Regelbok Säkerhet 2022/2023

swehockey.se Regelbok Säkerhet 2022/2023 SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET

@SWEHOCKEYSE @SWEHOCKEYSE @SWEHOCKEYSE Produktion & tryck: Ågrenshuset AB, Bjästa Fastställd av Svenska Ishockeyförbundet 24 augusti 2022. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Box 5204 121 16 Johanneshov Tel: 08-449 04 00 Fax: 08-91 00 35 E-post: info@swehockey.se swehockey.se

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING – Regelbok Säkerhet 2022/2023 Inledning....................................................................4 Definitioner.............................................................4 1. Arrangörsansvar..........................................5 1.1 Tävlingsbestämmelser och lagstiftning. .....................5 1.2 Allmänna ordningen och service.................................5 1.3 Uppträdande. ...............................................................5 1.4 Säkerhetsansvarig. ......................................................5 1.5 Påbudsskyltar. .............................................................5 1.5.1 Ordningsregler...........................................................5 1.5.2 Förbud att beträda spelplanen.................................6 1.5.3 För din säkerhet. .......................................................6 1.6 Gästande lags supportrar. ..........................................6 1.6.1 Supporterbiljetter......................................................6 1.6.2 Gästande sektion. .....................................................6 1.6.3 Likvärdigt sortiment.................................................6 1.7 Burkar, glas och glasflaskor ........................................ 7 1.8 Säkerhetsstatistik........................................................ 7 2. Gästande förenings ansvar................. 7 2.1 Tävlingsbestämmelser och lagstiftning...................... 7 2.2. Uppförande................................................................. 7 2.3 Skadegörelse. .............................................................. 7 2.4 Gästande säkerhetsansvarig....................................... 7 3. Anläggning.........................................................8 3.1 Regelbok Anläggningar................................................8 3.2 Certifiering/Klassificering...........................................8 3.3 Besiktningsintervall.....................................................8 3.4 Anläggningsdokument................................................8 3.5 Belysning över supportersektioner............................8 4. Närvaro.................................................................8 5. Ackrediteringar............................................9 5.1 Syfte och mål................................................................9 5.2 Systemets principer....................................................9 5.3 Systemets utformning. ...............................................9 5.4 Administration och produktion................................ 10 5.5 Tillträde till andra anläggningar................................ 11 5.6 Undantag från ackrediteringskrav............................ 11 5.7 Information till ackrediterad personal...................... 11 6. Otillåten påverkan. ................................... 11 6.1 Nolltolerans. ................................................................ 11 6.2 Incidentrapportering.................................................. 11 6.3 Arbetsgång ................................................................12 6.4 Riktlinjer för att förebygga och hantera våld, hot och andra former av otillåten påverkan mot medarbetare. ......................................................12 7. Otillbörligt beteende.............................. 13 8. Alkohol och droger................................... 13 8.1 Syfte och bakgrund.................................................... 13 8.2 Inför match. ............................................................... 13 8.2.1 Påverkan/beteende................................................. 13 8.2.2 Gästande supportrar.............................................. 13 8.2.3 Matcher med klassificering 4................................ 13 8.3 Under match.............................................................. 14 8.4 Efter match. ............................................................... 14 9. Klassificering av matcher.................. 14 9.1 Grundklassificering.................................................... 14 9.2 Omklassificering........................................................ 14 9.3 Riskbedömning.......................................................... 14 9.4 Förutsättningar för klassificering............................. 15 9.4.1 Klassificering 1......................................................... 15 9.4.2 Klassificering 2. ...................................................... 15 9.4.3 Klassificering 3. ...................................................... 15 9.4.4 Klassificering 4. ...................................................... 15 10. Överenskommelse ommatch. ..... 15 10.1 Arrangerande förening............................................. 15 10.2 Gästande förening.................................................... 16 11. Möten i samband med match. ...... 16 11.1 Möten i samband med klassificering 1 och 2. ......... 16 11.2 Möten i samband med klassificering klass 3 och 4... 16 11.2.1 Planeringsmöte...................................................... 16 11.2.2 Förmöte på matchdagen....................................... 16 11.2.3 Eftermöte ...............................................................17 12. Bemanning. ....................................................17 12.1 Grundbemanning.......................................................17 12.2 Bemanning vid klassificering 1.................................17 12.3 Bemanning vid klassificering 2................................17 12.4 Bemanning vid klassificering 3 och 4......................17 12.5 Gästande säkerhetsansvarigs närvaro................... 18 13. Publikvärdar................................................ 18 13.1 Organisation.............................................................. 18 13.2 Antal.......................................................................... 18 13.3 Publikvärdsackreditering........................................ 19 13.4 Publikvärdsklädsel................................................... 19 13.5 Föreskrifter för publikvärdar................................... 19 13.6 Uppträdande vid tjänstgöring................................. 19 14. Spelarkorridor och domarrum....20 14.1 Spelarkorridorer och angränsande områden till domarrummet och ishockeylagens omklädningsrum......................................................20 14.2 Tillträde till domarrummet.....................................20 15. Säkerhet domarteam...........................21 15.1 Rutiner vid klassificering 3........................................21 15.1.1 Rutiner före, under och efter match......................21 15.2 Rutiner vid klassificering 4.......................................21 15.2.1 Domartransport till och från anläggningen..........21 15.2.2 Vid anläggningen...................................................21 15.2.3 Rutiner före, under och efter match.....................21 16. Kamerabevakning. ................................. 22 16.1 Kravdefinition. .......................................................... 22 16.2 Tidpunkt för kamerabevakning. ............................. 22 16.3 Kameraoperatör....................................................... 22 16.4 Direktiv från polis..................................................... 22 16.5 Tillhandahållande av inspelat material................... 22 16.6 Prestanda. ................................................................ 22 16.7 Omfattning................................................................ 22 17. Krishantering/Utrymning............... 23 17.1 Krisplan......................................................................23 17.2 Evakuering................................................................23 18. Sjukvårdsberedskap/Ambulans. . 23 18.1 Sjukvårdsberedskap.................................................23 18.2 Ambulans..................................................................23 18.2.1 Lagkrav...................................................................23 18.2.2 Rutiner...................................................................23 19. Bevakning och avsyn inför match...................................................24 19.1 Avsyn. ........................................................................24 19.2 Fordon.......................................................................24 19.3 Gästande förenings utrymme.................................24 19.4 Matcher med klassificering 3 och 4........................24 20. Visitation och kontroll av väskor........................................................25 20.1 Visitation...................................................................25 20.1.1 Matcher med klassificering 1 och 2. .....................25 20.1.2 Matcher med klassificering 3 och 4.....................25 20.2 Informationsplikt.....................................................25 20.3 Kontroll av väskor. ..................................................25 21. Supporterartiklar...................................25 21.1 Flaggor. .....................................................................25 21.2 Banderoller...............................................................26 21.3 Overheadflaggor......................................................26 21.4 Tutor, visselpipor och blåsinstrument....................26 21.5 Megafon och trumma..............................................26 21.6 Konfetti.....................................................................26 21.7 Tifo............................................................................26 21.8 Supporterartiklar i samband med ordningsstörningar..................................................26 22. Pyroteknik och laserpekare. ........ 27 22.1 Förbud....................................................................... 27 22.2 Undantag.................................................................. 27 22.3 Antändande av illegal pyroteknik........................... 27 23. Anstötliga texter, symboler och ramsor/sånger................................ 27 23.1 Grundprincip............................................................. 27 23.2 Avståndstagande..................................................... 27 24. Politiska budskap...................................28 24.1 Politiska budskap under match. .............................28 25. Beträdande av spelplanen och angränsande område................28 25.1 Förbud.......................................................................28 25.2 Behöriga personer...................................................28 25.3 Obehöriga personer. ...............................................28 25.4 Offentlig tillställning/matchevenemang. ...............28 26. Kast av föremål. .......................................29 26.1 Förbud.......................................................................29 26.2 Dispensansökan.......................................................29 26.3 Förutsättningar för dispens....................................29 27. Mediakuben..................................................29 27.1 Grundprincip.............................................................29 27.2 Operatör. ..................................................................29 27.3 Fritt antal .................................................................29 27.4 Maximalt 1 repris. ....................................................30 27.5 Aktuell situation.......................................................30 27.6 Domare och tränare/ledare.....................................30 27.7 Match med klassificering 3 och 4...........................30 27.8 Säkerhetsansvarig/Ledningsrums direktiv............30 27.9 Match med klassificering 4.....................................30 28. Arbetsgång vid ordningsstörningar och sjukdomsfall........30 28.1 Definitioner...............................................................30 28.1.1 Ordningsstörning...................................................30 28.1.2 Allvarlig ordningsstörning....................................30 28.1.3 Liv och hälsa.......................................................... 31 28.1.4 Matchorganisation................................................ 31 28.2 Förberedande arbeten. ........................................... 31 28.3 Arbetsgång vid ordningsstörningar och sjukdomsfall...................................................... 31 28.4 Kommunikation.......................................................32 28.5 Speakertext och fördjupade riktlinjer....................32 29. Avstängning av besökare................32 29.1 Arrangörsavstängning av förening via arrangörsrätten..................................................33 29.2 Preskriptionstid.......................................................33 29.3 Handläggning av arrangörsavstängning................33 29.4 Riktlinjer för arrangörsavstängning.......................34 30. Särskild händelse...................................34 30.1 Syfte..........................................................................34 30.2 Förenings skyldighet...............................................34

