOLWHW 7RUUD %HQE\JJQDG )ODW ILQ )RWYLQNHO /nJ -XYHU )UlPUH DQIlVWQLQJ 6WDUN %DNM EUHGG %UHWW %DNM K|MG +|J -XYHUOLJDPHQW 6YDJW -XYHUGMXS *UXQW -XYHUEDODQV )UDPWXQJW 6SHQOlQJG /nQJD 6SHQWMRFNOHN 7MRFND 6SHQSODF IUDP 9HWW 6SHQSODF EDN 9LWW +RUQVWDWXV 32& 3 %HWD .DVHLQ $ $ .DSSD .DVHLQ $$ D$D FF: VR Hipster MMF: VR Hjusticia FF: VR Bonzai MMF: Ullimulli Tjurfader Tjurfader SRB SRB Uppfödare: Matti & Päivi Takkunen, Alavieska, Finland Uppfödare: Anders & Pauline Johansson, Loftahammar, Sverige HOL 8%, MON 1%, BSW 9% HOL 5%, BSW 10% Heterozygot pollad 9 Augusti 2022 | tjurkatalog

VIKINGRED 95 92,0$ 3 .2'15 )$5 95 9DULR 0) 95 +HURR 3 170 +HWHUR]\JRWLVN SROODG .URSS 0,1 (;7(5,g5 .RQY VHN )81.7,21(//$ (*(16.$3(5 3URGXNW LRQ 'RWWHUIHUWLOLWHW .DOYQLQJDU IDU .DOYQLQJVI|UPnJD -XYHUKlOVD gYULJ KlOVD .O|YKlOVD 8QJGMXUV|YHUOHYQDG gYHUOHYQDG 0M|ONEDUKHW /\QQH 0M | O N L QGH[ 0M|ON NJ )HWW NJ )HWW 3URWHLQ NJ 3URWHLQ 6SDUDW IRGHU 8QGHUKnOO 0HWDEROLVN HIIHNWLYLWHW /DNWDWLRQVNXUYDQV IRUP 7LOOYl[W .URSS 5HVOLJKHW +|J .URSSVGMXS 'MXS %U|VWEUHGGH %UHG 0M|ONW\S *URY gYHUOLQMH 6WDUN .RUVEUHGG %UHWW .RUVOXWQLQJ 6OXWWDQGH %HQ +DVYLQNHO 9LQNODG %HQ EDNLIUnQ 3DUDOHOO +DVNYDOLWHW 6YXOOQD %HQE\JJQDG *URY )RWYLQNHO %UDQW -XYHU )UlPUH DQIlVWQLQJ /|V %DNM EUHGG 6PDOW %DNM K|MG /nJ -XYHUOLJDPHQW 6WDUNW -XYHUGMXS *UXQW -XYHUEDODQV %DNWXQJW 6SHQOlQJG /nQJD 6SHQWMRFNOHN 7MRFND 6SHQSODF IUDP 9HWW 6SHQSODF EDN 9LWW +RUQVWDWXV 32& 3 %HWD .DVHLQ $ $ .DSSD .DVHLQ $$ D$D 95 )5('',( .2'15 )$5 95 )DUQDP 0) 95 8WDUD 170 +lOVD 6SHQOlQJG /\QQH (;7(5,g5 .RQY VHN )81.7,21(//$ (*(16.$3(5 3URGXNW LRQ 'RWWHUIHUWLOLWHW .DOYQLQJDU IDU .DOYQLQJVI|UPnJD -XYHUKlOVD gYULJ KlOVD .O|YKlOVD 8QJGMXUV|YHUOHYQDG gYHUOHYQDG 0M|ONEDUKHW /\QQH 0M | O N L QGH[ 0M|ON NJ )HWW NJ )HWW 3URWHLQ NJ 3URWHLQ 6SDUDW IRGHU 8QGHUKnOO 0HWDEROLVN HIIHNWLYLWHW /DNWDWLRQVNXUYDQV IRUP 7LOOYl[W .URSS 5HVOLJKHW /nJ .URSSVGMXS 'MXS %U|VWEUHGGH %UHG 0M|ONW\S *URY gYHUOLQMH 6WDUN .RUVEUHGG %UHWW .RUVOXWQLQJ gYHUE\JJG %HQ +DVYLQNHO 5DN %HQ EDNLIUnQ 3DUDOHOO +DVNYDOLWHW 6YXOOQD %HQE\JJQDG *URY )RWYLQNHO %UDQW -XYHU )UlPUH DQIlVWQLQJ 6WDUN %DNM EUHGG %UHWW %DNM K|MG +|J -XYHUOLJDPHQW 6YDJW -XYHUGMXS *UXQW -XYHUEDODQV )UDPWXQJW 6SHQOlQJG /nQJD 6SHQWMRFNOHN 6PDOD 6SHQSODF IUDP 7lWW 6SHQSODF EDN 7lWW +RUQVWDWXV 32) +RUQ %HWD .DVHLQ $ $ .DSSD .DVHLQ $$ D$D FF: VR Viljar MMF: VR Ultra FF: VR Filur MMF: VR Rafael SRB SRB Uppfödare: Ilkka & Jaana Kivirinta, Nivala, Finland Uppfödare: Vadsbo Mjölk AB, Mariestad, Sverige HOL 2%, MON 1%, BSW 4% HOL 6%, BSW 6% Tjurfader Heterozygot pollad 10 tjurkatalog | Augusti 2022

