Regelboken_2020-2021

AVDELNING 6 106 Regel 43 – Checking from behind 43.1 Definition – Checking from behind ska ådömas den spelare som tacklar en motståndare som befinner sig i en försvarslös position och som inte är förberedd på tacklingen, eller som inte kan skydda eller försvara sig själv. För att en tackling ska klassas som checking from behind ska den träffa den bakre delen av motståndarens kropp. Om den mottagande spelaren vrider sin kropp i samband med tacklingen, och därigenom skapar en farlig situation, ska tacklingen inte klassas som checking from behind. Om den mottagande spelaren ser vad som är på väg att hända, och om denne därmed hinner spjärna emot och ”ta emot” tacklingen, ska spelare inte bedömas vara försvarslös eller oförberedd och Checking from behind ska inte utdömas. Däremot kan det vara en charging eller en boarding. 43.2 Mindre straffet + Misconduct penalty – Mindre straffet + misconduct penalty (2+10) ska ådömas den spelare som bryter mot denna regel. 43.3 Större straffet – Större straffet ska ådömas den spelare som på ett vårdslöst sätt bryter mot denna regel. Större straffet innebär även ett automatiskt game misconduct penalty. 43.4 Match penalty – Match penalty ska ådömas den spelare som på ett våldsamt eller obehärskat sätt bryter mot denna regel, samt den spelare som avsiktligt försöker skada en motståndare. BEDÖMNINGSDIREKTIV Checking from behind ska utdömas om förseelsen är att anse som uppenbar för alla, fördelsskapande eller skaderiskerande: Uppenbar: En spelare som åker över en stor yta och hämtar fart, och som använder denna fart till att våldsamt tackla en oförberedd motståndare bakifrån exempelvis in i sargen, ska anses ha gjort sig skyldig till en uppenbar förseelse. Fördel: En spelare som använder onödigt stor kraft och som tacklar en motståndare bakifrån och på så sätt hindrar motståndaren från att hantera pucken, ta emot en passning eller behålla sin åkriktning och hastighet, ska anses ha gjort sig skyldig till en fördelsförseelse. Skaderisk: En spelare som tacklar en motståndare bakifrån på ett våldsamt eller onödigt hårt sätt så att denne inte är förmögen att försvara sig själv och därmed löper risk att skadas antingen av kollisionen i sig eller av fallet, ska anses ha gjort sig skyldig till en skaderiskerande förseelse. Regel 44 – Checking to the head 44.1 Definition – Checking to the head ska utdömas om en spelare riktar en tackling mot huvudet eller nacken på en motståndare. Detsamma gäller om en spelare driver eller tvingar en motståndares huvud in i publikskyddet, sargen eller ned i

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=