4 Inledning Regelbok Säkerhet är Svenska Ishockeyförbundets officiella regelbok för säkerhetsfrågor inom Svensk Ishockey. Regelboken är fastställd av Svenska Ishockeyförbundets Tävlingsnämnd och innehåller samtliga regler rörande säkerhet för föreningar som är medlem i Svenska Ishockeyförbundet och matcher som lyder under Svenska Ishockeyförbundets Tävlingsbestämmelser. Regelbok Säkerhet har sin förankring i Tävlingsbestämmelserna kapitel 12 och utgör grunden i Säkerhetsföreskrifterna. Med Regelbok Säkerhet eftersträvas att spelare, funktionärer, publik och personal som verkar inom Svensk Ishockey skall känna att de befinner sig i en trygg och säker miljö. Det är dock alltid arrangören som är ytterst ansvarig för säkerheten i samband med matcher. Stockholm i augusti 2022 Magnus Mårtensson Tävlingschef, Svenska Ishockeyförbundet Definitioner Svensk Ishockey Ett begrepp för att definiera allt som inkluderas inom Svensk Ishockey såsom bl.a. Svenska Ishockeyförbundet, regioner, distrikt, ligaorganisationer och föreningar. Förening Förening som är medlem i Svenska Ishockeyförbundet. Med förening inkluderas även Idrotts AB som är knutet till förening som är medlem i Svenska Ishockeyförbundet och som verkar som arrangör av ishockeymatcher som lyder under Svenska Ishockeyförbundets Tävlingsbestämmelser. Arrangör Den som anordnar en ishockeymatch som lyder under Svenska Ishockeyförbundets Tävlingsbestämmelser. Match Med match menas samtliga ishockeymatcher som lyder under Svenska Ishockeyförbundets Tävlingsbestämmelser. Funktionär Med funktionär omfattas samtliga personer som har tillträde till matchen för att utföra en arbetsuppgift i någon form.

5 1. Arrangörsansvar 1.1 Tävlingsbestämmelser och lagstiftning Arrangören har ett strikt ansvar att förvissa sig om och följa Svenska Ishockeyförbundets Tävlingsbestämmelser samt svensk lagstiftning. 1.2 Allmänna ordningen och service Arrangören ansvar för upprätthållande av den allmänna ordningen och servicen på hela anläggningen och dessa nära anslutning, med tillhörande entréer och samtliga av anläggningens läktarsektioner. 1.3 Uppträdande Arrangören ansvarar för sina supportrars, ledares, spelares och funktionärers uppträdande. 1.4 Säkerhetsansvarig Arrangören ansvarar för att en utbildad säkerhetsansvarig, eller utbildad stf säkerhetsansvarig alltid finns på plats vid samtliga matcher. Säkerhetsansvarig eller stf säkerhetsansvarig skall ha goda kunskaper om säkerhetsarbetet, lagstiftning, Svenska Ishockeyförbundets Tävlingsbestämmelser, supportrar och ha mandat att fatta beslut. För att verka som säkerhetsansvarig under en match skall personen ha skickat in godkänt resultat på RF:s Publikvärdsutbildning till sakerhet@swehockey.se. Säkerhetsansvarig skall även ha genomgått utbildningen Idrottsrörelsens terrorberedskap. 1.5 Påbudsskyltar Det åligger arrangören att säkerställa att samtliga skyltar enligt paragraferna nedan är uppsatta innan entréerna öppnar. 1.5.1 Ordningsregler Civilrättsliga förhållningsregler skall finnas uppsatta vid samtliga entréer på ett sådant sätt att det tydligt går att finna och läsa budskapet innan scanning av biljett. Skylten rekvireras från Svenska Ishockeyförbundet via sakerhet@swehockey.se. Texten är upprättad av personer med juridisk kompetens inom området och innehållet får därför inte ändras eller på något sätt modifieras från ursprunget.