95 +5,9,. .2'15 )$5 95 +DOYDU 0) 95 /HJR 170 0,1 5RERWYlQOLJ 0M|ONEDUKHW (;7(5,g5 .RQY VHN ; 9LN VHN )81.7,21(//$ (*(16.$3(5 3URGXNW LRQ 'RWWHUIHUWLOLWHW .DOYQLQJDU IDU .DOYQLQJVI|UPnJD -XYHUKlOVD gYULJ KlOVD .O|YKlOVD 8QJGMXUV|YHUOHYQDG gYHUOHYQDG 0M|ONEDUKHW /\QQH 0M | O N L QGH[ 0M|ON NJ )HWW NJ )HWW 3URWHLQ NJ 3URWHLQ 6SDUDW IRGHU 8QGHUKnOO 0HWDEROLVN HIIHNWLYLWHW /DNWDWLRQVNXUYDQV IRUP 7LOOYl[W .URSS 5HVOLJKHW +|J .URSSVGMXS 'MXS %U|VWEUHGGH %UHG 0M|ONW\S 6NDUS gYHUOLQMH 6WDUN .RUVEUHGG 6PDOW .RUVOXWQLQJ 6OXWWDQGH %HQ +DVYLQNHO 9LQNODG %HQ EDNLIUnQ 3DUDOHOO +DVNYDOLWHW 6YXOOQD %HQE\JJQDG *URY )RWYLQNHO %UDQW -XYHU )UlPUH DQIlVWQLQJ 6WDUN %DNM EUHGG %UHWW %DNM K|MG +|J -XYHUOLJDPHQW 6WDUNW -XYHUGMXS *UXQW -XYHUEDODQV %DNWXQJW 6SHQOlQJG /nQJD 6SHQWMRFNOHN 7MRFND 6SHQSODF IUDP 9HWW 6SHQSODF EDN 9LWW +RUQVWDWXV 32) +RUQ %HWD .DVHLQ $ $ .DSSD .DVHLQ $$ D$D 95 9,'(/ .2'15 )$5 95 9LOSHUL 0) 95 )DDEHOL 170 gYHUOHYDQGHWDO -XYHUKlOVD )HUWLOLWHW (;7(5,g5 .RQY VHN ; 9LN VHN )81.7,21(//$ (*(16.$3(5 3URGXNW LRQ 'RWWHUIHUWLOLWHW .DOYQLQJDU IDU .DOYQLQJVI|UPnJD -XYHUKlOVD gYULJ KlOVD .O|YKlOVD 8QJGMXUV|YHUOHYQDG gYHUOHYQDG 0M|ONEDUKHW /\QQH 0M | O N L QGH[ 0M|ON NJ )HWW NJ )HWW 3URWHLQ NJ 3URWHLQ 6SDUDW IRGHU 8QGHUKnOO 0HWDEROLVN HIIHNWLYLWHW /DNWDWLRQVNXUYDQV IRUP 7LOOYl[W .URSS 5HVOLJKHW +|J .URSSVGMXS 'MXS %U|VWEUHGGH %UHG 0M|ONW\S *URY gYHUOLQMH 6YDJ .RUVEUHGG %UHWW .RUVOXWQLQJ gYHUE\JJG %HQ +DVYLQNHO 9LQNODG %HQ EDNLIUnQ 3DUDOHOO +DVNYDOLWHW 6YXOOQD %HQE\JJQDG *URY )RWYLQNHO /nJ -XYHU )UlPUH DQIlVWQLQJ 6WDUN %DNM EUHGG 6PDOW %DNM K|MG /nJ -XYHUOLJDPHQW 6YDJW -XYHUGMXS *UXQW -XYHUEDODQV %DNWXQJW 6SHQOlQJG /nQJD 6SHQWMRFNOHN 6PDOD 6SHQSODF IUDP 9HWW 6SHQSODF EDN 9LWW +RUQVWDWXV 32) +RUQ %HWD .DVHLQ $ $ .DSSD .DVHLQ $$ D$D FF: VR Herbert MMF: VR Yves FF: VR Viljar MMF: V Föske SRB SRB Uppfödare: Botans Lantbruk AB, Vikarbyn, Sverige Uppfödare: Roland Sjöstrand, Falköping, Sverige HOL 2%, BSW 5% HOL 2%, MON 2%, BSW 5% 11 Augusti 2022 | tjurkatalog

VIKINGRED 95 )5$*2/$ .2'15 )$5 95 )RUHGDO 0) 95 9LNWRU 170 -XYHUKlOVD .J PM|ON .O|YKlOVD (;7(5,g5 .RQY VHN )81.7,21(//$ (*(16.$3(5 3URGXNW LRQ 'RWWHUIHUWLOLWHW .DOYQLQJDU IDU .DOYQLQJVI|UPnJD -XYHUKlOVD gYULJ KlOVD .O|YKlOVD 8QJGMXUV|YHUOHYQDG gYHUOHYQDG 0M|ONEDUKHW /\QQH 0M | O N L QGH[ 0M|ON NJ )HWW NJ )HWW 3URWHLQ NJ 3URWHLQ 6SDUDW IRGHU 8QGHUKnOO 0HWDEROLVN HIIHNWLYLWHW /DNWDWLRQVNXUYDQV IRUP 7LOOYl[W .URSS 5HVOLJKHW /nJ .URSSVGMXS *UXQG %U|VWEUHGGH 6PlO 0M|ONW\S *URY gYHUOLQMH 6WDUN .RUVEUHGG 6PDOW .RUVOXWQLQJ gYHUE\JJG %HQ +DVYLQNHO 5DN %HQ EDNLIUnQ +DVWUnQJ +DVNYDOLWHW 6YXOOQD %HQE\JJQDG )ODW ILQ )RWYLQNHO %UDQW -XYHU )UlPUH DQIlVWQLQJ 6WDUN %DNM EUHGG %UHWW %DNM K|MG +|J -XYHUOLJDPHQW 6WDUNW -XYHUGMXS *UXQW -XYHUEDODQV )UDPWXQJW 6SHQOlQJG /nQJD 6SHQWMRFNOHN 7MRFND 6SHQSODF IUDP 7lWW 6SHQSODF EDN 7lWW +RUQVWDWXV 32) +RUQ %HWD .DVHLQ $ $ .DSSD .DVHLQ $$ D$D 95 /(*12 .2'15 )$5 95 /DQGROD 0) 95 +MXVW 170 -XYHU %HQ EDNLIUnQ 5RERWYlQOLJ (;7(5,g5 .RQY VHN )81.7,21(//$ (*(16.