Regelboken_2020-2021

AVDELNING 2 18 I förbundsserier får en tredje målvakt listas som reserv. Denna tredje målvakt ska i så fall vara den som ersätter andramålvakten om även denne är oförmögen att fortsätta spela. Tredjemålvakten får utgöra spelare nummer 23, men får endast användas om de båda andra målvakterna har skadats eller av annan anledning inte kan fullfölja matchen (se även 5.1, samt regel 8 – Skadade spelare). Tredjemålvakten får vistas i omklädningsrummet eller i de allmänna publikutrymmena. Om tredjemålvakten vistas i spelarbåset ska denne vara ombytt som ledare för att tydligt avskiljas från de i matchen deltagande spelarna. Tredjemålvakten får inte vistas i spelarbåset om detta innebär att laget överskrider det maximala antalet ledare. Syftet med denna begränsning är att målvakten inte på något sätt ska kunna involveras i matchen, samt att det ska vara tydligt när målvakten träder in i spel (när även andramålvakten har utgått ur matchen). 5.4 Lagpersonal – Förutom spelarna får inga andra än den utsedda lagpersonalen befinna sig i spelarbåsen. Till lagpersonal räknas tränare, materialförvaltare, lagledare etc. Maximalt 8 ledare får vistas i spelarbåset. Utöver dessa ledare får även utsedd medicinsk personal vistas i spelarbåsen. Den medicinska personalen ska finnas tillhands för båda lagen. Om ett lag har fler än 8 ledare i spelarbåset ska domaren rapportera händelsen till administrerande förbunds tävlingsorgan. Ingen utvisning ska utdömas och ingen ledare får avisas av domaren. Varje lag måste ha minst en ledare (myndig, icke ombytt person) i spelarbåset om inte administrerande förbund beslutar om annat. Om ett lag bara har en ledare och om denna ledare diskvalificeras från matchen, skadas, blir sjuk eller av annan anledning tvingas lämna matchen, ska matchen avbrytas. Händelsen ska rapporteras till administrerande förbunds tävlingsorgan. BEDÖMNINGSDIREKTIV Samtliga personer som vistas i ett spelarbås, som inte är ombytta i spelardräkt och som inte är tydligt identifierade som medicinsk personal, ska räknas som ledare för det lag till vilket spelarbås det befinner sig i. De är därmed ansvariga för sina handlingar och deras uppträdande kan beivras enligt dessa spelregler. 5.5 Uppvärmning – Vid uppvärmning på is 40 till 20 minuter före matchstart får även spelare som inte är registrerade i laguppställningen delta, dock högst 25 spelare (totalt oavsett om de är registrerade eller inte) per lag. Avstängda spelare får ej delta. Lagen ska förlägga sin uppvärmning till varsin planhalva. Det är inte tillåtet att åka över på motståndarnas planhalva förutom för att ta sig av och på banan. Ingen som helst kroppskontakt mellan motståndarna är tillåten under uppvärmningen. Den spelare som bryter mot denna regel ska anmälas till bestraffning (se även regel 31 – Huvuddomare).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=