6 1.5.2 Förbud att beträda spelplanen Skylt om förbud att beträda spelplanen skall finnas uppsatt mellan åskådarplats och sarg. Skylten skall vara av sådan storlek och synliggöras i sådan omfattning att all publik närmast nämnt område klart och tydligt kan läsa budskapet. Skylten tas fram i lämplig storlek och lämpligt material av arrangören. Skyltens budskap skall vara: 1.5.3 För din säkerhet I de fall det finns en särskild plats för t.ex. fotografer i/kring spelarbåsen där inget skyddsglas finns monterat på sargen skall skylt om din säkerhet finnas uppsatt. Skylten tas fram i lämplig storlek och lämpligt material av arrangören. Skyltens budskap skall vara: 1.6 Gästande lags supportrar 1.6.1 Supporterbiljetter Det åligger arrangören att tillhandahålla gästande förening 150 stycken supporterbiljetter till pris av maximalt 100 kr/st till gästande lags supportersektion. Det nämnda gäller oaktat en organiserad supporterresa genomförs eller inte. 1.6.2 Gästande sektion Det åligger arrangören att tillhandahålla en klart avgränsad sektion samt separat entré för gästande lags supportrar i enlighet med specifikation i Regelbok Anläggningar. 1.6.3 Likvärdigt sortiment Gästande lags supportrar skall erbjudas likvärdigt sortiment som arrangörens egna supportrar. Förbud att beträda spelplanen Den som olovligen beträder spelplanen, eller angränsande områden mellan läktaren och sarg, gör sig skyldig till brott och kommer att polisanmälas. Vederbörande riskerar att stängas av från samtliga ishockeyarenor under två år. /Arrangören För din säkerhet På denna yta löper man större risk att träffas av puck eller klubba, därav skall hjälm bäras under lagens uppvärmning samt under pågående match. /Arrangören

7 1.7 Burkar, glas och glasflaskor Servering av dryck i burk, glas eller glasflaska får ej förekomma i något sammanhang med undantag för slutna utrymmen och loger förutsatt att nämnda föremål inte kommer ut i publik miljö eller i arenarummet i sin helhet. 1.8 Säkerhetsstatistik Förening skall månatligen skicka in säkerhetsstatistik till Svenska Ishockeyförbundet via sakerhet@swehockey.se. Statistiken skall vara matchvis och som minst innefatta uppgifterna som framgår av mall framtagen av Svenska Ishockeyförbundet. Mallen kan rekvireras via sakerhet@swehockey.se. 2. Gästande förenings ansvar 2.1 Tävlingsbestämmelser och lagstiftning Gästande förening har ett strikt ansvar för att förvissa sig om och följa Svenska Ishockeyförbundets Tävlingsbestämmelser samt svensk lagstiftning. 2.2. Uppförande Gästande förening ansvarar för sina supportrars uppförande på tilldelad/e sektion/er i samband med bortamatch. Det nämnda gäller även om någon supporterresa inte arrangeras. Gästande förening ansvarar för sina spelares, ledares och funktionärers uppförande i samband med bortamatch. 2.3 Skadegörelse Gästande förening ansvarar för skadegörelse på tilldelad/e sektion/er med tillhörande område för gästande förenings supportrar. Det åligger gästande förening att reglera kostnader för eventuell skadegörelse inom tilldelad/e sektion/er, med tillhörande område. 2.4 Gästande säkerhetsansvarig Gästande förening ansvarar för att bistå arrangören med minst en utbildad sakkunnig person på plats i enlighet med kapitel 12 Bemanning. Med sakkunnig menas i detta fall utbildad säkerhetsansvarig eller utbildad stf säkerhetsansvarig, som har goda kunskaper om säkerhetsarbetet, lagstiftning, Svenska Ishockeyförbundets Tävlingsbestämmelser, gästande lags supportrar och har mandat att fatta beslut.

8 3. Anläggning 3.1 Regelbok Anläggningar Regelbok Anläggningar är Svenska Ishockeyförbundets officiella regelbok för anläggningar där ishockey spelas och gäller för all svensk ishockey. Regelbok Anläggningar kan laddas ner i pdf-format via www.swehockey.se och/eller beställas i bokformat via anlaggning@swehockey.se. Vid beställning skall följande uppgifter uppges: • Vilken förening eller anläggning som representeras • Namn på mottagare • Postadress • Önskat antal. 3.2 Certifiering/Klassificering En anläggning skall vara certifierad/klassificerad för att match skall få genomföras. Certifikatet är ett bevis på att anläggningen uppfyller de ställda kraven i regelverket. Certifieringen genomförs av Svenska Ishockeyförbundets Besiktningsgrupp. I händelse av att en anläggning i samband med besiktning underkänns, inte blir certifierad/klassificerad, får inte match genomföras i/på anläggningen innan bristerna åtgärdats. 3.3 Besiktningsintervall Anläggningar där det spelas SHL, SDHL och/eller HockeyAllsvenskan skall besiktigas varje säsong, övriga anläggningar skall besiktigas var tredje säsong. 3.4 Anläggningsdokument Förening är på anmodan skyldig att tillsända Svenska Ishockeyförbundet efterfrågade dokument ämnade anläggningsfrågor i sin helhet. Dokumenten skall vara Svenska Ishockeyförbundet till handa senast på utsatt datum. 3.5 Belysning över supportersektioner I samband med samtliga matcher skall arrangerande förening tillgodose att området där arrangörens och gästande förenings klackar återfinns är upplysta i samband med matchens så kallade intro. Det nämnda gäller under hela introt och omfattar samtliga sektioner upplåtna till ovannämnda målgrupper. 4. Närvaro Förening skall närvara vid de möten som Svenska Ishockeyförbundets säkerhetsavdelning kallar till. Det kan t.ex. gälla fysiska eller digitala säkerhetskonferenser och säkerhetsmöten etc. Närvaro skall i första hand ske genom den person föreningen utsett som säkerhetsansvarig. Om säkerhetsansvarig har förhinder skall stf säkerhetsansvarig närvara och representera föreningen i de aktuella frågorna. Funktionerna säkerhetsansvarig och stf säkerhetsansvarig skall som minst uppfylla kriterierna som framgår i Regelbok Säkerhet §1.4.