$3(5 3URGXNW LRQ 'RWWHUIHUWLOLWHW .DOYQLQJDU IDU .DOYQLQJVI|UPnJD -XYHUKlOVD gYULJ KlOVD .O|YKlOVD 8QJGMXUV|YHUOHYQDG gYHUOHYQDG 0M|ONEDUKHW /\QQH 0M | O N L QGH[ 0M|ON NJ )HWW NJ )HWW 3URWHLQ NJ 3URWHLQ 6SDUDW IRGHU 8QGHUKnOO 0HWDEROLVN HIIHNWLYLWHW /DNWDWLRQVNXUYDQV IRUP 7LOOYl[W .URSS 5HVOLJKHW /nJ .URSSVGMXS *UXQG %U|VWEUHGGH %UHG 0M|ONW\S *URY gYHUOLQMH 6YDJ .RUVEUHGG 6PDOW .RUVOXWQLQJ gYHUE\JJG %HQ +DVYLQNHO 9LQNODG %HQ EDNLIUnQ 3DUDOHOO +DVNYDOLWHW 7RUUD %HQE\JJQDG )ODW ILQ )RWYLQNHO /nJ -XYHU )UlPUH DQIlVWQLQJ 6WDUN %DNM EUHGG %UHWW %DNM K|MG +|J -XYHUOLJDPHQW 6WDUNW -XYHUGMXS *UXQW -XYHUEDODQV )UDPWXQJW 6SHQOlQJG /nQJD 6SHQWMRFNOHN 7MRFND 6SHQSODF IUDP 7lWW 6SHQSODF EDN 7lWW +RUQVWDWXV 32) +RUQ %HWD .DVHLQ $ $ .DSSD .DVHLQ $( D$D FF: VR Fabu MMF: VR Florin FAR: VR Landola MF: VR Hjusticia FF: VR Lesley MMF: VR Vimpula Tjurfader SRB SRB Uppfödare: Maitohuhta, Ylönkylä, Finland Uppfödare: Juha & Tanja Kantola, Soini, Finland HOL 3%, MON 2%, BSW 7% HOL 1%, MON 1%, BSW 5% 12 tjurkatalog | Augusti 2022

95 +$8*867 .2'15 )$5 95 +HHPDQ 0) 95 %RXUQH 170 .J SURWHLQ .O|YKlOVD -XYHUKlOVD (;7(5,g5 .RQY VHN )81.7,21(//$ (*(16.$3(5 3URGXNW LRQ 'RWWHUIHUWLOLWHW .DOYQLQJDU IDU .DOYQLQJVI|UPnJD -XYHUKlOVD gYULJ KlOVD .O|YKlOVD 8QJGMXUV|YHUOHYQDG gYHUOHYQDG 0M|ONEDUKHW /\QQH 0M | O N L QGH[ 0M|ON NJ )HWW NJ )HWW 3URWHLQ NJ 3URWHLQ 6SDUDW IRGHU 8QGHUKnOO 0HWDEROLVN HIIHNWLYLWHW /DNWDWLRQVNXUYDQV IRUP 7LOOYl[W .URSS 5HVOLJKHW +|J .URSSVGMXS *UXQG %U|VWEUHGGH 6PlO 0M|ONW\S 6NDUS gYHUOLQMH 6YDJ .RUVEUHGG %UHWW .RUVOXWQLQJ 6OXWWDQGH %HQ +DVYLQNHO 9LQNODG %HQ EDNLIUnQ +DVWUnQJ +DVNYDOLWHW 6YXOOQD %HQE\JJQDG *URY )RWYLQNHO %UDQW -XYHU )UlPUH DQIlVWQLQJ 6WDUN %DNM EUHGG %UHWW %DNM K|MG +|J -XYHUOLJDPHQW 6YDJW -XYHUGMXS *UXQW -XYHUEDODQV %DNWXQJW 6SHQOlQJG /nQJD 6SHQWMRFNOHN 7MRFND 6SHQSODF IUDP 7lWW 6SHQSODF EDN 7lWW +RUQVWDWXV 32) +RUQ %HWD .DVHLQ $ $ .DSSD .DVHLQ $$ D$D 95 )2/., .2'15 )$5 95 )LGHOOR 0) 95 6RWLLVL 170 0,1 5RERWYlQOLJ .J PM|ON (;7(5,g5 .RQY VHN )81.7,21(//$ (*(16.$3(5 3URGXNW LRQ 'RWWHUIHUWLOLWHW .DOYQLQJDU IDU .DOYQLQJVI|UPnJD -XYHUKlOVD gYULJ KlOVD .O|YKlOVD 8QJGMXUV|YHUOHYQDG gYHUOHYQDG 0M|ONEDUKHW /\QQH 0M | O N L QGH[ 0M|ON NJ )HWW NJ )HWW 3URWHLQ NJ 3URWHLQ 6SDUDW IRGHU 8QGHUKnOO 0HWDEROLVN HIIHNWLYLWHW /DNWDWLRQVNXUYDQV IRUP 7LOOYl[W .URSS 5HVOLJKHW /nJ .URSSVGMXS 'MXS %U|VWEUHGGH %UHG 0M|ONW\S *URY gYHUOLQMH 6YDJ .RUVEUHGG %UHWW .RUVOXWQLQJ gYHUE\JJG %HQ +DVYLQNHO 9LQNODG %HQ EDNLIUnQ 3DUDOHOO +DVNYDOLWHW 7RUUD %HQE\JJQDG *URY )RWYLQNHO /nJ -XYHU )UlPUH DQIlVWQLQJ 6WDUN %DNM EUHGG %UHWW %DNM K|MG +|J -XYHUOLJDPHQW 6WDUNW -XYHUGMXS 'MXSW -XYHUEDODQV %DNWXQJW 6SHQOlQJG /nQJD 6SHQWMRFNOHN 7MRFND 6SHQSODF IUDP 9HWW 6SHQSODF EDN 9LWW +RUQVWDWXV 32) +RUQ %HWD .DVHLQ $ $ .DSSD .DVHLQ $$ D$D FF: VR Hashtag MMF: VR Borsse FF: VR Fransco MMF: VR Aatami Tjurfader SRB SRB Uppfödare: Grindals Gård AB, Orsa, Sverige Uppfödare: VikingGenetics HOL 5%, BSW 6% HOL 1%, BSW 4% Tjurfader 13 Augusti 2022 | tjurkatalog

