Runtom stornummer sommar 2023

86 RUNTOM. GRUNDSUNA TIDNING LEDARE OMSLAGSBILD Håkan Larsson, verksamhetsledare GFG-Bygdsam, har fångat Vörnsviken på bild. Det är ett av Larssons favoritfoton. NÄSTA NUMMER utkommer 7 september 2023. Manusstopp 14 augusti 2023. Framtiden växer i Husum-Grundsunda! Visst – jag vet att det är många orter som gör anspråk på att vara en plats för framtiden, men i fallet Husum–Grundsunda läggs just nu pusselbit till pusselbit i skapandet av något som kan bli riktigt stort! Att Husum-Grundsunda sitter på unika infrastrukturella förutsättningar, som närhet till E4, järnväg med eget resecentrum och stickspår in till Metsä Boards fabrik, el-infrastruktur, kyl- och processvatten via Husån/Gideälven,18 minuter till flyget, en av Norrlands största djuphamnar och en rikedom av skogsråvara runt hörnet, är ingen hemlighet för Husum-Grundsundaborna – det har man i lite olika tappningar haft full koll på i åtminstone 250 år. Framtidstro, innovation och kreativitet har varit ett signum för Husum ända sedan industriepoken tog fart i slutet på sjuttonhundratalet. Med sågade trävaror som övergick till massaproduktion i början av förra seklet, följt av satsningar på världsledande grafiska pappersprodukter med start i början av 1970-talet, har man i Husum med skarp framtidsspaning och precision, gång på gång lyckats göra strategiska anpassningar i linje med omvärlds- och samhällsutvecklingen i stort. Onsdagen den 3:e maj kunde vi formellt fira invigningen av första fasen i Metsä Board Husums förnyelse av Massabruket i form av ny sodapanna och turbin. Senare i höst väntar uppstarten av Europas i särklass största kartongproduktionslinje, när den uppgraderade BM1 börjar att rampa-upp mot en designkapacitet a 600.000 ton/år. Aldrig tidigare i Husums fabriks historia har förändringstakten varit intensivare. Närmare 10 miljarder kronor har sedan 2016 investerats i Husums fabrik, med en tydlig strategisk färdplan som bygger på att än en gång möta framtiden. Med en solid och konkurrenskraftig plattform baserad på modernaste tillgängliga teknologi och en målsättning att som fabrik vara fossilfri till 2030, tänker vi aktivt vara delaktiga i att skapa förutsättningar för utvecklingen mot ett hållbart samhälle. En beräknad teknisk livslängd på våra nyinvesteringar motsvarande 40-50 år, ger dessutom unika förutsättningarna att både tänka och agera långsiktigt, inte minst när det kommer till potentiella framtida företagsetableringar med intresse att utveckla cirkulära lösningar i symbios med Husums fabrik. Vill vi på allvar prata om att bygga ett hållbart samhälle, så räcker det dock inte med enbart kloka industrisatsningar och ett utvecklat näringsliv. Ett hållbart samhälle handlar minst lika mycket om att säkerställa bra boendemiljöer, fungerande vård och omsorg, bra skola, infrastruktur och möjligheter till en utvecklande fritid. Därför känns det fantastiskt roligt att få vara med och bidra i den trepartssamverkan mellan Örnsköldsviks kommun, GFG-Bygdsam och Metsä Board, som nu lanseras under projektnamnet ”Grundsunda 2030” för att gemensamt forma framtidens Husum-Grundsunda! Håll ögonen öppna – det är i Husum-Grundsunda det händer! OLOV WINBLAD VON WALTER Platschef Metsä Board Husum Vår portfolio är större än någonsin. www.agrenshuset.se

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=