9 Skälet till ovanstående bestämmelse är att skapa förutsättningar för att effektivt kunna driva säkerhetsfrågorna framåt och att se till att alla föreningar inte bara har möjlighet att framföra sin uppfattning utan också att så faktiskt sker för att Svenska Ishockeyförbundets beslut skall vara väl förankrade och kommer genomföras hos föreningarna. Vid uteblivna svar på utskickade/ställda frågor till säkerhetsansvariga skall detta betraktas som ett ja. I det fall säkerhetsansvarig inte kan närvara är denne skyldig att förmedla kallelsen till stf säkerhetsansvarig. 5. Ackrediteringar En viktig del i det förebyggande säkerhetsarbetet är att kunna kontrollera flöden i anläggningarna och dess känsliga områden. Ett verktyg i det arbetet är att systematiskt nyttja ett ackrediteringssystem som reglerar och styr vilka flöden som är önskvärda inom anläggningens olika områden. Ett ackrediteringssystem kan även med fördelaktighet nyttjas som ett inpasseringssystem vilket gör att även skalskyddet håller en högre säkerhet och där en arrangör vet vilka tjänstgörande personer som vistas på arbetsplatsen. I tider där den globala terrorismen skapat en högre sårbarhet fyller ett ackrediteringssystem tillsammans med andra komponenter en viktig funktion i det förebyggande säkerhetsarbetet. 5.1 Syfte och mål Syftet är att ha ett tydligt, enhetligt men samtidigt kostnadseffektivt system som är anpassat för alla matcher. Målsättningen är att ackrediteringssystemet skall vara lättförståeligt för anläggningens funktionärer och säkerhetspersonal, samtidigt som de funktioner vilka utför ett arbete vid alla matcher får bästa tänkbara service och vägledning. Ett annat viktigt mål är att via systemet skapa en bättre kontroll över flödena på de känsligaste ytorna i anläggningen, vilket är en av grundstenarna till ett bra förebyggande säkerhetsarbete. Ackrediteringssystemet bidrar även till enhetlighet vid matcher. 5.2 Systemets principer Ackrediteringssystemets trovärdighet bygger på två principer. 1. Att alla som rör sig på en yta med ackrediteringskrav skall kunna uppvisa en godkänd ackreditering. 2. Att endast de som verkligen skall utföra ett arbete på de olika ytorna blir ackrediterade. 5.3 Systemets utformning Systemet innefattar sex kategorier: • All Access • Sporten • Media • TV-produktion • Evenemang • Arena

10 Fokuseringen ligger på vilka som rör sig på anläggningens känsligaste ytor: spelplan med angränsande ytor, spelargång, domarrum, lagens omklädningsrum samt mediaplatser men även anläggningens övriga delar, inte minst innan anläggningens öppnande. Kategoriseringarna beskriver vilka funktioner som skall ha tillträde till de olika ytorna utifrån den lagstiftning och de regelverk vi har att rätta oss efter. Eftersom anläggningarnas utformning varierar är det föreningens säkerhetsansvariga som är mest lämpade och har bäst kännedom om berörda ytor och avgränsningarna för de olika kategorierna, samt kan bedöma var kontrollen av personerna skall ske. Då väldigt få ”tillfälliga” ackrediteringar återlämnas har vi även tagit fram ett så kallat ”dagpass” utifrån en centralt fastslagen mall där datum anges. Detta bör motverka att tillfälligt utlånade ackrediteringar hamnar hos obehöriga. Det berör i första hand lokal ”MEDIA” (personer där pressansvarig bedömer att de inte behöver kort som täcker hela säsongen) samt ”EVENEMANG” (sponsorer och andra som skall delta vid ceremonier och liknande vid spelplanen). 5.4 Administration och produktion Säkerhetsansvarig administrerar alla ackrediteringar i respektive förening, och chefen på respektive avdelning i organisationen skall äska ackrediteringar utifrån behoven på dennes avdelning. Ett fåtal kortkategorier (All access och TV-produktion) produceras centralt medan förening har ansvaret att själv producera övriga kortkategorier, antingen med egen utrustning eller via lokal leverantör. Svenska Ishockeyförbundet skickar ut mallar över hur korten skall utformas. De kort som produceras centralt kommer inte att faktureras föreningen. Föreningen skall skicka in kompletta namnlistor på alla ackrediteringskort till Svenska Ishockeyförbundet på sakerhet@swehockey.se, även de som produceras lokalt. Mall med nödvändiga uppgifter för komplett namnlista kan rekvireras via sakerhet@swehockey.se. Vissa kort är ”tidlösa” (personliga All Access), det vill säga att de inte har någon begränsad giltighetstid. Om en innehavare av ett sådant kort lämnar organisationen skall säkerhetsansvarig säkerställa att kortet återlämnas. Förening är ansvarig att oavsett funktion informera person som erhåller ackreditering om det ansvar som följer med ackrediteringskort: • Korten skall alltid bäras väl synliga. • Som ackrediterad förväntas man alltid uppvisa ett gott uppförande. • Som ackrediterad skall man alltid följa funktionärs eller säkerhetspersonals uppmaningar. • S om ackrediterad skall man bara vistas på ytor där man är satt att fylla en funktion och bara under den tid då man fyller sin funktion. • S om ackrediterad skall man ha god förståelse för och respektera vilka ytor man har rätt att röra sig inom. • Som ackrediterad förväntas man alltid visa sportsligt uppförande. • A ckrediteringskortet är en personlig värdehandling endast ämnad tilldelad person/funktion tillika nyttjandehavaren. Det är inte tillåtet att i något sammanhang överlåta ackrediteringskortet till annan person eller funktion. • A ckrediteringskortet får under inga som helst omständigheter modifieras eller ändras från sitt ursprung. • D et är inte tillåtet att i något sammanhang kopiera ackrediteringskortet eller skapa kopior på det ursprungliga originalet.