VIKINGRED 95 %279,' .2'15 )$5 95 %LVRX 0) 95 +DVKWDJ 170 0,1 0M|ONEDUKHW 5RERWYlQOLJ (;7(5,g5 .RQY VHN ; 9LN VHN )81.7,21(//$ (*(16.$3(5 3URGXNW LRQ 'RWWHUIHUWLOLWHW .DOYQLQJDU IDU .DOYQLQJVI|UPnJD -XYHUKlOVD gYULJ KlOVD .O|YKlOVD 8QJGMXUV|YHUOHYQDG gYHUOHYQDG 0M|ONEDUKHW /\QQH 0M | O N L QGH[ 0M|ON NJ )HWW NJ )HWW 3URWHLQ NJ 3URWHLQ 6SDUDW IRGHU 8QGHUKnOO 0HWDEROLVN HIIHNWLYLWHW /DNWDWLRQVNXUYDQV IRUP 7LOOYl[W .URSS 5HVOLJKHW +|J .URSSVGMXS *UXQG %U|VWEUHGGH 6PlO 0M|ONW\S 6NDUS gYHUOLQMH 6YDJ .RUVEUHGG %UHWW .RUVOXWQLQJ gYHUE\JJG %HQ +DVYLQNHO 9LQNODG %HQ EDNLIUnQ 3DUDOHOO +DVNYDOLWHW 6YXOOQD %HQE\JJQDG *URY )RWYLQNHO %UDQW -XYHU )UlPUH DQIlVWQLQJ 6WDUN %DNM EUHGG %UHWW %DNM K|MG +|J -XYHUOLJDPHQW 6YDJW -XYHUGMXS *UXQW -XYHUEDODQV %DNWXQJW 6SHQOlQJG /nQJD 6SHQWMRFNOHN 6PDOD 6SHQSODF IUDP 7lWW 6SHQSODF EDN 7lWW +RUQVWDWXV 32) +RUQ %HWD .DVHLQ $ $ .DSSD .DVHLQ $$ D$D 95 )<6,. 3 .2'15 )$5 95 )DUQDP 0) 95 )DEX 170 +HWHUR]\JRWLVN SROODG 6SHQOlQJG )HUWLOLWHW (;7(5,g5 .RQY VHN )81.7,21(//$ (*(16.$3(5 3URGXNW LRQ 'RWWHUIHUWLOLWHW .DOYQLQJDU IDU .DOYQLQJVI|UPnJD -XYHUKlOVD gYULJ KlOVD .O|YKlOVD 8QJGMXUV|YHUOHYQDG gYHUOHYQDG 0M|ONEDUKHW /\QQH 0M | O N L QGH[ 0M|ON NJ )HWW NJ )HWW 3URWHLQ NJ 3URWHLQ 6SDUDW IRGHU 8QGHUKnOO 0HWDEROLVN HIIHNWLYLWHW /DNWDWLRQVNXUYDQV IRUP 7LOOYl[W .URSS 5HVOLJKHW /nJ .URSSVGMXS 'MXS %U|VWEUHGGH %UHG 0M|ONW\S 6NDUS gYHUOLQMH 6YDJ .RUVEUHGG %UHWW .RUVOXWQLQJ 6OXWWDQGH %HQ +DVYLQNHO 5DN %HQ EDNLIUnQ 3DUDOHOO +DVNYDOLWHW 7RUUD %HQE\JJQDG *URY )RWYLQNHO %UDQW -XYHU )UlPUH DQIlVWQLQJ /|V %DNM EUHGG %UHWW %DNM K|MG +|J -XYHUOLJDPHQW 6WDUNW -XYHUGMXS 'MXSW -XYHUEDODQV )UDPWXQJW 6SHQOlQJG /nQJD 6SHQWMRFNOHN 7MRFND 6SHQSODF IUDP 9HWW 6SHQSODF EDN 7lWW +RUQVWDWXV 32& 3 %HWD .DVHLQ $ $ .DSSD .DVHLQ $$ D$D FF: VR Bourne MMF: VR Hjusticia FF: VR Filur MMF: VR Tokyo Tjurfader SRB SRB Uppfödare: Botans Lantbruk & Österfors gård AB, Gagnef, Sverige Uppfödare: Sommars Lantbruk AB, Västerås, Sverige HOL 2%, BSW 8% HOL 5%, MON 1%, BSW 7% ; 9LN VHN Heterozygot pollad 14 tjurkatalog | Augusti 2022

Viking Topp 5 - gör ditt val Könssorterad sperma från VikingGenetics Om inget annat anges är det ett genomiskt avelsvärde VikingHolstein-tjurar på rekommenderadelistan Ben VH Neil PP 119 VH Bodie 116 VH Barock 115 VH Billi 111 VH Gatsby 111 Hållbarhet VH Sinniac 122 VH Billi 121 VH Namur P 119 VH Neil PP 118 VH Skills 117 Dotterfertilitet VH Lexus 116 VH Snow P 113 VH Billi 111 VH Bodie 109 VH Alloy 109 Kalvningar direkt VH Sinniac 111 VH Sadudu 110 VH Snow P 109 VH Neil PP 108 VH Faruk 105 Juver VH Neil PP 122 VH Gatsby 122 VH Faruk 121 VH Namur P 116 VH Sadudu 115 Juverhälsa VH Neil PP 117 VH Bodie 116 VH Sadudu 114 VH Billi 113 VH Yoga 113 Mjölkbarhet VH Skills 115 VH Neil PP 114 VH Stinger 114 VH Putur 114 VH Alloy 112 Produktion MIN VH Barock 135 VH Skills 134 VH Klim 130 VH Elmund 130 VH Herman 129 NTM VH Bodie +39g VH Sadudu +39g VH Stinger +39g VH Sinniac +37g VH Skills +37g För hela sortimentet och aktuell tillgång, gå in på Dosshopen på www.vxa.se Kodnr Namn gNTM Far Morfar Pris 3-5170 VH Swish +42 VH Spruce VH Nerd RC 360 kr 9-4804 VH Norman +36 Navy VHBrook 360 kr 9-4918 VH Klim +35 VH Kalif Semino 