11 5.5 Tillträde till andra anläggningar Ackreditering medger inte per automatik tillträde till samtliga anläggningar utan kräver att personen har en uppgift att fylla på anläggningen alternativt att besöket är meddelat och godkänt i förväg. 5.6 Undantag från ackrediteringskrav Undantagna från detta ackrediteringskrav är uniformerad blåljus-, och säkerhetspersonal såsom ordningsvakt, polis, räddningstjänst och sjukvårdare, dessa har vid behov tillträde till alla delar av anläggningen utan att behöva uppvisa giltig ackreditering. Dessutom finns ett antal andra funktioner som har rätt att röra sig på berörda ytor i sin tjänsteutövning men som inte erhållit ackreditering: • RF Matchfixning • Antidoping Sverige • Civilpolis. Kommunala och andra samhällsfunktioner med tillsynskrav: • Miljö och hälsa • Alkoholtillsyn • Integrationsskyddsmyndigheten (kamerabevakning) • Regionerna. Alla sådana funktioner skall på anmodan alltid kunna uppvisa en fotolegitimation som styrker personens arbetsuppgifter. 5.7 Information till ackrediterad personal • K orten skall alltid bäras väl synliga, funktionär eller säkerhetspersonal ska inte behöva fråga efter kortet. • Som ackrediterad förväntas man alltid ha ett gott och sportsligt uppförande. • Som ackrediterad är man skyldig att alltid följa funktionärs eller säkerhetspersonals anvisningar. • S om ackrediterad ska man ha god förståelse för och respektera vilka ytor man har rätt att röra sig inom. • S om ackrediterad ska man bara uppehålla sig på den yta man är ackrediterad till under den tid som man utför en uppgift där. • D en vars ackreditering ger tillträde till spelplanen med tillhörande ytor skall vara införstådd att man har att rätta sig till Ordningslagen kap. 5, 4§. Ackrediteringen kan återkallas om ovanstående inte följs. 6. Otillåten påverkan 6.1 Nolltolerans Inom Svensk Ishockey råder nolltolerans mot våld, hot och andra former av otillåten påverkan. 6.2 Incidentrapportering Alla händelser avseende våld, hot och otillåten påverkan skall omgående rapporteras till förenings säkerhetsansvarig eller motsvarande. Säkerhetsansvarig eller motsvarande har därefter att följa arbetsgång vid våld, hot och otillåten påverkan.

12 6.3 Arbetsgång 1. I nitial hot- och riskbedömning för att klara ut om det föreligger fara i dröjsmål eller om ärendet kan vänta till nästkommande dag, vardag etc. Vid akut situation skall polis och/eller ordningsvakter kontaktas. I samband med den initiala hot- och riskbedömningen skall också eventuellt behov av hjälp, stöd och skydd klaras ut. Det skall vidare framgå vem som är ansvarig för att åtgärder vidtas och följs upp. Vid allvarliga incidenter skall omgående ordförande, informationsansvarig samt andra berörda i föreningen informeras (måste bestämmas lokalt). 2. V id samtliga händelser avseende våld och hot m.m. som bedöms som allvarliga skall säkerhetsansvarig eller motsvarande omgående underrätta Svenska Ishockeyförbundet via sakerhet@swehockey.se. 3. S äkerhetsansvarig eller motsvarande skall så snart som möjligt genomföra en mer utförlig hot- och riskbedömning (bedöm om det är en akut situation respektive vilka framtida risksituationer som kan uppkomma). 4. S amtliga händelser avseende våld och hot m.m. skall, i samråd med den drabbade och Svenska Ishockeyförbundet, polisanmälas av säkerhetsansvarig eller motsvarande i föreningen. Detta kräver i sin tur att Svenska Ishockeyförbundet i samråd med förening och polisen klarar ut när, var, hur och till vem en sådan polisanmälan skall ske. 5. S äkerhetsansvarig eller motsvarande skall kontinuerligt följa vad som händer med polisanmälan och hålla ordförande, informationsansvarig samt andra berörda i föreningen underrättade (måste bestämmas lokalt) om utvecklingen. Även i denna del skall Svenska Ishockeyförbundet hållas underrättade på sätt som man kommit överens om underhand. 6. A lla händelser avseende våld och hot m.m. skall dokumenteras så noggrant som möjligt för att bland annat kunna användas vid en polisanmälan. Den säkerhetsansvarige eller motsvarande måste beskriva hur en sådan dokumentation skall gå till (i detalj). 6.4 Riktlinjer för att förebygga och hantera våld, hot och andra former av otillåten påverkan mot medarbetare Förening är skyldig att ha nedtecknade riktlinjer för att förebygga och hantera våld, hot och andra former av otillåten påverkan mot medarbetare. Samtliga medarbetare i föreningen, såväl avlönade som ideella, skall vara informerade om och känna till föreningens riktlinjer för att förebygga och hantera våld, hot och andra former av otillåten påverkan mot medarbetare. Riktlinjer skall som minst innehålla: • Åtgärder för att förebygga våld, hot och andra former av otillåten påverkan • Åtgärder för att hantera våld, hot och andra former av otillåten påverkan • Vad som gäller för chef/motsvarande i föreningen • Vad som gäller för kollega till utsatt • Vad som gäller för den person som är utsatt • Åtgärder om situationen är akut • Råd att tänka på för den som är utsatt för brott • Viktiga telefonnummer och kontakter. Svenska Ishockeyförbundets riktlinjer för att förebygga och hantera våld, hot och andra former av otillåten påverkan mot medarbetare kan rekvireras via sakerhet@swehockey.se. Dessa riktlinjer är godkända och får implementeras som föreningens egna riktlinjer om föreningen så beslutar.

13 7. Otillbörligt beteende Arrangörens och gästande förenings organisationer har ett långtgående ansvar i att bemöta och hantera central personal/funktionärer från Svenska Ishockeyförbundet, ligaorganisationerna, antidoping samt andra organisationer på ett respektfullt och professionellt sätt. I sammanhanget innebär ledorden att nedan anses som otillbörligt beteende och är därmed att betrakta som en överträdelse: • Verbala hot (polisanmäles alltid). • Fysiskt våld (polisanmäles alltid). • U tåtagerande beteende mot personal/funktionär genom att exempelvis slå eller sparka på föremål, alternativt obefogat skrika/skälla på personal/funktionär. Omfattar även kasta/slänga föremål och stänga/slå igen dörrar med sådan kraft som uppfattas som raseri. • H indra personal/funktionär från att utföra sin utövning genom att inte bereda dem tillträde till berörda områden. • Tilltala personal/funktionär på ett nedlåtande, kränkande, sexistiskt eller diskriminerande sätt. • A tt ofreda eller på ett annat ovälkommet sätt fysiskt närma sig, eller ta på personal/funktionär (polisanmäles alltid). • A tt via e-post, sms, sociala medier eller via andra försändelser skicka hotfulla, nedlåtande, kränkande, sexistiskt, eller diskriminerande budskap. 8. Alkohol och droger 8.1 Syfte och bakgrund Flertalet anläggningar i Svensk Ishockey erbjuder servering av alkoholhaltiga drycker i en eller flera restauranger och/eller pubar i de publika utrymmena samt för slutna sällskap i VIP-loger. Tillståndsinnehavaren är alltid ansvarig gentemot myndigheterna varför rådande lagstiftning, lokala alkoholpolitiska riktlinjer samt tillståndsenhetens anvisningar alltid skall följas. Det finns ett tydligt samband mellan alkohol och våld - så även vid idrottsevenemang. Ordningsläget på krogar i och i anslutning till idrottsanläggningar, speciellt i samband med matcher med klassificering 3 och 4, kan ibland vara mycket stökigt. 8.2 Inför match 8.2.1 Påverkan/beteende Personer som uppfyller något av följande kriterier skall nekas entré till matchen: • Märkbart alkoholpåverkad • Påverkad av narkotika • Uppvisar ett aggressivt beteende. 8.2.2 Gästande supportrar Vid organiserad bortamatchresa ansvarar gästande säkerhetsansvarig för att information om att personer som uppfyller något av ovan nämnda kriterier kommer att nekas entré till matchen, tydliggörs innan resan påbörjats. 8.2.3 Matcher med klassificering 4 Vid matcher med klassificering 4 förväntas förhöjd påverkan av alkohol och/eller narkotika. För att motverka detta serveras inte starköl, starkcider, vin eller sprit i de publika serveringsutrymmena i anläggningen.

14 8.3 Under match Arrangerande förening skall, i nära samarbete med tillståndsinnehavaren, verka för en måttfull och ansvarsfull alkoholservering. Skäl till avvisningar och övriga sanktioner inne i anläggningen men utanför restauranger och pubar: • M ärkbart påverkade personer avvisas/avlägsnas från anläggningen – och inte bara från restaurangen och/eller puben. • P ersoner som uppfattas påverkade av narkotika, eller ertappas på bar gärning med det nämnda, rapporteras till polis. • Vid påkommen medhavd alkohol uppmanas personen att omedelbart lämna anläggningen. • O m ordningsläget så kräver upphör all försäljning av alkoholhaltiga drycker i de publika områdena. Beslut fattas av polis och/eller arrangerande säkerhetsansvarig och/eller tillståndsinnehavaren. 8.4 Efter match Arrangerande förening ansvarar för att sammanställa statistik i enlighet med §1.8. Vid behov genomförs uppföljningsmöte med tillståndsinnehavaren direkt efter match. 9. Klassificering av matcher 9.1 Grundklassificering Inför en matchserie sänder Svenska Ishockeyförbundet ut gällande klassificering. Klassificeringen kan ändras då en riskbedömning skall göras inför varje match. Matchens definitiva klassificering framgår i respektive Överenskommelse om match. 9.2 Omklassificering Vid omklassificering skall arrangören kontakta Svenska Ishockeyförbundet via sakerhet@swehockey.se samt berörd gästande säkerhetsansvarig för redogörelse och godkännande av ändringen. Redogörelsen skall som minst omfatta en riskbedömning med motivation till önskad ändring. Arrangören är ansvarig för att notering om omklassificering görs i Överenskommelse om match. 9.3 Riskbedömning Inför varje match skall arrangören göra en riskbedömning. Ett noggrant utfört analysarbete skall leda till att en säkerhetsorganisation har goda förutsättningar att lyckas med det förebyggande arbetet. Det förebyggande arbetet skall alltid prioriteras. Väl utfört arbete minskar riskerna för incidenter, i synnerhet av oförutsedd art. En mental förberedelse innebär även att säkerhetsorganisationens förutsättningar att hantera konfliktsituationer ökar markant. Riskbedömningens fyra faser skall vara: • Riskidentifiering • Riskanalys • Riskvärdering • Åtgärdande. Som stöd för riskbedömningen rekommenderas MSB:s ”Säkerhetsguide för evenemang” som kan laddas ner via www.msb.se.