360 kr 9-4902 VH Putur +35 VH Polymer VHBionic 360 kr 9-4839 VH Sheik P +34 wķĨÐīŦř Adagio P 360 kr 9-4916 VH Alloy +33 VH Alberta VH Grejs 360 kr 3-5171 VH Lexus +33 VH Lilling VH McGraph 360 kr 9-4808 VH Bertram +32 Bellwether Agronaut 330 kr 9-4880 VH BigalRC +32 Berlin VH Nerd RC 330 kr 9-4848 VH Gosh +32 Gardio Balisto 330 kr 9-4850 VH Hatch +32 VH Hayward VH Rakeem 360 kr 9-4933 VH Clapton +31 Chilton Hotspot P 330 kr 9-4874 VH Mylan P +31 VH Mint PP VH River 360 kr 9-4914 VH SilaniP +30 Stick PP Aragon 360 kr 9-4881 VH Speaker +30 VH Saade VH Bradoc 360 kr 9-4838 VH Connect +28 Copyright Hotspot P 330 kr 9-4917 VH Sage PP +28 Stick PP VH Monty P 360 kr 9-4807 VH SlyPPRC +28 SolitairPR ABS Yoyo 360 kr HOLSTEIN 15 Augusti 2022 | tjurkatalog

HOLSTEIN Tabell 1. Nya tjurfäder Kodnr Namn gNTM Far Morfar Uppfödare 9-4982 VH Bodie +39 VH Bohemy VH Kilmer Lorenz Bohsen Frisk, Bredebro, Danmark 9-4988 VH Faruk +34 VH Finish VH Ramsey Mads Sig, Spjald, Danmark 9-4994 Skater +33 Skelton Gywer Tyskland 9-4924 VH Yoga +33 VH Yngvar Toronto Heikki Kuisma, Hartola, Finland 9-4961 VH Yael +32 Youngster VH Lemek Vagn Kristensen, Stoholm, Danmark 9-4959 VH Bentley +31 VH Benny Praser wðĉďĊ ķāÅþÐīæș €ŦÅďīæș #Ċĉīā 9-4964 VH MistyP +30 VH Mario P VH Roxy Jari & Anna-Mari Heiskanen, Sonkajärvi, Finland 9-4941 VH Neil PP +30 Nippon P VH Monty P Sören Ernst Madsen, Brædstrup, Danmark 9-4981 VH Snow P +30 Skyboy Hotspot P Skovgård V/Joan Fjord, Tarbense, Danmark 9-4937 VH TroelsP +24 VH Stool VH Monty P Tomas Askov Andreasen, Lintrup, Danmark Nya tjurar VikingHolstein Augusti 2022 VH Bodie (VH Bohemy x VH Kilmer) gNTM +39 är uppfödd av Lorenz Bohsen Frisk, Bredebro, Danmark. VH Bodie väntas ge döttrar under rasmedeltal vad gäller korshöjd. Han ger parallella ben med bra ìĮāŒăðĴÐĴȘ “> ďÌðÐ ìī ÐĊ ĴīÐŒăðæ ì¼ăĮďĨīďťă ďÆì ķĴĉ¼īāÐī Įðæ särskilt för juverhälsa 116 och fruktsamhet 109. Dessutom ger han höga avelsvärden för fett- och proteinhalt och hans döttrar väntas bli hållbara och fodereffektiva samt producera med mycket god uthållighet genom laktationerna. Modern till VH Bodie har nyligen kalvat för andra gången och producerar mjölk med 4,7% fett och 3,9% protein i medeltal. Som förstakalvare är hon exteriörbedömd 83 poäng i helhet och 85 poäng på ben. VH Stinger (VH Solado x Barkeeper) gNTM +39 är född hos Patrik Carlsson, Båröd, Uddevalla. VH Stinger har mjölkindex 127 och bidrar med höga halter fett och protein. Han är en komplett hälsotjur som bidrar positivt till alla hälsoegenskaper. Döttrarna väntas bli medelstora med bra ben samt juver väl anpassade till robot. Dessutom är döttrarna fodereffektiva och snabbmjölkade. Modern till VH Stinger heter Nea och är från Törlan Lantbruk AB som köptes för spolning i Finland. Hon producerar 14 600 kg mjölk med 4,8% fett och 3,9% protein i medeltal och är som andrakalvare exteriörbedömd 84 poäng i helhet och 90 poäng på ben. VH Sinniac ȧwķĨÐīŦř Ř TīðķĮȨ æU}T ɎǢǦ āďĉĉÐī ķī “ðāðĊæ:ÐĊÐtics internationella avelsprogram och är född i Tyskland. Han bidrar med ökad mjölkmängd, höga halter och genomgående positiva hälsoegenskaper, speciellt klövhälsa och kalvningsegnskaper, vilket gör honom till en bra kvigtjur. Döttrarna blir medelstora och foderefåÐāĴðŒ ĉÐÌ æīķĊÌș Œ¼ăĊå¼ĮĴÌÐ åīĉþķŒÐī ďÆì Ĵďīīș ťĊ ÅÐĊȘ #ÐĮĮutom ger bidrar VH Sinniac också med god mjölkbarhet, trevligt temperament och hållbarhet. VH Skills ȧwķĨÐīŦř Ř UďȭqÐ ¢ÐāďĊȨ æU}T ɎǢǦ ¼ī ķĨĨåĘÌÌ Œ :ÐīÌ Wemken i Tyskland. VH Skills är en utmärkt produktionstjur som levererar många kg mjölk. Hans döttrar blir av medelstorlek med bra kroppsdjup och mjölktypskaraktär. VH Sinniac ger juver med stark anfästning fram, starka ligament och breda bakjuver. Hans avelsvärden för kalvningsegenskaperna, fruktsamhet och mjölkbarhet är alla positiva. Modern till VH Skills har nyligen kalvat och producerar 33 kg mjölk med 4,6% fett och 3,7% i sin andra provmjölkning. Hon är ÐŘĴÐīðĘīÅÐÌĘĉÌ ĉÐÌ ťĊ ǧǤ Ĩď¼Ċæ ð ìÐăìÐĴȘ VH Barock (VH Baboon ET x Barkeeper) gNTM +35 är uppfödd på Ahlvik Gård AB, Ytterese, Finland. Han har ett mjölkindex på 135 och bidrar med både ökad mjölkmängd och högre halter. Döttrarna förväntas vara snabbmjölkade och ha en uthållig laktationskurva. Han har positiva avelsvärden för fruktsamhet, övrig hälsa och sparat foder. Hans döttrar blir medelstora, med mycket bra ben och på juversidan ger han starkt ligament och väl anfästat bakjuver. VH Barock är halvbror med VH Stinger, Nea från Törlan är även mor till honom. VH Faruk (VH Finish x VH Ramsey) gNTM +34 är uppfödd av Mads Sig, Spjald, Danmark. VH Faruk har en trevlig produktion med avelsvärde för kg mjölk på 115. Han har också många positiva hälsoegenskaper, som juverhälsa 110, bra fruktsamhet och kalvningar. Med sitt avelsvärde 121 på juver kan du förvänta dig grunda juver som är välanfästade både fram och bak, med starkt ligament. Modern till VH Faruk har precis kalvat för andra gången och producerar 45 kg ECM per dag. Som förstakalvare blev hon exteriörbedömd 85 poäng i helhet. Mormor producerar 12 550 kg mjölk med 4,8% fett och 3,4% i medeltal. VH Yoga (VH Yngvar x Toronto) gNTM +33 är född hos Heikki Kuisma, Hartola, Finland. Letar du efter en tjur som förbättrar halterna kan VH Yoga vara ett bra val. Hans mjölkindex på 125 får han tack vare mycket höga halter. Döttrarna blir resliga kor med bra mjölktyp och stark överlinje samt med korrekta ben. Döttrarna får ĮĴīāș æīķĊÌ þķŒÐī ĉÐÌ Åī ăðæĉÐĊĴ ďÆì ťĊ ÅāþķŒÐīȘ “> šďæ bidrar med positiva hälsoegenskaper, främst juverhälsa på 113. Modern till VH Yoga kommer från Bjäragården Lantbruk AB, Båstad som har spolats i Finland. Hon har en medelproduktion på 12 900 kg mjölk med 4,8% fett och 3,9% protein. Hon är nu i sin andra laktation och producerar just nu 61 kg ECM per dag. 16 tjurkatalog | Augusti 2022