15 9.4 Förutsättningar för klassificering Nedan kriterier utgör grundförutsättningarna för respektive klassificering. 9.4.1 Klassificering 1 • Matchen spelas helgfri måndag-torsdag • Matchen är ej av derbykaraktär • Gästande förening anordnar ingen organiserad supporterresa • Analysarbetet påvisar inga indikatorer på avvikelser • Matchen ingår ej i slut-/kvalspel. 9.4.2 Klassificering 2 • Matchen spelas fredag-söndag alternativt helgdag • G ästande förening anordnar organiserad supporterresa med antal som hanteras inom ordinarie gästande sektion • I samband med matchen anordnas särskilda aktiviteter som lockar extra och/eller ovan publik. 9.4.3 Klassificering 3 • G ästande förening anordnar organiserad supporterresa med antal som ej hanteras inom ordinarie gästande sektion • Matchen är av derbykaraktär och/eller att det finns särskild historik mellan lagen • Analysarbetet påvisar risk för avvikelser • Matchen spelas om direkt avgörande placering och/eller upp-/nerflyttning. 9.4.4 Klassificering 4 • M atchen är av en derbykaraktär som går utöver det vanliga och det finns en särskilt riskfylld historik mellan föreningarna • Analysarbetet påvisar mycket stor risk för avvikelser • Det finns en särskild hotbild mot matchen. 10. Överenskommelse om match Överenskommelse om match är den civilrättsliga överenskommelsen om match som upprättas mellan föreningar som skall spela match som lyder under Svenska Ishockeyförbundets Tävlingsbestämmelser. Överenskommelse om match upprättas och fylls i på Svenska Ishockeyförbundets Säkerhetssida www.sif.sakerhetishockey.se. Inloggningsuppgifter kan beställas av säkerhetsansvarig, klubbdirektör och ordförande i en förening. Inloggningsuppgifter beställs via sakerhet@swehockey.se, i beställningen skall följande uppgifter framgå: • Namn på person som skall erhålla inloggning • Namn på förening personen representerar • Personens funktion i föreningen • Mailadress och telefonnummer till person som skall erhålla inloggning. 10.1 Arrangerande förening Arrangerande säkerhetsansvarig skall upprätta Överenskommelse om match senast 72 timmar innan matchstart vid träningsmatcher och under grundserie. Vid kval- och slutspel skall Överenskommelse om match upprättas senast 48 timmar innan matchstart. Arrangerande säkerhetsansvarig är ansvarig för att samtliga rutor markerade med orange är ifyllda. Om rubriken ej är aktuell för matchen noteras EA i rutan.

16 10.2 Gästande förening Gästande säkerhetsansvarig skall fylla i Överenskommelse om match senast 48 timmar innan matchstart vid träningsmatcher och under grundserie. Vid kval- och slutspel skall Överenskommelse om match fyllas i senast 24 timmar innan matchstart. Gästande säkerhetsansvarig är ansvarig för att samtliga rutor markerade med gult är ifyllda. Om rubriken ej är aktuell för matchen noteras EA i rutan. 11. Möten i samband med match 11.1 Möten i samband med klassificering 1 och 2 Arrangören och gästande förening följer Överenskommelse om match. På matchdagen rekommenderas att förmöte hålls innan entréerna öppnar. På förmötet rekommenderas att arrangerande säkerhetsansvarig, publikvärdsansvarig, ordningsvaktsansvarig och representant från anläggningsägaren deltager. Om gästande säkerhetsansvarig närvarar vid matchen rekommenderas även denna deltaga. 11.2 Möten i samband med klassificering klass 3 och 4 11.2.1 Planeringsmöte Senast en vecka innan match kallar arrangerande säkerhetsansvarig via mejl till planeringsmöte inför matchen. Planeringsmötet skall hållas via Teams senast 48 timmar innan matchstart. Till planeringsmötet skall följande kallas: • Gästande säkerhetsansvarig • Representant för anläggningsägaren • Representant från polisen för både arrangerande och gästande förening • Representant från Svenska Ishockeyförbundet. Arrangerande säkerhetsansvarig kallar samtliga deltagare utom gästande representant från polisen som kallas av gästande säkerhetsansvarig. Svenska Ishockeyförbundet kallas via sakerhet@swehockey.se. Planeringsmötet leds av Svenska Ishockeyförbundets representant. Arrangerande säkerhetsansvarig skall vara väl förberedd och kunna föredra hela säkerhetsarbetet före, under och efter match. Gästande säkerhetsansvarig skall vara väl förberedd och kunna föredra väntat antal gästande supportrar, beräknad ankomsttid vid resa samt säkerhetsarbetet före, under och efter match från gästande förening. 11.2.2 Förmöte på matchdagen Senast 1 timme innan de publika entréerna öppnar skall förmöte hållas. Minst följande deltagare skall deltaga: • Arrangerande säkerhetsansvarig • Sakkunnig från gästande förening i enlighet med §2.4 • Representant från anläggningsägaren • Representant från Svenska Ishockeyförbundet. Utöver ovan skall representant från polisen kallas och beredas möjlighet att deltaga. Förmötet leds av Svenska Ishockeyförbundets representant.

17 11.2.3 Eftermöte Om behov föreligger skall ett eftermöte genomföras. Beslut om behov fattas av representant från Svenska Ishockeyförbundet. 12. Bemanning Som arrangör av en offentlig tillställning skall säkerhetsarbetet kunna hanteras utan att initialt vara beroende av polis och räddningstjänst. 12.1 Grundbemanning Oaktat klassificering skall anläggningen alltid bemannas så att följande efterlevs från att de publika entréerna öppnar till att sista besökare lämnar anläggningen: 1. bevis om anmälan 2. en evakuering av hela anläggningen klaras 3. hantering av en mindre ordningsstörning klaras på samtliga sektioner 4. hantering av en mindre sjukvårdsinsats klaras på samtliga sektioner 5. hantering av en mindre brandinsats klaras på samtliga sektioner 6. hantering av utrymmen för domare och spelare klaras i enlighet med Regelbok Säkerhet 7. bevakning av spelarbås, utvisningsbås och spelaringångar upprätthålls 8. fria trappor och avsatser upprätthålls på samtliga sektioner 9. att maximalt antal per läktarsektion inte överskrids 10. att ledningsrummet är bemannat av säkerhetsansvarig eller stf säkerhetsansvarig 11. rondering av hela anläggningen klaras. 12.2 Bemanning vid klassificering 1 Vid match klassificerad som klass 1 skall anläggningen bemannas så att följande efterlevs: 1. Grundbemanning 2. Regelbok Säkerhet upprätthålls i sin helhet. 12.3 Bemanning vid klassificering 2 Vid match klassificerad som klass 2 skall anläggningen bemannas så att följande efterlevs: 1. Grundbemanning 2. Regelbok Säkerhet upprätthålls i sin helhet 3. Utökat antal OV och PV från klass 1 4. Gästande förening bistår med sakkunnig enligt §2.4 vid organiserad resa över 50 personer. 12.4 Bemanning vid klassificering 3 och 4 Vid match klassificerad som klass 3 eller 4 skall anläggningen bemannas så att följande efterlevs: 1. Grundbemanning 2. Regelbok Säkerhet upprätthålls i sin helhet 3. Utökat antal OV och PV från klass 2 4. Stängd arena tillämpas 5. Gästande förening bistår med sakkunnig enligt §2.4 6. Ledningsrum förstärks med ytterligare en sakkunnig 7. Spelare och ledare är informerade och säkerhetsmedvetna.