VH Bentley (VH Benny x Praser) gNTM +31 är uppfödd av Simon Bukbjerg, Ulfborg, Danmark. VH Bentley passar dig som vill avla för lätta kalvningar och förbättra klövhälsan. Hans döttrar blir medelstora, funktionella kor med bra ben och ett robotvänligt juver. Hans höga mjölkindex kommer främst från höga halter. Döttrarna har ett trevligt lynne och bra mjölkbarhet. Modern till VH Bentley ska snart kalva för tredje gången och hennes medelproduktion är 11 490 kg mjölk med 5,1% fett och 3,9% protein. Som förstakalvare är hon exteriörbedömd med 82 i helhet och 84 poäng på ben. VH Snow P (Skyboy x Hotspot P) gNTM +30 är uppfödd av Skovgård V/Joan Fjord, Tarbense, Danmark. VH Snow P har en pollad härstamning med delvis nytt blod i form av sin far. Avlar du för att förbättra halterna, titta på VH Snow P. Hans döttrar blir resligare med stark överlinje och bra kors. VH Snow P förbättrar främst benbyggnad och ger robotvänliga juver. Han bidrar också med lätta kalvningar och mycket bra fruktsamhet. Modern till VH Snow P producerade under sin första 305 d laktation 10 400 kg mjölk med 3,6 % fett och 3,5% protein. Hon är exteriörbedömd VG85. VH Neil PP (Nippon P x VH Monty P) gNTM+30 är uppfödd hos Søren Ernst Madsen, Brædstrup, Danmark. VH Neil PP:s döttrar blir alla ìďīĊăĘĮȘ #ÐĮĮķĴďĉ ìī ÌÐ ÐĊ ťĊ ì¼ăĮďĨīďťă ĉÐÌ ĨďĮðĴðŒ ŒÐăĮŒ¼īÌÐĊ för samtliga egenskaper, speciellt juverhälsa 117. Döttrarna kommer producera mjölk med höga halter. VH Neil PP ger medelstora kor med bra kors. Benegenskaperna är av hög kvalitet och juvren är grunda och välanfästade, dock är spenarna något korta och smala. Modern till VH Neil PP producerar mjölk med 4,8% fett och 4,0% protein i medeltal och hon är exteriörbedömd VG87 som förstakalvare. Mor till Skater. VH Friday (Federal x VH Gant) +26 är född hos Hans Kristian Hjerril, Danmark och är ny på avkommebedömda listan. För fullständig lista på avkommebedömda tjurar, besök Dosshoppen på vxa.se VH Misty P, nyinsatt tjurfader. VH Troels P, nyinsatt tjurfader. 17 Augusti 2022 | tjurkatalog

HOLSTEIN 9+ %2',( .2'15 )$5 9+ %RKHP\ 0) 9+ .LOPHU 170 0,1 -XYHUKlOVD (;7(5,g5 .RQY VHN )81.7,21(//$ (*(16.$3(5 3URGXNW LRQ 'RWWHUIHUWLOLWHW .DOYQLQJDU IDU .DOYQLQJVI|UPnJD -XYHUKlOVD gYULJ KlOVD .O|YKlOVD 8QJGMXUV|YHUOHYQDG gYHUOHYQDG 0M|ONEDUKHW /\QQH 0M | O N L QGH[ 0M|ON NJ )HWW NJ )HWW 3URWHLQ NJ 3URWHLQ 6SDUDW IRGHU 8QGHUKnOO 0HWDEROLVN HIIHNWLYLWHW /DNWDWLRQVNXUYDQV IRUP 7LOOYl[W .URSS 5HVOLJKHW /nJ .URSSVGMXS *UXQG %U|VWEUHGGH 6PlO 0M|ONW\S *URY gYHUOLQMH 6YDJ .RUVEUHGG %UHWW .RUVOXWQLQJ gYHUE\JJG %HQ +DVYLQNHO 5DN %HQ EDNLIUnQ 3DUDOHOO +DVNYDOLWHW 7RUUD %HQE\JJQDG )ODW ILQ )RWYLQNHO %UDQW -XYHU )UlPUH DQIlVWQLQJ /|V %DNM EUHGG 6PDOW %DNM K|MG +|J -XYHUOLJDPHQW 6YDJW -XYHUGMXS *UXQW -XYHUEDODQV )UDPWXQJW 6SHQOlQJG .RUWD 6SHQWMRFNOHN 6PDOD 6SHQSODF IUDP 7lWW 6SHQSODF EDN 7lWW +RUQVWDWXV 32) +RUQ %HWD .DVHLQ $ $ .DSSD .DVHLQ $% D$D 9+ 6$'8'8 .2'15 )$5 9+ 6RODGR 0) 9+ %RVPDQ 170 -XYHU .O|YKlOVD 0,1 (;7(5,g5 .RQY VHN )81.7,21(//$ (*(16.$3(5 3URGXNW LRQ 'RWWHUIHUWLOLWHW .DOYQLQJDU IDU .DOYQLQJVI|UPnJD -XYHUKlOVD gYULJ KlOVD .O|YKlOVD 8QJGMXUV|YHUOHYQDG gYHUOHYQDG 0M|ONEDUKHW /\QQH 0M | O N L QGH[ 0M|ON NJ )HWW NJ )HWW 3URWHLQ NJ 3URWHLQ 6SDUDW IRGHU 8QGHUKnOO 0HWDEROLVN HIIHNWLYLWHW /DNWDWLRQVNXUYDQV IRUP 7LOOYl[W .URSS 5HVOLJKHW /nJ .URSSVGMXS *UXQG %U|VWEUHGGH 6PlO 0M|ONW\S 6NDUS gYHUOLQMH 6YDJ .RUVEUHGG %UHWW .RUVOXWQLQJ gYHUE\JJG %HQ +DVYLQNHO 9LQNODG %HQ EDNLIUnQ 3DUDOHOO +DVNYDOLWHW 7RUUD %HQE\JJQDG )ODW ILQ )RWYLQNHO /nJ -XYHU )UlPUH DQIlVWQLQJ 6WDUN %DNM EUHGG %UHWW %DNM K|MG +|J -XYHUOLJDPHQW 6WDUNW -XYHUGMXS *UXQW -XYHUEDODQV )UDPWXQJW 6SHQOlQJG .RUWD 6SHQWMRFNOHN 6PDOD 6SHQSODF IUDP 7lWW 6SHQSODF EDN 7lWW +RUQVWDWXV 32) +RUQ %HWD .DVHLQ $ $ .DSSD .DVHLQ %% D$D FF: VH Burash MMF: VH Brixton FF: Semino MMF: VH Brilon Tjurfader Uppfödare: Lorenz Bohsen Frisk, Bredebro, Danmark Uppfödare: Anders Elholm Andersen, Tylstrup, Danmark 18 tjurkatalog | Augusti 2022

9+ 67,1*(5 .2'15 )$5 9+ 6RODGR 0) %DUNHHSHU 170 -XYHU 0M|ONEDUKHW 0,1 (;7(5,g5 .RQY VHN )81.7,21(//$ (*(16.$3(5 3URGXNW LRQ 'RWWHUIHUWLOLWHW .DOYQLQJDU IDU .DOYQLQJVI|UPnJD -XYHUKlOVD gYULJ KlOVD .O|YKlOVD 8QJGMXUV|YHUOHYQDG gYHUOHYQDG 0M|ONEDUKHW /\QQH 0M | O N L QGH[ 0M|ON NJ )HWW NJ )HWW 3URWHLQ NJ 3URWHLQ 6SDUDW IRGHU 8QGHUKnOO 0HWDEROLVN HIIHNWLYLWHW /DNWDWLRQVNXUYDQV IRUP 7LOOYl[W .URSS 5HVOLJKHW /nJ .URSSVGMXS 'MXS %U|VWEUHGGH 6PlO 0M|ONW\S 6NDUS gYHUOLQMH 6YDJ .RUVEUHGG 6PDOW .RUVOXWQLQJ gYHUE\JJG %HQ +DVYLQNHO 9LQNODG %HQ EDNLIUnQ 3DUDOHOO +DVNYDOLWHW 7RUUD %HQE\JJQDG )ODW ILQ )RWYLQNHO /nJ -XYHU )UlPUH DQIlVWQLQJ 6WDUN %DNM EUHGG %UHWW %DNM K|MG +|J -XYHUOLJDPHQW 6WDUNW -XYHUGMXS *UXQW -XYHUEDODQV )UDPWXQJW 6SHQOlQJG /nQJD 6SHQWMRFNOHN 7MRFND 6SHQSODF IUDP 9HWW 6SHQSODF EDN 9LWW +RUQVWDWXV 32) +RUQ %HWD .DVHLQ $ $ .DSSD .DVHLQ %% D$D 9+ 6.,//6 .2'15 )$5 6XSHUIO\ 0) =HNRQ 170 0,1 gYHUOHYDQGHWDO -XYHU (;7(5,g5 .RQY VHN )81.7,21(//$ (*(16.$3(5 3URGXNW LRQ 'RWWHUIHUWLOLWHW .DOYQLQJDU IDU .DOYQLQJVI|UPnJD -XYHUKlOVD gYULJ KlOVD .O|YKlOVD 8QJGMXUV|YHUOHYQDG gYHUOHYQDG 0M|ONEDUKHW /\QQH 0M | O N L QGH[ 0M|ON NJ )HWW NJ )HWW 3URWHLQ NJ 3URWHLQ 6SDUDW IRGHU 8QGHUKnOO 0HWDEROLVN HIIHNWLYLWHW /DNWDWLRQVNXUYDQV IRUP 7LOOYl[W .URSS 5HVOLJKHW +|J .URSSVGMXS 'MXS %U|VWEUHGGH %UHG 0M|ONW\S 6NDUS gYHUOLQMH 6WDUN .RUVEUHGG %UHWW .RUVOXWQLQJ gYHUE\JJG %HQ +DVYLQNHO 5DN %HQ EDNLIUnQ +DVWUnQJ +DVNYDOLWHW 7RUUD %HQE\JJQDG )ODW ILQ )RWYLQNHO %UDQW -XYHU )UlPUH DQIlVWQLQJ 6WDUN %DNM EUHGG %UHWW %DNM K|MG +|J -XYHUOLJDPHQW 6WDUNW -XYHUGMXS *UXQW -XYHUEDODQV )UDPWXQJW 6SHQOlQJG /nQJD 6SHQWMRFNOHN 6PDOD 6SHQSODF IUDP 7lWW 6SHQSODF EDN 7lWW +RUQVWDWXV 32) +RUQ %HWD .DVHLQ $ $ .DSSD .DVHLQ $% D$D FF: Semino MMF: VH Gaga FF: Radical MMF: Bandares Tjurfader Uppfödare: Patrik Carlsson, Uddevalla, Sverige Uppfödare: VikingGenetics, Tyskland 19 Augusti 2022 | tjurkatalog

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=