18 12.5 Gästande säkerhetsansvarigs närvaro Utöver vad som framgår av i Regelbok Säkerhet i övrigt skall gästande säkerhetsansvarig eller stf säkerhetsansvarig närvara på samtliga av föreningens bortamatcher i nedanstående serier: - Negativt kval i SHL till HockeyAllsvenskan - Negativt kval i HockeyAllsvenskan till HockeyEttan - Slutspel i SHL (åttondelsfinal, kvartsfinal, semifinal och final) - Slutspel i HockeyAllsvenskan (åttondelsfinal, kvartsfinal, semifinal och final). Ovannämnd reglering kan omgärdas av ett dispensförfarande förutsatt att ett antal kriterier uppfylls. En dispensansökan skall omfatta följande: • vara sakerhet@swehockey.se tillhanda senast 48 timmar innan matchstart • redovisa tidigare historik avseende gästande supportrar hos aktuell arrangör • redovisa eventuella ordningsstörningar utförda av gästande förenings supportrar hos aktuell arrangör • redovisa eventuellt förköpta biljetter till gästande förenings supportersektion • r edovisa om gästande förenings supportrar har en lokal eller regional förankring på orten/regionen där arrangören spelar matchen. Beslut meddelas gästande förening senast 24 timmar innan matchstart förutsatt att dispensansökan är komplett/korrekt ifylld samt inkommit inom föreskrivna 48 timmar. 13. Publikvärdar Publikvärden är föreningens förlängda arm och skall vara ett föredöme för besökarna. Servicefunktionen är den klart viktigaste men publikvärden spelar även en viktig roll när det gäller att iaktta och identifiera ordningsstörningar och/eller personer som är avstängda enligt arrangörsrätten och/eller belagda med tillträdesförbud. För att säkerställa service och säkerhet skall publikvärdar, i den grad det bedöms som erforderligt, finnas på samtliga sektioner dit besökare är hänvisade. 13.1 Organisation Publikvärdar skall vara underställda säkerhetsansvarig i respektive förening. 13.2 Antal Antalet publikvärdar som tjänstgör under match utgår från anläggningens förutsättningar och matchens klassificering. Antalet får dock aldrig understiga det antal som krävs för att upprätthålla Regelbok Säkerhet i sin helhet samt antal föreskrivet i bevis om anmälan. För att säkerställa en hög servicegrad och tillgång på utbildad personal vid behov är det obligatoriskt för förening att ha minst 20 stycken utbildade publikvärdar. Med utbildad publikvärd avses publikvärd som genomgått följande utbildningar: • RF:s Publikvärdsutbildning • RF:s utbildning Idrottsrörelsens terrorberedskap • DHLR • Första-hjälpen • Brandskydd.

19 Publikvärdsutbildningen skall ha genomförts med godkänt resultat för att anses som utbildad. För godkänt resultat skall minst 90% rätt svar ha uppnåtts. Inför varje säsong skall utbildning inom DHLR, första-hjälpen och brandskydd anordnas för publikvärdar. 13.3 Publikvärdsackreditering För att erhålla en publikvärdsackreditering samt verka som publikvärd skall bevis på godkänt resultat från RF:s publikvärdsutbildning vara skickat till säkerhetsansvarig i aktuell förening. 13.4 Publikvärdsklädsel Publikvärdsjackor- och -västar skall vara gula där begreppet ”Publikvärd” framgår på bål och rygg. För gruppledare/ansvariga medges färgen orange på publikvärdsjacka och -väst. På klädesplaggen får inga som helst föremål, tryck, budskap eller logotyper fästas utöver begreppet ”Publikvärd”. Vidare skall klädesplaggen omfattas av en reflexsättning. Jackor och västar får endast bäras i samband med tjänstgöring. Jackan skall alltid (om inget annat sagts) bäras under hela tjänstgöringen och skall hållas knäppt. 13.5 Föreskrifter för publikvärdar Publikvärdens huvudsakliga roll i samband med arrangemang är att höja trivseln bland besökarna. För det fall oförutsedda händelser skulle inträffa har publikvärden, tillsammans med räddningstjänst, polis och ordningsvakter, en viktig funktion att fylla. Publikvärdsarbetet är en ansvarsfull uppgift. Det sätt på vilket publikvärden arbetar och agerar är avgörande för att de krav som Svenska Ishockeyförbundet ställer på service och säkerhet uppnås i enlighet med följande föreskrifter: • All publik skall erbjudas optimal service och mottagas med vänligt bemötande. • Publikvärden skall upprätthålla en säkerhetsberedskap med betoning på brand och sjukvård. • Publikvärden skall genom sitt uppträdande förebygga att ordningsstörningar uppstår. • P ublikvärden skall, i samverkan med räddningstjänst, polis, ordningsvakter och övrig säkerhetspersonal, lösa uppkomna situationer. Utöver ovan gäller föreskrifter i RF:s Publikvärdsutbildning. 13.6 Uppträdande vid tjänstgöring • P ublikvärdens roll är i första hand att ge all publik en god service och inte primärt att åtnjuta ishockey. För att beredas möjlighet till att ge nödvändig service behöver publikvärden adekvat utbildning samt goda kunskaper om anläggningen, föreningen, reglementen, ordningsregler etc. • P ublikvärden skall alltid uppträda korrekt, artigt och bestämt. En publikvärd deltager inte i sång, nyttjandet av musikinstrument eller agerar på en sådant sätt som gör att publikvärden uppfattas som publik. • Publikvärd skall undvika att äta, dricka eller röka i närvaro av publik. • Förtäring av alkohol innan eller under tjänstgöring är förbjuden. • P ublikvärden skall förhålla sig objektiv, opartisk och behandla all publik likvärdigt. För att det nämnda skall efterlevas deltager publikvärden inte i sång eller nedsättande kommentarer mot domarna, gästande lag, gästande publik eller annan part. Publikvärden skall inte gestikulera, skrika, kränka eller på annat sätt nervärdera domarna, gästande lag, gästande publik eller annat part. • Publikvärdar bör tänka extra noga på sitt uppträdande t.ex. vid mål eller domslut.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=